EN

spinning {substantiivi}

volume_up
spinning

Esimerkkejä "spinning"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI mention friction-spinning, which was as a fairly recent invention in Europe.
Mainitsen esimerkkinä kitkakehruun, joka oli melko uusi keksintö Euroopassa.
EnglishSpinning around in this wheel, we face two major problems - resources and waste.
Tässä oravanpyörässä joudumme ratkaisemaan kaksi suurta ongelmaa, resurssi- ja jäteongelman.
English(Cheering) They were happy because the story survived, and that the world would keep on spinning.
(hurrausta) He olivat iloisia, koska tarina selviytyi ja maailma ei loppunutkaan.
EnglishOther countries too began to use steam engines and the spinning jenny.
Myös muut maat alkoivat käyttää höyry- ja kehruukoneita.
EnglishWe should not be spinning and pretending otherwise.
Meidän ei tule vatvoa tätä asiaa ja teeskennellä jotain muuta.
EnglishThe original wording could have led to the spinning off of subsidiaries and the breaking up of companies by stealth.
Alkuperäinen sanamuoto olisi johtanut tytäryhtiöiden yhtiöittämiseen ja yhtiöiden vaivihkaiseen jakamiseen.
EnglishYou know, and someone who said, well, it was spinning around in space and it's so huge, they would lock you up, and that's what they did back then.
Jos joku sanoi, että se pyörii avaruudessa hurjaa vauhtia, hänet lukittiin hullujenhuoneelle.
EnglishIt creates more transparency, even if the layman would probably find his head spinning at the sight of this document.
Se lisää avoimuutta, vaikka maallikoita todennäköisesti alkaakin pyörryttää, kun annamme käsiteltävänä olevan tekstin heidän käsiinsä.
EnglishThese are purchased on the open market either directly from the textile industry as spinning waste, or from waste collectors or brokers.
Lumppu ostetaan avoimilla markkinoilla joko suoraan tekstiiliteollisuudelta tai jätteen tukkukaupoilta tai kerääjiltä.
EnglishThe Presidency also carries some of the responsibility for the state of the Union and cannot just settle for its skills of packaging and word-spinning.
Puheenjohtajamaalla on myös hiukan vastuuta unionin tilasta, eikä se voi vain rauhoittaa itseään paketointi- ja muotoilutaidoillaan.
EnglishFor this purpose, an integrated policy for spinning should be implemented in the areas involved and in the textiles and clothing districts such as the Carpi region, where I come from.
Tämän vuoksi on toteutettava yhdenmukaista tekstiilialan politiikkaa tekstiili- ja vaatetusalalla ja sitä harjoittavilla alueilla, kuten Carpin alueella, josta minä olen kotoisin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "spin":

spin