"to squander" - Suomenkielinen käännös

EN

"to squander" suomeksi

EN

to squander {verbi}

volume_up
We cannot squander EUR 200 million of taxpayers' money a year.
Me emme voi tuhlata veronmaksajien rahoja 200 miljoonaa euroa vuodessa.
But let us not create a mess with all kinds of obscure regulations within the European Union, and squander tax revenue.
Emme saa kuitenkaan antaa epämääräisten järjestelyjen aiheuttaa kaaosta Euroopan unionissa emmekä tuhlata vastuuttomasti verorahoja.
How can we make sure that European funds are not squandered in the present but invested for the future?
Kuinka voimme varmistaa, ettei EU:n rahoja tuhlata nykyhetkeen vaan että ne investoidaan tulevaisuuteen?
This diversity is a wealth that should not be squandered.
Tämä monimuotoisuus on rikkautta, jota ei pitäisi haaskata.
This association is essential and must not be squandered.
Tämä yhteys on tärkeä, eikä sitä saa haaskata.
to squander

Esimerkkejä "to squander"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFuture generations will not forgive us if we squander that opportunity.
Tulevat sukupolvet eivät anna meille anteeksi, jos me emme käytä tätä tilaisuutta.
EnglishHowever, when human life is involved, we must not squander it so heartlessly.
Kuitenkin silloin, kun kyseessä on ihmisen elämä, emme saa tuhota sitä näin sydämettömästi.
EnglishOn the other hand, of course, we also have to penalise those who squander our Earth's resources.
Toisaalta meidän on tietenkin rangaistava niitä, jotka tuhlaavat planeettamme varoja.
EnglishWe cannot squander EUR 200 million of taxpayers' money a year.
Me emme voi tuhlata veronmaksajien rahoja 200 miljoonaa euroa vuodessa.
EnglishThis instrument is too important, and too valuable, to squander.
Tämä väline on liian tärkeä ja liian arvokas haaskattavaksi.
EnglishFor we must not, of course, squander this opportunity in Europe.
Eurooppa ei tietenkään saa hukata tätä tilaisuutta.
EnglishWe cannot simply squander the Earth's scarce resources.
Emme voi vain pihistää maapallon niukoista voimavaroista.
EnglishWhen it cannot make the payments on time, you give it more rural development money to squander.
Kun hallitus ei pysty suorittamaan maksuja ajoissa, annatte sille lisää maaseudun kehittämisvaroja tuhlattaviksi.
EnglishLet us not squander it and let us not waste it.
Lopettakaamme tuhlailu ja ottakaamme tilaisuudesta vaarin.
EnglishThe Commission and Parliament need to unite so as not to squander Europe's chips and to preserve the Community method.
Komission ja parlamentin on lyötävä hynttyyt yhteen EU:n panoksen pelastamiseksi ja yhteisömenetelmän säilyttämiseksi.
EnglishAnd we squander them, pretty ruthlessly.
EnglishNaturally, the intention is not to squander subsidies. Indeed not.
Ei, kuten esittelijä muuten aivan oikein on sanonut, niin on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni alkaa pitää huolta siitä, että saadaan aikaan takuurahasto.
EnglishBut let us not create a mess with all kinds of obscure regulations within the European Union, and squander tax revenue.
Emme saa kuitenkaan antaa epämääräisten järjestelyjen aiheuttaa kaaosta Euroopan unionissa emmekä tuhlata vastuuttomasti verorahoja.
EnglishThe policy of evening out the differences between regions is working, so let us not squander its results with drastic measures.
Alueiden välisten erojen tasaamiseen tähtäävä politiikka toimii, joten ei pilata sen tuloksia dramaattisilla toimenpiteillä.
EnglishThese will merely be words, however, if, in the future, Parliament allows the Member States to squander billions on its coal mines.
Käytäntö on kuitenkin toista kuin sanat, mikäli parlamentti sallii jatkossakin jäsenvaltioiden syytää miljardeja hiilikaivoksiinsa.
EnglishYet at the same time, the authorities continued to squander exorbitant sums of money on the military budget and on ceremonial expenditure.
Samaan aikaan hallitus on kuitenkin jatkanut suunnattomien summien syytämistä sotilaallisiin tarpeisiin tai ylelliseen elämäänsä.
EnglishWe must not squander it.
EnglishWe should not squander the opportunity to make greater use of the impetus for European integration that is generated in frontier areas.
Meidän ei pidä pilata mahdollisuuttamme ottaa voimakkaammin huomioon Euroopan yhdentymisen impulssit, jotka ovat peräisin näiltä alueilta.
EnglishFor I do not think we can afford to squander so much energy here while at the same time telling the general public that they must save energy.
Mielestäni meillä ei nimittäin ole varaa tuhlata täällä näin paljon energiaa ja samanaikaisesti kehottaa kansalaisia säästämään sitä.
EnglishWith the European Parliament approach it is easier to squander money all in one go than to squander it in a few small amounts.
Euroopan parlamentin työtavan mukaisesti on helpompaa heittää rahaa hukkaan kerralla paljon kuin heittää sitä hukkaan vähän kerrallaan pienissä erissä.