"to squeeze into" - Suomenkielinen käännös

EN

"to squeeze into" suomeksi

EN

to squeeze into {verbi}

volume_up
to squeeze into (myös: to cram)

Esimerkkejä "to squeeze into"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWith Photo Gallery, a photo isn't limited to what you can squeeze into one frame.
Valokuvavalikoimassa valokuvaa ei tarvitse saada mahtumaan yhteen otokseen.
EnglishWorking time puts the squeeze on women and children, in particular.
Erityisesti naiset ja lapset joutuvat puun ja kuoren väliin työaikakysymyksessä.
EnglishThe trick is to squeeze the most out of the power that's available.
Kannattaa siis hyödyntää käytettävissä oleva virta mahdollisimman tehokkaasti.
EnglishWe will have to squeeze them in, because I am also trying to save money on the way.
Tilasta saattaa tulla tiukkaa, koska yritän samalla säästää rahaa.
EnglishEven now, there are proposals to squeeze the very last drop out of the taxpayer and tax sources.
Nytkin siinä pyritään puristamaan viimeinenkin pisara veronmaksajilta ja verolähteistä.
EnglishWe cannot use the 3.2 billion; instead we must squeeze the margin dry.
Emme voi sijoittaa näitä 3,2 miljardia euroa, vaan meidän on puristettava marginaalit äärimmilleen.
EnglishIt does not squeeze out those who are breaking the law.
Se ei onnistu nujertamaan niitä, jotka rikkovat lakia.
EnglishWe cannot squeeze Integrated Pest Management into fixed criteria, certainly not throughout Europe.
Integroitu tuholaistorjunta ei voi täyttää ennalta sovittuja tiukkoja vaatimuksia varsinkaan kaikkialla Euroopassa.
EnglishThe country' s regime, which is also culpable, has managed to squeeze every last drop out of the negotiations in this matter.
Maan hallitus, joka ei ole syytön, on tässä asiassa saavuttanut neuvotteluissa haluamansa.
EnglishSqueeze those governments' wallets until they demonstrate that they have made conditions safer for Christians.
Puristakaa noiden hallitusten lompakkoja, kunnes ne osoittavat tehneensä oloista turvallisia kristityille.
EnglishIt can be hard to create one without standing waaaaay back to squeeze everything into the photo…until now.
Sellaisen luominen voi olla vaikeaa seisomatta todella kaukana, jotta kaikki mahtuu valokuvaan... tai siis oli tähän saakka.
EnglishWhile we need to squeeze every possibility out of this legislation, we must not promise more than we can deliver.
Vaikka meidän on hyödynnettävä kaikki tämän lainsäädännön mahdollisuudet, emme saa luvata enemmän kuin voimme toteuttaa.
EnglishWhy, in fact, can we not contemplate a tighter squeeze on premium payments on the basis of stocking density per hectare of forage area?
Miksi palkkioihin ei oikeastaan voitaisi tehdä lisärajoituksia eläintiheyteen rehupinta-alaa kohti?
EnglishI therefore believe that even demonstrations are onto a loser, because you can only squeeze so much juice from a lemon.
Sen vuoksi uskon, että mielenosoituksetkaan eivät auta, sillä sitruunasta ei voi puristaa mehua enempää kuin siinä on.
EnglishThere have been some real problems, notably via the liquidity squeeze of the asset-backed and commercial paper markets.
Erityisesti omaisuusvakuudellisten ja kaupallisten arvopaperimarkkinoiden likviditeettipula on aiheuttanut todellisia ongelmia.
EnglishDon't squeeze or grip your mouse tightly.
EnglishThey face a squeeze from banks when it comes to existing credit and the future credit that is necessary to their existence.
Pankit pitävät niitä ahtaalla, kun on kyse niiden tämänhetkisistä luotoista ja niiden olemassaololle tarvittavista tulevista luotoista.
EnglishThis also means that where the lorries cross the Brenner route, we are giving the Austrians an opportunity to squeeze us unilaterally.
Se tarkoittaa myös, että kun kuorma-autot kulkevat Brennerin yli, annamme itävaltalaisille mahdollisuuden kiristää meitä yksipuolisesti.
EnglishAny attempts to squeeze the political parties into a European straitjacket will only serve to widen the gulf between Brussels and the citizens of Europe.
Poliittisten puolueiden pukeminen eurooppalaiseen pakkopaitaan ainoastaan syventäisi kuilua Brysselin ja kansalaisten välillä.
EnglishIf a liquidity squeeze means that small and medium-sized banks are unable to make cash and its equivalent available, then big problems are coming our way.
Elleivät pienet ja keskisuuret pankit voi maksuvalmiuden rajoituksen vuoksi tarjota maksuvalmiuttaan, meillä on suuria ongelmia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to squeeze into" suomeksi

squeeze substantiivi
to get into verbi
to key into verbi
to look into verbi
to tap into verbi
to foray into verbi
Finnish
to cut into verbi
Finnish
to turn into verbi
Finnish
to bump into verbi
to enter into verbi
Finnish
to go into verbi
to grow into verbi
Finnish
to eat into verbi