"squeeze" - Suomenkielinen käännös

EN

"squeeze" suomeksi

EN squeeze
volume_up
{substantiivi}

squeeze
volume_up
puristus {subst.}
squeeze
volume_up
rypistys {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "squeeze":

squeeze

Esimerkkejä "squeeze"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWith Photo Gallery, a photo isn't limited to what you can squeeze into one frame.
Valokuvavalikoimassa valokuvaa ei tarvitse saada mahtumaan yhteen otokseen.
EnglishWorking time puts the squeeze on women and children, in particular.
Erityisesti naiset ja lapset joutuvat puun ja kuoren väliin työaikakysymyksessä.
EnglishThe trick is to squeeze the most out of the power that's available.
Kannattaa siis hyödyntää käytettävissä oleva virta mahdollisimman tehokkaasti.
EnglishWe will have to squeeze them in, because I am also trying to save money on the way.
Tilasta saattaa tulla tiukkaa, koska yritän samalla säästää rahaa.
EnglishEven now, there are proposals to squeeze the very last drop out of the taxpayer and tax sources.
Nytkin siinä pyritään puristamaan viimeinenkin pisara veronmaksajilta ja verolähteistä.
EnglishWe cannot use the 3.2 billion; instead we must squeeze the margin dry.
Emme voi sijoittaa näitä 3,2 miljardia euroa, vaan meidän on puristettava marginaalit äärimmilleen.
EnglishIt does not squeeze out those who are breaking the law.
Se ei onnistu nujertamaan niitä, jotka rikkovat lakia.
EnglishWe cannot squeeze Integrated Pest Management into fixed criteria, certainly not throughout Europe.
Integroitu tuholaistorjunta ei voi täyttää ennalta sovittuja tiukkoja vaatimuksia varsinkaan kaikkialla Euroopassa.
EnglishThe country' s regime, which is also culpable, has managed to squeeze every last drop out of the negotiations in this matter.
Maan hallitus, joka ei ole syytön, on tässä asiassa saavuttanut neuvotteluissa haluamansa.
EnglishSqueeze those governments' wallets until they demonstrate that they have made conditions safer for Christians.
Puristakaa noiden hallitusten lompakkoja, kunnes ne osoittavat tehneensä oloista turvallisia kristityille.
EnglishIt can be hard to create one without standing waaaaay back to squeeze everything into the photo…until now.
Sellaisen luominen voi olla vaikeaa seisomatta todella kaukana, jotta kaikki mahtuu valokuvaan... tai siis oli tähän saakka.
EnglishWhile we need to squeeze every possibility out of this legislation, we must not promise more than we can deliver.
Vaikka meidän on hyödynnettävä kaikki tämän lainsäädännön mahdollisuudet, emme saa luvata enemmän kuin voimme toteuttaa.
EnglishWhy, in fact, can we not contemplate a tighter squeeze on premium payments on the basis of stocking density per hectare of forage area?
Miksi palkkioihin ei oikeastaan voitaisi tehdä lisärajoituksia eläintiheyteen rehupinta-alaa kohti?
EnglishThere have been some real problems, notably via the liquidity squeeze of the asset-backed and commercial paper markets.
Erityisesti omaisuusvakuudellisten ja kaupallisten arvopaperimarkkinoiden likviditeettipula on aiheuttanut todellisia ongelmia.
EnglishDon't squeeze or grip your mouse tightly.
EnglishThey face a squeeze from banks when it comes to existing credit and the future credit that is necessary to their existence.
Pankit pitävät niitä ahtaalla, kun on kyse niiden tämänhetkisistä luotoista ja niiden olemassaololle tarvittavista tulevista luotoista.
EnglishThis also means that where the lorries cross the Brenner route, we are giving the Austrians an opportunity to squeeze us unilaterally.
Se tarkoittaa myös, että kun kuorma-autot kulkevat Brennerin yli, annamme itävaltalaisille mahdollisuuden kiristää meitä yksipuolisesti.
EnglishAny attempts to squeeze the political parties into a European straitjacket will only serve to widen the gulf between Brussels and the citizens of Europe.
Poliittisten puolueiden pukeminen eurooppalaiseen pakkopaitaan ainoastaan syventäisi kuilua Brysselin ja kansalaisten välillä.
EnglishIf a liquidity squeeze means that small and medium-sized banks are unable to make cash and its equivalent available, then big problems are coming our way.
Elleivät pienet ja keskisuuret pankit voi maksuvalmiuden rajoituksen vuoksi tarjota maksuvalmiuttaan, meillä on suuria ongelmia.
EnglishWe do know, however, that it is becoming more and more difficult to get anything out of intergovernmental conferences, however hard you squeeze them.
Tiedämme kuitenkin, että on käynyt yhä vaikeammaksi saada kaikkea irti hallitusten välisistä konferensseista, vaikka kuinka kiskottaisiin.