EN spell
volume_up
{substantiivi}

spell (myös: charm, enchantment, glamour)
volume_up
lumous {subst.}
The spell is breaking and the shamanistic incantations are losing their force.
Lumous särkyy ja šamanistiset loitsut menettävät voimansa.
As for you Liberals, you should break the spell and stand up for a liberal policy.
Teille liberaaleille totean, että teidän olisi särjettävä lumous ja puolustettava liberaalia politiikkaa.
spell (myös: age, burst, installment, instalment)
volume_up
jakso {subst.}
spell (myös: bane, curse, cuss, execration)
volume_up
kirous {subst.}
spell (myös: burst, effusion, eruption, explosion)
volume_up
purkaus {subst.}
spell (myös: charm, conjuration, incantation, hex)
volume_up
loitsu {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "spell":

spell

Esimerkkejä "spell"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis legislation will spell out the dangers of smoking and save thousands of lives.
Tämä lainsäädäntö tekee selväksi tupakoinnin vaarat ja pelastaa tuhansia henkiä.
EnglishThat is what we in this House must spell out to both the Council and the Commission.
Tämä asia Euroopan parlamentin pitää selvittää niin neuvostolle kuin komissiollekin.
EnglishLet me spell it out quite clearly: there is no room for a sense of moral superiority.
Haluan myös sanoa selkeästi, että siihen ei sovi näkemys moraalisesta ylemmyydestä.
EnglishI do spell things out, but you were right to ask me for this linguistic clarification.
Minä väännän nyt asioita rautalangasta, mutta te pyysitte kielellistä selvennystä.
EnglishWhat we have is a mosaic of histories that together spell History writ large.
Käsissämme on pienten historian palasten muodostama historian kokonaisuus.
EnglishOne thing alone is lacking, and, speaking for our group, I will spell out what it is.
Siitä puuttuu vain yksi asia, ja oman ryhmäni puolesta selitän tarkasti, mitä tarkoitan.
EnglishThere are many people in China for whom this agreement does not spell good news.
Kiinassa on monia ihmisiä, joille tämä sopimus ei ole hyvä uutinen.
EnglishTo spell it out, we also expect a revision proposal for the current financial perspective.
Tarkemmin sanoen odotamme myös ehdotusta nykyisten rahoitusnäkymien tarkistuksesta.
EnglishThe international community and the European Union must spell this out very clearly.
Ja kansainvälisen yhteisön ja Euroopan unionin on osoitettava se sille erittäin selkeästi.
EnglishThis could well spell failure in terms of meeting our Kyoto commitments.
Tämän vuoksi emme välttämättä pysty pitämään Kiotossa tehtyjä sitoumuksia.
EnglishMany in this Parliament do not spell a bright future for Europe.
Monet tässä parlamentissa näkevät Euroopan unionin tulevaisuuden synkässä valossa.
EnglishThis would spell disaster, both for our climate and for our credibility.
Tämä tietäisi katastrofia sekä ilmastollemme että uskottavuudellemme.
EnglishWords not found in the spell-check dictionary are underlined in red.
Sanat, joita ei löydy oikeinkirjoituksen tarkistuksen sanastosta, alleviivataan punaisella.
EnglishYou should snap out of the spell you are under and vote in favour of the alternative compromise.
Teidän olisi herättävä lumouksesta ja äänestettävä vaihtoehtoisen kompromissin puolesta.
EnglishWe need to spell out the facts, in an open and tolerant way.
Meidän on lausuttava ääneen tosiseikat avoimesti ja suvaitsevalla tavalla.
EnglishNo, they are very different, and I believe that is something we need to spell out very clearly.
Ne ovat nimittäin varsin erilaiset, ja tämä meidän tulee mielestäni tuoda korostetusti ilmi.
EnglishThe Luxembourg brewery, however, could no longer do that, which would spell the end for it.
Sen sijaan luxemburgilainen panimo ei enää voisi tehdä näin, mikä merkitsisi sen panimon loppua.
EnglishA 25 member Commission does not necessarily spell trouble. The opposite is actually the case.
Yhteensä 25 jäsenen komission ei välttämättä tarvitse tarkoittaa hankaluuksia vaan päinvastoin.
EnglishI think that there is little more that the European Union needs to spell out to the Turkish Government.
En usko, että Euroopan unionin tarvitsee tehdä enää mitään selväksi Turkin hallitukselle.
EnglishParagraphs 3 and 4 spell out some pretty clear pictures.
Päätöslauselmaesityksen 3 ja 4 kohdassa tehdään muutama asia selväksi.