EN

sporting {adjektiivi}

volume_up
sporting (myös: sport)
Second, Fiji should be banned from all international sporting and cultural events.
Toiseksi Fidži pitäisi sulkea pois kaikista kansainvälisistä urheilu- ja kulttuuritapahtumista.
Finally, the major sporting and cultural events must be shown free for everyone's enjoyment.
Lopuksi totean, että tärkeimmät urheilu- ja kulttuuritapahtumat on näytettävä ilmaiseksi televisiossa, jotta kaikki voivat nauttia niistä.
I also want to put on my sporting hat and say that sport is a very important part of culture and education as well.
Haluan myös tunnustaa urheiluseurani väriä ja sanoa, että myös urheilu on erittäin tärkeä osa kulttuuria ja koulutusta.
sporting (myös: fair, generous, impartial, just)

Esimerkkejä "sporting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe report rightly draws attention to negative phenomena in the sporting world.
Mietinnössä kiinnitetään oikeutetusti huomiota urheilualan kielteisiin ilmiöihin.
EnglishBut sporting organisations and many governing bodies think this is a bad thing.
Urheilujärjestöt ja monet hallintoelimet pitävät sitä kuitenkin huonona asiana.
EnglishWe have established good working contacts with UEFA and other sporting authorities.
Olemme luoneet hyvät työskentelysuhteet UEFA:an ja muihin urheiluviranomaisiin.
EnglishLet these issues be handled at national level and by the sporting community itself.
Jättäkäämme näiden kysymysten käsittely kansoille ja urheiluliikkeelle itselleen.
EnglishIn sporting terms, it was indeed a festival, except perhaps for our Italian friends.
Urheilun tasolla siitä tulikin juhla, paitsi ehkä italialaisille ystävillemme.
EnglishHowever, to borrow a sporting metaphor, the ball is in the Belarus Government's court.
Urheilutermejä käyttääkseni pallo on kuitenkin nyt Valko-Venäjän hallituksella.
EnglishSubject: Strengthening and funding grassroots sporting organisations in the EU
Aihe: Ruohonjuuritason urheilujärjestöjen toiminnan tukeminen ja rahoittaminen EU:ssa
EnglishThere have been some problems in the past, in relation to a number of sporting events.
On totta, että joidenkin urheilutapahtumien osalta ongelmia on ollut aikaisemminkin.
EnglishIn recent years, ever younger athletes have been taking part in major sporting events.
Viime vuosina yhä nuoremmat urheilijat ovat osallistuneet suuriin urheilutapahtumiin.
EnglishIn Wales, I see rugby and other major sporting events boosting the economy of Cardiff.
Walesissa rugby ja muut suuret urheilutapahtumat antavat potkua Cardiffin taloudelle.
EnglishWe are all aware that a number of important sporting events will take place in 2004.
Tiedämme kaikki, että vuonna 2004 pidetään lukuisia urheilutapahtumia.
EnglishWho has not been alarmed at the sight of increasingly overcrowded sporting calendars?
Kukapa ei olisi ollut huolestunut urheilijoiden aikatauluista, jotka ovat liian tiukkoja?
EnglishSo, what is your interpretation of a sporting organisation banning such a practice?
Mikä siis on teidän tulkintanne siitä, että urheilujärjestöt kieltävät tällaisen käytännön?
EnglishIreland has a long sporting tradition, and in particular an amateur and voluntary tradition.
Irlannilla on pitkä urheiluperinne, erityisesti amatööri- ja vapaaehtoistoiminnassa.
EnglishIs it up to Europe to concern itself with sporting activities in universities?
Onko Euroopan tehtävänä huolehtia yliopistojen urheilutoiminnasta?
EnglishMr Ford has called for Fiji to be banned from all sporting events.
Jäsen Ford on vaatinut Fidžin sulkemista pois kaikista urheilutapahtumista.
EnglishI have always been a great fan of opening sporting opportunities for people with disabilities.
Olen aina kannattanut voimakkaasti vammaisten urheilumahdollisuuksien edistämistä.
EnglishThat is a major sporting event which I am certainly looking forward to.
Tämä on merkittävä urheilutapahtuma, jota odotan tietenkin innokkaasti.
EnglishFor too long sporting activities have come second to so-called formal education.
Liian kauan urheilutoiminta on ollut toissijaista niin sanottuun muodolliseen koulutukseen nähden.
EnglishThis time the sporting event is being held here in the European Union.
Tällä kertaa kyseinen urheilutapahtuma järjestetään Euroopan unionissa.