"sporting events" - Suomenkielinen käännös

EN

"sporting events" suomeksi

EN

sporting events {monikko}

volume_up
sporting events
In Wales, I see rugby and other major sporting events boosting the economy of Cardiff.
Walesissa rugby ja muut suuret urheilutapahtumat antavat potkua Cardiffin taloudelle.
As a result of conciliation each Member State has to list the sporting events which must be transmitted publicly.
Sovittelun tuloksena kunkin jäsenmaan on listattava julkisesti välitettävät urheilutapahtumat.
Big sporting events must no longer be wonderful business opportunities for traffickers in women and for pimps.
Suuret urheilutapahtumat eivät saa enää merkitä loistavia liiketoimintamahdollisuuksia ihmiskauppiaille ja parittajille.

Esimerkkejä "sporting events"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere have been some problems in the past, in relation to a number of sporting events.
On totta, että joidenkin urheilutapahtumien osalta ongelmia on ollut aikaisemminkin.
EnglishIn recent years, ever younger athletes have been taking part in major sporting events.
Viime vuosina yhä nuoremmat urheilijat ovat osallistuneet suuriin urheilutapahtumiin.
EnglishIn Wales, I see rugby and other major sporting events boosting the economy of Cardiff.
Walesissa rugby ja muut suuret urheilutapahtumat antavat potkua Cardiffin taloudelle.
EnglishWe are all aware that a number of important sporting events will take place in 2004.
Tiedämme kaikki, että vuonna 2004 pidetään lukuisia urheilutapahtumia.
EnglishMr Ford has called for Fiji to be banned from all sporting events.
Jäsen Ford on vaatinut Fidžin sulkemista pois kaikista urheilutapahtumista.
EnglishProgramme resources can easily be used up in mere sporting events unless restrictions are imposed.
Ohjelman varat kuluvat helposti pelkissä urheilutapahtumissa ellei rajoja vedetä.
EnglishCentral to the report is the safeguarding of the integrity of sports and sporting events.
Keskeisellä sijalla mietinnössä on urheilun ja urheilutapahtumien rehellisyyden turvaaminen.
EnglishAs regards sporting events, this is undoubtedly an important matter.
Urheilutapahtumien osalta totean, että tämä on eittämättä tärkeä asia.
EnglishI hope that this report will lead to the introduction of subsidised sporting events for the elderly.
Toivon, että tämän toimen jälkeen tuettaisiin myös eläkeläisten urheilukilpailuja.
EnglishSubject: Transmission of major sporting events by terrestrial television in the EU
Aihe: Tärkeimpien urheilutapahtumien televisiolähetykset maanpäällisinä yleisradiolähetyksinä EU: ssa
EnglishSecond, Fiji should be banned from all international sporting and cultural events.
Toiseksi Fidži pitäisi sulkea pois kaikista kansainvälisistä urheilu- ja kulttuuritapahtumista.
EnglishLet us allow them to participate in European sporting events.
Sallikaamme heidän osallistua eurooppalaisiin urheilutapahtumiin.
EnglishI believe that this factor has significantly contributed to the gradual transformation of sporting events.
Tämä on varmasti vaikuttanut merkittävästi urheilutapahtumien asteittaiseen muuttumiseen.
EnglishWe cannot tolerate expressions of racism, whether during sporting events or at any other events.
   Emme saa hyväksyä rasismin ilmentymiä, emme urheilutapahtumissa emmekä muissa tapahtumissa.
EnglishIt at least protects minors and guarantees that important sporting events will be broadcast.
Se sisältää joka tapauksessa alaikäisten suojelun ja takuun tärkeiden urheilutapahtumien televisioinnista...
EnglishAs a result of conciliation each Member State has to list the sporting events which must be transmitted publicly.
Sovittelun tuloksena kunkin jäsenmaan on listattava julkisesti välitettävät urheilutapahtumat.
EnglishThe sale of TV rights is an important source of income for associations and clubs organizing sporting events.
TV-oikeuksien myynti on merkittävä tulon lähde urheilutapahtumia järjestäville liitoille ja seuroille.
EnglishWe wanted to ensure that major sporting events are not televised exclusively by pay TV channels in future.
Halusimme, että tärkeitä urheilutapahtumia ei näytetä tulevaisuudessa enää ainoastaan maksullisilla TV-kanavilla.
EnglishFrom now on, when it relates to sporting events, there must be no more discrimination between Union citizens.
Kun siis tästä lähtien järjestetään jokin urheilutapahtuma, unionin kansalaisten välillä ei saa ilmetä syrjintää.
EnglishThe sporting events he described to us again with such aplomb are matters that have all been settled already.
Urheilutapahtumat, jotka hän toi täällä hyvin varmaotteisesti uudelleen esiin, kuuluvat kaikki jo sääntelyn piiriin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sporting events" suomeksi

events substantiivi
Finnish
sporting adjektiivi
turn of events substantiivi
sporting event substantiivi
current events substantiivi