EN

spiritual {adjektiivi}

volume_up
Metsillä on myös henkinen ulottuvuus.
Those victims are today the foundation of our memory, the lasting spiritual basis of European democracy.
Kyseiset uhrit ovat muistimme perusta, Euroopan demokratian kestävä henkinen perusta.
Can we bridge the spiritual component of the religions to bring peace to nations and to the world?
Osaammeko me kytkeä uskontojen henkisen ulottuvuuden rauhaksi kansakunnille ja maailmaan?
spiritual
It is high time now to see that tremendous spiritual past as a part of a human culture.
Nyt on jo aika tajuta, että tämä vaikuttava hengellinen menneisyys on osa inhimillistä kulttuuria.
His Holiness is the spiritual leader of the Sant Nirankari Mission, also known as the Universal Brotherhood.
Hänen pyhyytensä on myös Yleismaailmallisena veljeskuntana tunnetun Sant Nirankari -liikkeen hengellinen johtaja.
Reference to Christian roots would be the acknowledgement of the spiritual source of our freedom and pluralism today.
Kristilliset juuret mainitsemalla tunnustettaisiin nykypäivän vapauden ja moniarvoisuuden hengellinen alkuperä.
spiritual
All human beings are equal, but gender means that men and women are different not only in physical terms, but also in mental and spiritual terms.
Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta sukupuoli merkitsee, että miehet ja naiset ovat erilaisia paitsi fyysisesti myös henkisesti ja sielullisesti.

Esimerkkejä "spiritual"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPerhaps some of these states can be appropriately called mystical or spiritual.
Ehkä joitakin näistä tiloista voidaan kutsua mystisiksi tai spirituaalisiksi.
EnglishTurkey is not a part of Europe either geopolitically or in spiritual or cultural terms.
Turkki ei ole osa Eurooppaa maantieteellisesti eikä henkisesti eikä kulttuurisesti.
EnglishPeople have a spiritual need to create, quite simply for the sake of creating.
Ihmisillä on älyllinen tarve luoda yksinkertaisesti luomisen vuoksi.
EnglishIt is beyond politics or law, it is something deeper, something spiritual.
Tämä on enemmän kuin politiikkaa tai lakia, se on paljon syvällisempää, jotakin henkistä.
EnglishHere we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader.
Tässä siis arvostettu sosiologi tulkitsee kunnianarvoisen henkisen johtajan toimia.
EnglishThe exchange of spiritual and moral values is taking place far more slowly.
Henkisten ja moraalisten arvojen vaihto tapahtuu paljon hitaammin.
EnglishSpiritual undertakings ought to be included in the investigation of activities.
Toimien vaikutusten selvittämisen yhteydessä pitäisi muka ottaa huomioon myös hengelliset yritykset.
EnglishThere are political, economic, cultural, spiritual rooms and also social rooms.
Siellä on tilaa politiikalle, taloudelle, kulttuurille, uskonnolle ja myös sosiaalisille kysymyksille.
EnglishLet me turn to the issue of transforming religion into spiritual force.
Seuraavaksi käsittelen uskonnon muuttamista henkiseksi voimaksi.
EnglishIt is high time now to see that tremendous spiritual past as a part of a human culture.
Nyt on jo aika tajuta, että tämä vaikuttava hengellinen menneisyys on osa inhimillistä kulttuuria.
EnglishSpiritual values have been disseminated from Europe throughout the globe.
Henkisiä arvoja on levitetty Euroopasta ympäri koko maailman.
EnglishCan we bridge the spiritual component of the religions to bring peace to nations and to the world?
Osaammeko me kytkeä uskontojen henkisen ulottuvuuden rauhaksi kansakunnille ja maailmaan?
EnglishThose victims are today the foundation of our memory, the lasting spiritual basis of European democracy.
Kyseiset uhrit ovat muistimme perusta, Euroopan demokratian kestävä henkinen perusta.
EnglishIn essence, it is a question of values, a spiritual question.
Kyse on pohjimmiltaan arvokysymyksestä tai henkisestä kysymyksestä.
EnglishWe should also not forget the spiritual values they possess, either.
Ei sovi myöskään unohtaa metsien tarjoamia henkisiä arvoja.
EnglishPoland is a very large country, in its history, its culture, its spiritual and intellectual bases.
Puola on suuri maa, historialtaan, kulttuuriltaan, henkisiltä ja uskonnollisilta perusteiltaan.
EnglishThe Tibetans are voting for a new spiritual leader, as the current Dalai Lama steps down.
Tiibetiläiset ovat äänestämässä uudesta hengellisestä johtajasta nykyisen dalai-laman väistyessä syrjään.
EnglishIt provides the kind of spiritual guidance that Europe so badly needs.
Se tarjoaa EU:n kipeästi kaipaamaa henkistä opastusta.
EnglishHow can it put religion and fundamentalism, the exercise of spiritual and temporal power, on the same footing?
Kuinka se voi asettaa samaan riviin uskonnon ja fundamentalismin, henkisen ja ajallisen?
EnglishActually, the Vatican is already is a sort of heavenly air traffic control centre - a spiritual one.
Itse asiassa Vatikaanihan onkin jo taivaallinen lennonjohtokeskus, spirituaalinen lennonjohtokeskus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "spiritual":

spiritual
spiritualism
Muita sanoja