"speedy recovery" - Suomenkielinen käännös

EN

"speedy recovery" suomeksi

EN

speedy recovery {substantiivi}

volume_up
speedy recovery

Esimerkkejä "speedy recovery"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
Pyydän teitä välittämään jäsen Roth-Behrendille toiveemme hänen paranemisestaan.
EnglishI should like to extend to him, via yourself, my warmest wishes for a very speedy recovery.
Haluan toimittaa teidän kauttanne hänelle toivotukseni pikaisesta paranemisesta.
EnglishWe would like to join you, Mr Whitehead, in wishing Mrs Junker a speedy recovery.
Arvoisa Whitehead, mekin toivotamme Junkerille pikaista paranemista.
EnglishThank you, Mrs Bjerregaard, and I too would like to wish you a very speedy recovery.
Kiitän komissaari Bjerregaardia ja toivotan hänelle vuorostani hyvin pikaista paranemista.
EnglishI should like to take this opportunity to offer her my sincere wishes for a speedy recovery.
Haluan tässä yhteydessä toivottaa hänelle vilpittömästi pikaista paranemista.
English   – I think we will leave it there and wish you a speedy recovery.
   – Nähdäkseni voimme unohtaa asian ja toivottaa teille pikaista paranemista.
EnglishTogether with this Parliament, I wish him a very speedy recovery.
Yhdessä Euroopan parlamentin kanssa toivon hänelle erittäin pikaista toipumista.
EnglishBut I really think that peace of mind is one factor in a speedy recovery.
Mutta olen todellakin sitä mieltä, että mielenrauhalla on osuutensa nopeassa toipumisessa.
EnglishI feel sure the whole House would wish Lady Plumb a speedy recovery.
Olen varma, että koko parlamentti toivoo lady Plumbin pikaista paranemista.
EnglishOn behalf of our entire group I would like to wish her a speedy recovery and a good future.
Haluaisin toivottaa hänelle koko ryhmäni puolesta pikaista paranemista ja hyvää jatkoa!
English   Madam President, I wish Mrs Roth-Behrendt a speedy recovery.
   Arvoisa puhemies, toivotan jäsen Roth-Behrendtille pikaista paranemista.
EnglishI am sure the House would wish her well and a speedy recovery.
Parlamentin jäsenet toivottavat hänelle varmasti pikaista paranemista.
EnglishOn behalf of you all, I send him our best wishes for a speedy recovery.
Toivotan hänelle meidän kaikkien puolesta nopeaa paranemista.
EnglishPlease accept my very best wishes for a speedy recovery, and many thanks for your marvellous work!
Toivotan sinulle koko sydämestäni pikaista paranemista. Lämmin kiitos suurenmoisesta työstäsi!
EnglishI must end by wishing Commissioner Dimas a speedy recovery.
Lopuksi toivotan komission jäsenelle Dimasille pikaista paranemista.
EnglishI should also like to wish the 180 people injured in this awful fire a speedy recovery.
Toivon myös pikaista toipumista niille 180 henkilölle, jotka loukkaantuivat tässä järkyttävässä tulipalossa.
EnglishI thank the rapporteur, Mr Bowis, for all the work he has done and wish him a speedy recovery.
Esitän esittelijä John Bowisille kiitoksen tekemästään työstä ja toivotan hänelle pikaista paranemista.
EnglishOn behalf of the House, I would like to wish Mr Fischler a speedy recovery.
Haluaisin parlamentin puolesta välittää komission jäsen Fischlerille lämpimät pikaisen paranemisen toivotuksemme.
EnglishThank you, Mrs Beer, and I wish you a speedy recovery from what looks very much like a broken arm.
(DE) Kiitos hyvä jäsen Beer, ja toivotan pikaista paranemista tuolle ilmeisesti murtuneelle kädelle.
EnglishFinally, I would like to wish John Bowis a speedy recovery.
Lopuksi haluan toivottaa John Bowisille pikaista paranemista.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "speedy recovery" suomeksi

speedy adjektiivi
Finnish
recovery substantiivi
energy recovery substantiivi