"Sri Lankan" - Suomenkielinen käännös

EN

"Sri Lankan" suomeksi

EN

Sri Lankan {adjektiivi}

volume_up
Sri Lankan (myös: Ceylonese)

Esimerkkejä "Sri Lankan"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Sri Lankan Government, too, has recently done much to crank up the conflict.
Myös Sri Lankan hallitus on hiljattaisilla toimillaan vain kiristänyt konfliktia.
EnglishWe will have to look at the exact nature of the request from the Sri Lankan authorities.
Meidän on tarkasteltava Sri Lankan viranomaisten esittämän pyynnön tarkkaa sisältöä.
EnglishThis motion refers to the work of the Sri Lankan Monitoring Mission.
Päätöslauselmaesityksemme liittyy Sri Lankan tarkkailuoperaation työskentelyyn.
EnglishThe use of child soldiers and sexual assaults on Sri Lankan women is endemic.
Lapsisotilaiden käyttö ja Sri Lankan naisiin kohdistetut seksuaalirikokset ovat maalle tyypillistä.
EnglishWe must use that leverage in the interests of the Sri Lankan peoples, including the Tamil people.
Meidän on käytettävä tätä vipuvoimaa Sri Lankan asukkaiden, myös tamiliväestön, hyväksi.
EnglishThe Sri Lankan Government has failed to adopt a measured approach to the rebel threat.
Sri Lankan hallitus ei ole onnistunut noudattamaan harkittua lähestymistapaa kapinallisten uhan edessä.
EnglishThose are the facts that the Sri Lankan authorities must consider.
Nämä tosiseikat Sri Lankan viranomaisten on otettava huomioon.
EnglishThe Sri Lankan Government has dismissed the panel's report, calling it illegal and biased.
Sri Lankan hallitus on hylännyt asiantuntijaryhmän raportin ja väittänyt sitä laittomaksi ja puolueelliseksi.
EnglishIt is absurd to accuse the Sri Lankan Government of genocide.
On järjetöntä syyttää Sri Lankan hallitusta kansanmurhasta.
EnglishWe must turn our attention to the Sri Lankan Government.
Meidän onkin kiinnitettävä huomiomme Sri Lankan hallitukseen.
EnglishSince the beginning of 2008 the European Union has actively stepped up its dialogue with the Sri Lankan Government.
Euroopan unioni on vuoden 2008 alusta lisännyt vuoropuheluaan Sri Lankan hallituksen kanssa.
EnglishThe Sri Lankan army is carrying out attacks on the civilian population that could even be described as massacres.
Sri Lankan armeija tekee jopa verilöylyksi luonnehdittavia hyökkäyksiä siviiliväestöä vastaan.
EnglishAn immediate cessation of all fighting on both sides, that of the Sri Lankan army and that of the LTTE, is needed.
Kummankin osapuolen, Sri Lankan armeijan ja Tamilitiikerien, on laskettava aseet välittömästi.
EnglishIt is equally important to ensure that similar bi-partisanship exists in its Sri Lankan counterpart.
On aivan yhtä tärkeää varmistaa, että samanlaista yhteistä sitoutumista löytyy myös Sri Lankan rauhanprosessissa.
EnglishThis afternoon, I met a little girl who was born in a Sri Lankan refugee camp and who is now in Europe.
Tapasin tänään iltapäivänä pienen tytön, joka oli syntynyt Sri Lankan pakolaisleirillä ja asuu nyt Euroopassa.
EnglishThe Sri Lankan Government or anonymous witnesses?
Sri Lankan hallitusta vai nimettömänä pysyviä todistajia?
English(DE) The Council has no evidence that the Sri Lankan Government was connected with this incident.
(DE) Neuvostolla ei ole mitään todisteita siitä, että Sri Lankan hallituksella olisi osallisuutta tähän välikohtaukseen.
EnglishThe Sri Lankan army has had, therefore, to deploy all the means at its disposal to counteract this brutal insurgency.
Sri Lankan armeija on joutunut siten ottamaan käyttöön kaikki keinot kukistaakseen tämän julman kapinan.
EnglishGiven the nature of the Sri Lankan Government, it is obvious that it will not allow any international investigation.
Sri Lankan hallituksen luonne huomioon ottaen on selvää, että se ei salli mitään kansainvälistä tutkintaa.
EnglishBoth the LTTE and the Sri Lankan army are responsible for the dramatic increase in civilian casualties during the past months.
Sekä LTTE että Sri Lankan armeija ovat vastuussa siviiliuhrien jyrkästä noususta viime kuukausina.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Sri Lankan":

Sri Lankan
English