"to spend time" - Suomenkielinen käännös

EN

"to spend time" suomeksi

EN

to spend time [esimerkki]

volume_up
to spend time
We want to go and spend time with the old people and hear their stories and record their oral histories.
Haluamme viettää aikaa vanhusten kanssa ja kuunnella heidän tarinoitaan ja nauhoittaa ne.
This is why programmes which allow these children being supported by social services to spend time in a family environment and socialise could give them another chance.
Tästä syystä ohjelmat, joiden avulla sosiaalipalvelujen tukemat lapset voivat viettää aikaa ja sosialisoitua perheympäristössä, voivat antaa näille lapsille toisen mahdollisuuden.
The European Protection Order may be issued at the request of persons under protection if they decide to move to another Member State, or if they simply wish to spend time there.
Eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa suojeltavan henkilön pyynnöstä, jos hän päättää muuttaa toiseen jäsenvaltioon tai vain haluaa viettää aikaa kyseisessä valtiossa.

Esimerkkejä "to spend time"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNow is not the time for the EU to spend its time on institutional power struggles.
Nyt ei ole oikea aika käyttää EU:n aikaa toimielinten välisiin valtataisteluihin.
EnglishI do not want to spend any more time talking about the issue of the institutions.
En halua käyttää yhtään enempää aikaa puhumalla toimielimiä koskevasta kysymyksestä.
EnglishThis will then enable plenary to spend more time on more important matters.
Näin täysistunnossa voidaan käyttää enemmän aikaa tärkeiden asioiden käsittelyyn.
EnglishThis will enable the farmers to spend more time on their core agricultural activities.
Se jättäisi viljelijöille enemmän aikaa käytettäväksi varsinaiseen viljelytyöhön.
EnglishMy question is, who asked the bureaucrats to spend time considering such stupidity?
Haluan kysyä, kuka pyysi virkamiehiä kuluttamaan aikaa moisen typeryyden pohtimiseen.
EnglishOne could spend a long time listing examples of equivalent significance.
Muiden yhtä tärkeiden esimerkkien luettelemiseen voisi käyttää paljonkin aikaa.
EnglishWe identified three main points, which we simply must spend more time discussing.
Määritimme kolme asiaa, joista meidän on yksinkertaisesti keskusteltava aiempaa enemmän.
EnglishWhen work is calling, you don't want to spend time waiting for your computer to wake up.
Kun työt on tehtävä, et halua odottaa tietokoneen palautumista toimintakuntoon.
EnglishTo hide information about websites you spend the most time using, click Hide sites.
Jos haluat piilottaa tiedot sivustoista, joita käytät eniten, valitse Piilota sivustot.
EnglishSo it would be foolish not to spend some time on it in today's sitting.
Olisikin naurettavaa, jos emme kiinnittäisi siihen huomiota tässä kokouksessa.
EnglishI will not spend any time on this argument, as it is not of key importance, in my opinion.
En halua kiinnittää siihen täällä huomiota, koska en pidä sitä kovin tärkeänä.
EnglishWe need to spend more time on it together to work through the details.
Meidän täytyy yhdessä käyttää enemmän aikaa siihen yksityiskohtien läpikäymiseksi.
EnglishWe spend too much time coordinating, too little time acting together.
Käytämme liikaa aikaa koordinointiin ja liian vähän aikaa yhdessä toimimiseen.
EnglishAnd if you spend a lot of time in hospital, you'll see a lot of types of irrationalities.
Jos viettää paljon aikaa sairaalassa, näkee kaikenlaista järjettömyyttä.
EnglishLet me spend a little time on two issues which have been the subject of your intense debate.
Käsittelen hieman kahta kysymystä, joista olette keskustelleet vilkkaasti.
EnglishPerhaps my voters in Yorkshire might wonder why I spend so much time on Switzerland.
Yorkshiressa äänestäjäni saattavat ihmetellä, miksi käytän niin paljon aikaa Sveitsin asioihin.
EnglishYoung people spend a lot of time in front of television screens or computer monitors.
Nuoret viettävät paljon aikaa television ja tietokoneiden ääressä.
EnglishWe spend a lot of time talking about agriculture and structural funds.
Käytämme paljon aikaa keskusteluun maataloudesta ja rakennerahastoista.
EnglishThe only shops in which I like to spend considerable time are small bookshops.
Ainoat vähittäiskauppaliikkeet, joissa viivyn mielelläni pitemmän aikaa, ovat pieniä kirjakauppoja.
EnglishWhy do we spend time on this, especially as we are acting on behalf of European taxpayers?
Miksi tuhlaamme aikaamme tähän, etenkin kun toimimme eurooppalaisten veronmaksajien puolesta?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to spend time" suomeksi

time substantiivi
from time to time adverbi
in time adverbi
to time verbi
at the time adverbi
every time adverbi
Finnish
half time substantiivi
Finnish
any time adverbi
in no time adverbi
all the time
Finnish