EN

spirited {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "spirited"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn the contrary, Mr Bourlanges, your spirited report leads to a very well-argued resolution.
Päinvastoin, jäsen Bourlanges, mietintönne henki johtaa erittäin hyvin perusteltuun ratkaisuun.
EnglishHowever, we do it not in a mean-spirited way but to offer them some help to improve the situation.
Tarkoituksemme ei kuitenkaan ole olla ilkeitä vaan tarjota apuamme tilanteen parantamiseksi.
EnglishIt was a warning - a warning to other free-spirited journalists to keep off the authoritarian grass.
Tämä oli muille itsenäisille toimittajille osoitettu varoitus, kehotus jättää hallituksen asiat rauhaan.
EnglishElectronic scrap is spirited around in Europe and left in fields, in meadows, in woodland, in ditches or wherever.
Elektroniikkaromu kummittelee Euroopassa, sitä on pelloilla, niityillä, metsissä, haudoissa ja vaikka missä.
EnglishYesterday evening, the debate was very spirited, Mr President, and our fellow Members voiced a lot of criticism.
Arvoisa puhemies, keskustelu oli eilen illalla hyvin kiihkeää ja parlamentin jäsenet esittävät paljon kritiikkiä.
EnglishIt grieves me that the United Kingdom shows every sign of continuing its mean-spirited, shortsighted stance within the Council.
Minua surettaa, että Yhdistynyt kuningaskunta pitää edelleen kiinni ilkeämielisestä ja lyhytnäköisestä asenteestaan neuvostossa.
EnglishFalsified contracts, imaginary reports and disappearing documents are apparently regarded by the Commission as high-spirited pranks.
Komissio ilmeisesti tarkastelee sopimusten väärentämistä, sepitettyjä kertomuksia ja kadonneita asiapapereita pikkurikkeinä.
EnglishThis is still considered acceptable: written texts can hence be spirited away because at the end of the day theory takes second place to practice.
Se siis sopii sittenkin: kirjoitetut tekstit voidaan sivuuttaa, sillä oikeuskäytäntö on joka tapauksessa kirjoitetun perustuslain yläpuolella.
EnglishWhen the Austrian emperor and king of Hungary asked for help with the wars of Maria Theresa, the Hungarian nobles gave the spirited response, 'Our life and our blood!'
Kun Itävallan keisari ja Unkarin kuningas pyysi apua Maria Teresian sodissa, Unkarin aateliset antoivat rohkean vastauksen, ”elämämme ja veremme!”
EnglishSadly, however, I suspect that, ultimately, the arguments will come down to money and the mean-spirited arguments put forward by my own UK Government.
Ikävä kyllä luulen, että viime kädessä päätökset perustuvat taloudellisiin kysymyksiin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksemme esittämiin saitoihin näkemyksiin.
EnglishOnly the French President dug in his heels, challenging the decision of the United States and giving a spirited defence of his own views, magnificently but, unfortunately, alone and in vain.
Vain Ranskan presidentti pysyi kannassaan kiistäessään Yhdysvaltain päätökset ja puolustamalla kiivaasti omaa kantaansa, loistavasti mutta valitettavasti tehottoman yksin.
EnglishThese hamsters were spirited away by a campaign group for the protection and preservation of this species who believed that, if they abducted the hamsters, they could get them to mate.
Nämä hamsterit kaapattiin sitten myös pian, koska tämän lajin suojelua ja säilyttämistä kannattava toimintaryhmä ajattelee, että kun se kaappaa hamsterit, se voi saada ne pariutumaan.
EnglishThere is also frustration on the part of the European Commission which is dealing with an exceptionally spirited and recalcitrant establishment which would give many an authority a bloody nose.
Turhautumista esiintyy myös Euroopan komission taholla, sillä sen käsiteltävänä on poikkeuksellisen energinen ja niskuroiva yritys, jossa moni viranomainen voisi saada neniinsä.