"to spread out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to spread out" suomeksi

EN

to spread out {verbi}

volume_up
7:07 Our only chance of long-term survival is not to remain lurking on planet Earth, but to spread out into space.
7:07 Ainoa mahdollisuutemme pitkäaikaista selviytymistä varten on olla jäämättä maapallolle, ja sen sijaan levittäytyä avaruuteen.
to spread out (myös: to stick out, to splay)

Esimerkkejä "to spread out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe spill-over effect will mean that prosperity will spread out of the cities to other regions.
Niin sanotun spill over in ansiosta hyvinvointi leviää kaupungeista muillekin alueille.
EnglishThe thirty-nine problem areas are spread out over ten countries.
Nämä 39� alaa aiheuttavat ongelmia kaikille kymmenelle maalle.
EnglishIt ensures that the changeover is spread out.
Sillä tavalla varmistetaan, että siirtyminen tapahtuu tasaisesti.
EnglishWe trust that the Fifth Framework Programme will concentrate on the more important, larger projects, which are less spread out.
Luotamme siihen, että viides puiteohjelma keskittyisi tärkeämpiin, laajempiin ja keskitetympiin ohjelmiin.
EnglishThey are now spread out over the island.
English7:07 Our only chance of long-term survival is not to remain lurking on planet Earth, but to spread out into space.
7:07 Ainoa mahdollisuutemme pitkäaikaista selviytymistä varten on olla jäämättä maapallolle, ja sen sijaan levittäytyä avaruuteen.
EnglishThis is the scenario spread out before us today, considering the deadlines, analyzing the situation and reading the EMI report.
Tällaiset näkymät avautuvat nyt eteemme, kun tarkastelemme aikaamme, analysoimme tilannetta ja luemme ERI: n vuosikertomusta.
EnglishSometimes we spread out.
EnglishNevertheless, the conditions for the exercise of this freedom to travel are not always transparent and are spread out across various instruments.
Matkustusvapauden harjoittamista koskevat edellytykset eivät silti ole aina läpinäkyviä ja lisäksi ne kuuluvat useiden välineiden piiriin.
EnglishWith all of that screen real estate spread out before you, you'll soon realize how much time you used to waste switching windows and looking for things.
Kun eteesi avautuu valtaisa näyttöala, huomaat pian, miten paljon aikaa tuhlasitkaan ikkunoiden välillä vaihtamiseen ja asioiden etsiskelyyn.
EnglishNow, if you spread out your resources among a multitude of small projects, then you lose sight of the systematic global approach and you become less effective.
Jos nimittäin varat jaellaan lukemattomiin pieniin hankkeisiin, menetetään systemaattinen kokonaisnäkemys, eikä saada enää yhtä paljon aikaan.
EnglishHowever, the fact that our agencies are spread out geographically and located in different places in Europe must not be a barrier to us having an efficient system.
Se, että virastomme on hajautettu maantieteellisesti ja että ne sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa, ei saa kuitenkaan estää järjestelmän tehokkuutta.
EnglishIn other words, less, but spread out more extensively; less support for large-scale farmers; more support for quality and a reasonable existence for farmers.
Tukea olisi siis jaettava vähemmän, mutta laajemmin: vähemmän tukea suurtiloille, enemmän tukea laatuun ja viljelijöiden kohtuullisen toimeentulon turvaamiseen.
EnglishI noticed that when he last visited Parliament, he asked MEPs to try to find out and spread the word in their Member States to gain awareness of what was happening.
Panin merkille, että kun hän vieraili viimeksi parlamentissa, hän pyysi jäseniä hankkimaan ja levittämään tietoa jäsenvaltioissaan tietoisuuden lisäämiseksi siitä, mitä oli tapahtumassa.
EnglishIt needs to spread out widely from DG Information Society - as I think it is now starting to do - because it is of such importance, particularly in the economic times we are in at the moment.
Sen on levittävä laajalle tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosaston ulkopuolelle - mitä nyt mielestäni alkaakin tapahtua - koska se on niin tärkeä etenkin nykyisessä taloustilanteessa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to spread out" suomeksi

spread substantiivi
out adverbi
out adjektiivi
out substantiivi
out prepositio
to come out verbi
to go out verbi
Finnish