EN

spy {substantiivi}

volume_up
My invariable response is that I am a spy for democracy rather than for NATO, even though I form part of the NATO delegation.
Toteankin tähän aina: en ole Naton vaan demokratian puolesta vakooja, vaikka kuulunkin myös Naton valtuuskuntaan.
The US does engage in spying but, if Roxana Saberi was a spy, the Iranian authorities by their actions did nothing to convince anyone of that case.
Yhdysvallat kyllä harjoittaa vakoilua, mutta jos Roxana Saberi oli vakooja, Iranin viranomaisten toiminta ei vakuuttanut ketään siitä, että asia olisi niin.
Then, however, there was the charge that she was working as a journalist without official accreditation, which later turned into the charge that she was a US spy.
Sitten häntä kuitenkin syytettiin siitä, että hän työskenteli toimittajana ilman virallista akkreditointia, ja myöhemmin se muuttui syytteeksi siitä, että hän oli Yhdysvaltojen vakooja.

Esimerkkejä "spy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIndeed, only yesterday the U2 spy planes that he gave concessions for were grounded.
U2-vakoilukoneet, joille hän antoi luvat, pääsivät asemiinsa todellakin vasta eilen.
EnglishYou can choose to join the Microsoft SpyNet community with either a basic or advanced membership.
Voit liittyä Microsoft SpyNet -yhteisöön joko perusjäsenenä tai erityisjäsenenä.
EnglishAt that time the idea of the spy-in-the-sky was an emotive issue.
Tuohon aikaan ajatus taivaalla olevasta valvojasta oli hyvin tunnepitoinen.
EnglishThe Member States are allowing other governments to spy on our citizens indirectly via the EU.
Jäsenvaltiot sallivat muiden maiden hallitusten vakoilla kansalaisiamme epäsuoraan EU:n kautta.
EnglishWhere are our spy satellites to provide the requisite intelligence?
Missä ovat meidän tiedustelusatelliittimme, joiden pitäisi välittää ehdottoman tarpeellista tietoa?
EnglishThese proposals will put a lucrative spy beaming up to Galileo in every trucker’s cab.
Näillä ehdotuksilla jokaisen rekkakuskin ohjaamoon asennetaan rahallisesti tuottoisa, Galileoon kytketty vakoilulaite.
EnglishReport suspicious software to Microsoft SpyNet
Epäilyttävästä ohjelmasta raportoiminen Microsoft SpyNet-yhteisöön
EnglishThere are many issues, including the recent murder of a former Russian spy, which require answers.
On paljon asioita, jotka edellyttävät vastauksia, kuten esimerkiksi entisen venäläisvakoojan hiljattainen murha.
EnglishObviously they do not like the 'spy in the sky' .
Tietenkään ne eivät pidä " taivaalla olevasta valvojasta" .
EnglishIf you're a SpyNet community member, check the community ratings to see if other users trust the software.
Jos olet SpyNet-yhteisön jäsen, voit tarkastaa yhteisön luokituksista, luottavatko muut käyttäjät ohjelmaan.
EnglishIt was part of a group of six fighters accompanying a Russian spy plane from St Petersburg to Kaliningrad.
Se oli osa kuuden taistelukoneen laivuetta, joka saattoi venäläistä vakoilukonetta Pietarista Kaliningradiin.
EnglishMy invariable response is that I am a spy for democracy rather than for NATO, even though I form part of the NATO delegation.
Toteankin tähän aina: en ole Naton vaan demokratian puolesta vakooja, vaikka kuulunkin myös Naton valtuuskuntaan.
EnglishClick Tools, and then click Microsoft SpyNet.
EnglishWe must of course oppose terrorism but that must not be used as an excuse for governments to spy on their citizens.
Terrorismintorjunta on tietenkin välttämätöntä, mutta sitä ei pidä käyttää tekosyynä sille, että hallitukset vakoilevat kansalaisiaan.
EnglishAlso evident in this directive is the sinister presence of Galileo, the EU’s ‘big brother’ spy satellite, its eye in the sky.
Direktiivissä tuntuu myös selvästi Galileon, EU:n "isoveli"-vakoilusatelliitin, EU:n silmän taivaalla, pahaenteinen läsnäolo.
EnglishThe main gatherer of information in the EU for the United States is the spy base at Menwick Hill in North Yorkshire, England.
Yhdysvaltain pääasiallinen tiedonkeruu EU: ssa tapahtuu Menwick Hillin vakoilutukikohdassa Pohjois-Yorkshiressä, Englannissa.
EnglishIndeed, Tehran seeks to justify the arrest of human rights lawyer Abdolfattah Soltani by labelling him as a nuclear spy.
Iranin hallitus pyrkiikin perustelemaan ihmisoikeusasianajaja Abdulfattah Soltanin pidättämistä leimaamalla hänet ydinalan vakoojaksi.
EnglishNew spyware is continually being developed, so SpyNet ratings also help Microsoft determine which software to investigate.
Uusia vakoiluohjelmia kehitetään jatkuvasti, joten SpyNet-luokitukset auttavat Microsoftia päättämään, mitä ohjelmia pitäisi tutkia.
EnglishThe online Microsoft SpyNet community helps you see how other people respond to software that has not yet been classified for risks.
Microsoft SpyNet -yhteisön avulla voit nähdä, kuin muut ihmiset reagoivat ohjelmiin, joiden riskejä ei ole vielä luokiteltu.
EnglishAre there other Member States which instruct, or allow, their security services to spy on their European partners?
Onko muitakin jäsenvaltioita, jotka antavat turvallisuuspalvelulleen toimeksi vakoilla eurooppalaisia kumppaneita tai sallivat näin tapahtuvan?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "spy":

spy