EN

spelling {substantiivi}

volume_up
spelling (myös: orthography)
Spelling is checked continuously as you compose an email.
Oikeinkirjoitus tarkistetaan sitä mukaa kuin kirjoitat sähköpostiviestiä.
Click the Tools menu, click Options, and then click the Spelling tab.
Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse Oikeinkirjoitus-välilehti.
After writing a message, click the Tools menu in the New Message window, and then click Spelling.
Kun olet kirjoittanut viestin, valitse Uusi viesti -ikkunassa Työkalut ja Oikeinkirjoitus.
spelling (myös: orthography)
spelling

Esimerkkejä "spelling"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe original spelling of foreign names cannot be used in identity documents.
Henkilötodistuksissa ei voida käyttää vieraskielisten nimien alkuperäistä kirjoitusmuotoa.
EnglishBefore you can check the spelling in a message, you must select the language you want to use.
Ennen viestin oikeinkirjoituksen tarkistamista on valittava käytettävä kieli.
EnglishI am grateful to the rapporteur for spelling out these effects in Amendments Nos 1 and 2.
Kiitokset esittelijälle siitä, että hän esittää nämä vaikutukset tarkistuksissa 1 ja 2.
EnglishClick the Tools menu, click Options, and then click the Spelling tab.
Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse Oikeinkirjoitus-välilehti.
EnglishThe same goes for the accuracy of data, such as the correct and complete spelling of names.
Sama koskee tietojen paikkansapitävyyttä, kuten nimien oikeaa ja täydellistä kirjoitusasua.
EnglishThe Windows Mail spelling checker helps you avoid embarrassing typos and misspellings.
Windowsin sähköpostin oikeinkirjoituksen tarkistus auttaa sinua välttämään noloja kirjoitusvirheitä.
EnglishAfter writing a message, click the Tools menu in the New Message window, and then click Spelling.
Kun olet kirjoittanut viestin, valitse Uusi viesti -ikkunassa Työkalut ja Oikeinkirjoitus.
EnglishProofread your messages before you send them, and if your e‑mail program has a spelling checker, use it.
Jos sähköpostiohjelmassa on oikeinkirjoituksen tarkistustoiminto, käytä sitä.
EnglishSpelling is checked continuously as you compose an email.
Oikeinkirjoitus tarkistetaan sitä mukaa kuin kirjoitat sähköpostiviestiä.
EnglishIf it merely involves spelling out a faculty for individual vessels, there is no need to regulate.
Jos siihen liittyy pelkästään oikeuden myöntäminen yksittäisille aluksille, sitä ei tarvitse säännellä.
EnglishTo correct spelling errors, right-click the word.
Korjaa kirjoitusvirhe napsauttamalla sanaa hiiren kakkospainikkeella.
EnglishIf the correct spelling appears in the list of words, click it.
Jos oikea kieliasu näkyy sanaluettelossa, valitse se.
EnglishThe executive arm of the Community should take these into account when it comes to spelling out specific measures.
Yhteisön toimeenpanevan elimen olisi otettava ne huomioon suunnitellessaan yksittäisiä toimenpiteitä.
EnglishWhen the spelling check is complete, click OK.
Kun oikeinkirjoituksen tarkistus on suoritettu, valitse OK.
EnglishWe went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition.
Spelling Bee -oikeinkirjoituskilpailussa yritimme ennustaa, mitkä lapset etenisivät pisimmälle kilpailussa.
EnglishStarts checking the spelling in the active document, if the document's program has a spelling checker.
Aloittaa aktiivisen dokumentin oikeinkirjoituksen tarkistuksen, jos asiakirjan ohjelmassa on oikeinkirjoituksen tarkistustoiminto.
EnglishIn an amendment you propose, quite rightly, spelling this out in the text of the decision we are debating today.
Yhdessä tarkistuksessa te ehdotattekin aivan oikeutetusti, että tämä on tehtävä selväksi tänään käsiteltävässä päätöstekstissä.
EnglishIf a spelling error is found, you'll be given the opportunity to correct the error, or add the word to the spelling checker's dictionary.
Jos viestistä löytyy kirjoitusvirhe, voit korjata sen tai lisätä sen oikeinkirjoituksen tarkistussanastoon.
EnglishWe need to start spelling that out now and working out the method of operation in ensuring democratic accountability.
Meidän on aloitettava tämän selvittäminen nyt ja laadittava toimintasuunnitelma demokraattisen vastuunalaisuuden varmistamiseksi.
EnglishParliament also has the task of spelling out in clear terms the reasons for this conflict if it wants to help improve the situation.
Parlamentin tehtävänä on myös lausua selvästi julki tämän konfliktin syyt, jos se haluaa auttaa parantamaan tilannetta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "spell":

spell