"to spend money" - Suomenkielinen käännös

EN

"to spend money" suomeksi

EN

to spend money {verbi}

volume_up
There is pressure on us to spend money, there is too much money floating around and we are not able to spend all that money.
Meillä on paineita käyttää rahaa, rahaa on liikkeellä liian paljon, emmekä pysty käyttämään sitä kaikkea.
We are planning to spend money on vanity projects like the Museum of European History, the probable purpose of which will be to rewrite history.
Aiomme käyttää rahaa turhamaisiin hankkeisiin kuten Euroopan historian museoon, jonka todennäköinen syy on historian uudelleen kirjoittaminen.
To this effect we must make a commitment so that we are not subsequently obliged to spend money on curing the suffering which we ourselves have caused.
Meidän on sitouduttava siihen, jotta meidän ei sen jälkeen tarvitsisi käyttää rahaa aiemmin tuottamamme kärsimyksen parantamiseen.
to spend money
We can go ahead and make the citizens pay the consequences of the Maastricht parameters for the euro by saying that we cannot spend money to ensure their health.
Voimme edetä myös maksattamalla kansalaisilla Maastrichtin eurokriteerien seuraukset ja sanoa, ettemme voi kuluttaa rahaa heidän terveytensä turvaamiseen.

Esimerkkejä "to spend money"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNo government can long afford to spend more money than it collects in tax revenues.
Yksikään valtio ei voi pitkään kuluttaa enemmän rahaa kuin se kerää verotuloina.
EnglishHuman universal -- so you spend money on other people, you're being nice to them.
Yleisinhimillistä -- käytät siis rahojasi muiden hyväksi, olet mukava heille.
EnglishThe Council can be quite sure that we are in a position to spend this money well.
Neuvosto voi olla aivan varma siitä, että me pystymme sijoittamaan nämä rahat hyvin.
EnglishIt is an irresponsible mistake to spend public money to maintain this fleet.
Julkisten varojen käyttäminen laivaston ylläpitämiseen olisi väärin ja vastuutonta.
EnglishFirstly, we have to be precise about how we intend to spend taxpayers' money.
Ensinnäkin meidän on oltava tarkkoja siitä, miten me käytämme veronmaksajien rahoja.
EnglishSo this is an appeal to all governments to submit good proposals to spend this money.
Pyydän siis kaikkia jäsenvaltioita tekemään hyviä ehdotuksia rahojen käyttämiseksi.
EnglishHe told me they cannot spend the money as quickly as we think they can.
Hänen mukaansa he eivät pysty käyttämään varoja niin nopeasti kuin me otaksumme.
EnglishFirst of all, we need to improve the training of crews and to spend more money on that.
Kaikkein ensimmäiseksi miehistön koulutusta ja miehistön palkkoja on parannettava.
EnglishWe should spend money on offshore projects in the North Sea and the Baltic.
Meidän on käytettävä enemmän rahaa hankkeisiin Pohjanmerellä ja Itämerellä.
EnglishThe British Government has an obligation to spend taxpayers’ money wisely.
Ison-Britannian hallituksella on velvollisuus käyttää veronmaksajien rahoja viisaasti.
EnglishWe therefore need to be a lot more careful about how we spend money.
Tämän vuoksi meidän on oltava paljon tarkempia siitä, miten me rahoja käytämme.
EnglishSo some teams, we give people on the team money, they spend it on themselves.
Joissakin joukkueissa annoimme jäsenille rahaa itseensä käytettäväksi.
EnglishHowever, we should realise that it takes the EU 20 years to spend that sum of money.
Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että EU:lta vie 20 vuotta tuon rahamäärän kuluttamiseen.
EnglishMadam Commissioner, is this how we spend European taxpayers' money?
Rouva komissaari, käytämmekö eurooppalaisten veronmaksajien rahoja tällä tavalla?
EnglishSo why do you need more money if you cannot spend the money you have?
Miksi siis tarvitsette lisää rahaa, jos ette osaa käyttää rahaa, joka teillä jo on?
EnglishOther teams, we give them money to spend on their dodgeball teammates.
Toisissa joukkueissa annoimme rahaa joukkuekavereiden hyväksi käytettäväksi.
EnglishAfter all, it is they who have had to spend large amounts of money on bailing out the banks.
Loppujen lopuksi ne ovat käyttäneet suuria rahamääriä pankkien pelastamiseen.
EnglishAs others have said, it is a question, sometimes, of how you spend the money.
Kuten muut ovat todenneet, kysymys on siitä, miten rahat kulutetaan.
EnglishIn the future, however, it will be important to spend more money, particularly on research.
Tulevaisuudessa on kuitenkin tärkeää käyttää enemmän rahaa erityisesti tutkimukseen.
EnglishOn the other hand, we have to look at whether we are getting enough for the money we spend.
Toisaalta meidän on tarkasteltava, saammeko käyttämillemme rahoille kunnon vastineen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to spend money" suomeksi

money substantiivi
paper money substantiivi
Monopoly money substantiivi
amount of money substantiivi
Finnish
dirty money substantiivi
folding money substantiivi
Finnish
pocket money substantiivi
Finnish
lack of money substantiivi
Finnish
to lend money verbi
Finnish
broad money substantiivi
Finnish
I have no money
velocity of money substantiivi