"spinal cord" - Suomenkielinen käännös

EN

"spinal cord" suomeksi

EN

spinal cord {substantiivi}

volume_up
1. Anatomia
spinal cord
On the question of the vertebral column, of course the spinal cord must be removed and destroyed.
Selkärankaan liittyvän kysymyksen kohdalla on selvää, että selkäydin on poistettava ja tuhottava.
She had a spina bifida defect, a spinal cord abnormality.
Hänellä oli spina bifida, epänormaali selkäydin.
Brain and spinal cord, for example, will now appear in a genuine list and not in the Annexes as before.
Esimerkiksi aivot ja selkäydin mainitaan nyt varsinaisessa luettelossa eikä liitteissä, kuten aiemmin.
2. muu
spinal cord
On the question of the vertebral column, of course the spinal cord must be removed and destroyed.
Selkärankaan liittyvän kysymyksen kohdalla on selvää, että selkäydin on poistettava ja tuhottava.
She had a spina bifida defect, a spinal cord abnormality.
Hänellä oli spina bifida, epänormaali selkäydin.
Brain and spinal cord, for example, will now appear in a genuine list and not in the Annexes as before.
Esimerkiksi aivot ja selkäydin mainitaan nyt varsinaisessa luettelossa eikä liitteissä, kuten aiemmin.

Esimerkkejä "spinal cord"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English7:05 Let me summarize: The rat received a paralyzing lesion of the spinal cord.
7:05 Tiivistettynä: Rotta sai halvaannuttavan selkäydinvamman.
EnglishSo here imagine an electrode implanted on the back of the spinal cord to deliver painless stimulation.
Kuvitelkaa selkäytimen päälle istutettu elektrodi, joka antaa kivutonta ärsytystä.
EnglishA spinal cord injury can sever the communication between your brain and your body, leading to paralysis.
Selkäydinvamma voi katkaista aivojen ja kehon välisen viestinnän johtaen halvaantumiseen.
EnglishOn the question of the vertebral column, of course the spinal cord must be removed and destroyed.
Selkärankaan liittyvän kysymyksen kohdalla on selvää, että selkäydin on poistettava ja tuhottava.
EnglishBrain and spinal cord, for example, will now appear in a genuine list and not in the Annexes as before.
Esimerkiksi aivot ja selkäydin mainitaan nyt varsinaisessa luettelossa eikä liitteissä, kuten aiemmin.
EnglishImagine a person just suffered a spinal cord injury.
Kuvitelkaa joku äskettäin selkäydinvamman saanut henkilö.
EnglishShe had a spina bifida defect, a spinal cord abnormality.
Hänellä oli spina bifida, epänormaali selkäydin.
EnglishMy hope here is to be able to create the personalized condition to boost the plasticity of the brain and the spinal cord.
Toivon, että pystytään luomaan yksilölliset edellytykset tehostaa aivojen ja selkäytimen mukautumiskykyä.
English2:39 This is the front of the brain, the back of brain with the spinal cord hanging down, and this is how it would be positioned inside of my head.
2:39 aivojen takaosa, josta selkäydin roikkuu, ja ne sijaitsisivat näin päässäni.
English0:39 And for me, the Man of Steel, Christopher Reeve, has best raised the awareness on the distress of spinal cord injured people.
0:39 Mielestäni Teräsmies Christopher Reeve on parhaiten herättänyt tietoisuutta selkäydinvammaisten ahdingosta.
EnglishSomebody mentioned earlier: Is this not enough - why do we have to remove the entire vertebral column if the danger resides in the spinal cord?
Joku mainitsi aikaisemmin, että eikö tämä riittäisi - miksi pitää poistaa koko selkäranka, jos vaara piilee selkäytimessä?
EnglishThe Commission should have banned spinal cord from food and human consumption and animal feed once the disease was apparent in the UK.
Komission olisi pitänyt kieltää selkäydin ihmisten ja eläinten ravinnosta heti, kun tauti paljastui Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
EnglishThe engine is the spinal cord.
EnglishWe must take into account the Scientific Steering Committee' s review, but surely if the spinal cord is removed adequately that should be enough.
Meidän on otettava huomioon tieteellisen ohjauskomitean katsaus, mutta selkäytimen asianmukaisen poistamisen pitäisi toki riittää.
EnglishMy idea: Replace this missing input to provide the spinal cord with the kind of intervention that the brain would deliver naturally in order to walk.
Ideani: Korvataan puuttuva syöttö, jotta selkäydin saisi samanlaisen välityskäskyn, jonka aivot luonnostaan antavat kävelylle.
EnglishThey completely interrupt the communication between the brain and the spinal cord, thus leading to complete and permanent paralysis of the leg.
Ne katkaisevat täydellisesti aivojen ja selkäytimen väliset yhteydet, aiheuttaen siten jalkojen täydellisen ja pysyvän halvaantumisen.
EnglishThis was more than 10 years ago, but ever since, my laboratory has followed the pragmatic approach to recovery after spinal cord injury.
Tämä sattui yli kymmenen vuotta sitten, mutta siitä lähtien laboratoriossani on suhtauduttu selkäydinvammasta toipumiseen käytännönläheisesti.
EnglishAfter a few weeks of recovery, we will implant a programmable pump to deliver a personalized pharmacological cocktail directly to the spinal cord.
Muutaman viikon toipumisen jälkeen, asennetaan ohjelmoitava pumppu antamaan yksilöllinen farmakologinen cocktail suoraan selkäytimeen.
EnglishThis is the first recovery ever observed of voluntary leg movement after an experimental lesion of the spinal cord leading to complete and permanent paralysis.
Ensimmäistä kertaa nähtiin omaehtoista jalkojen liikettä täydelliseen ja pysyvään halvautumiseen johtaneen selkäydinvammakokeen jälkeen.
EnglishThis is certainly not a cure for spinal cord injury, but I begin to believe that this may lead to an intervention to improve recovery and people's quality of life.
Selkäydinvammaa ei pystytä vielä parantamaan, mutta alan uskoa, että tämä voi johtaa läpimurtoon, joka voi edistää toipumista ja parantaa ihmisten elämänlaatua.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "spinal cord":

spinal cord

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "spinal cord" suomeksi

spinal adjektiivi
cord substantiivi
spinal column substantiivi
electric cord substantiivi
spinal tap substantiivi
umbilical cord substantiivi
Finnish
to cord verbi
vocal cord substantiivi
ventral nerve cord substantiivi