EN

speed {substantiivi}

volume_up
But for this European Council, speed seems no longer to be of the essence.
Mutta tässä Eurooppa-neuvostossa nopeus ei enää näytä olevan olennaista.
The speed of your DVD burner, as well as the type of recordable DVD media you are using.
Tallentavan DVD-aseman nopeus sekä käytettävän kirjoitettavan DVD-levyn tyyppi.
Maybe sometimes the issue is speed – not everything is being done at the same time.
Joskus tärkeintä voi olla nopeus, mutta kaikkea ei voida tehdä samanaikaisesti.
speed (myös: rate, velocity)
(FR) Mr President, I can assure you that the speed of the vote is perfect.
(FR) Arvoisa puhemies, vakuutan teille, että äänestyksen vauhti on aivan sopiva.
However, we must not allow speed to compromise the search for excellence.
Emme saa kuitenkaan sallia, että vauhti verottaa lopputuloksen laatua.
We carry on down the same path, albeit perhaps not at such speed.
Jatkamme samalla polulla, vaikka vauhti onkin kenties hitaampi.
speed
speed

Esimerkkejä "speed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is enough to imagine a road on which vehicles are maintaining the same speed.
Yksinkertaisinta on kuvitella tie, jossa ajoneuvot ajavat samalla nopeudella.
EnglishIt will speed up the process of getting rid of this unsatisfactory situation.
Se nopeuttaa prosessia, jonka avulla tämä epätyydyttävä tilanne voidaan korjata.
EnglishAs hardware speed and performance improve, higher score ranges will be enabled.
Kun laitteistonopeudet ja suorituskyky parantuvat, myös peruspistemäärät kasvavat.
EnglishFor example, the Presidency decided to speed up work in the field of explosives.
Puheenjohtajavaltio on esimerkiksi päättänyt jouduttaa toimintaa räjähteiden alalla.
EnglishI am therefore pleased at the speed with which Parliament has taken up this issue.
Tämän takia olen tyytyväinen vauhtiin, jolla parlamentti on käsitellyt tätä asiaa.
EnglishTheir sole objective is to speed up liberalisation and create a level playing field.
Heidän ainoana tavoitteenaan on nopeuttaa vapauttamista ja luoda laaja pelivara.
EnglishMaybe sometimes the issue is speed – not everything is being done at the same time.
Joskus tärkeintä voi olla nopeus, mutta kaikkea ei voida tehdä samanaikaisesti.
EnglishHence the express appeal to FIFA to speed up the implementation of this code.
Siksi kehotammekin FIFA:a erikseen kiirehtimään näiden sääntöjen täytäntöönpanoa.
EnglishOn the 95% of roads, because there are not enough speed checks there either.
Näillä 95 prosentilla teistä, koska niilläkään ei valvota riittävästi nopeuksia.
EnglishIn my opinion, this document is necessary and it was written with appropriate speed.
Tämä asiakirja on mielestäni tarpeellinen, ja se on laadittu riittävän nopeasti.
EnglishYou can set up your TV signal again and select a different channel-changing speed.
Voit määrittää TV-signaalin uudelleen ja valita toisen kanavan vaihtonopeuden.
EnglishIndeed, the Commission is alarmed by the speed with which this case was dealt with.
Komissio on todellakin huolissaan siitä, miten nopeasti tämä asia käsiteltiin.
EnglishThese changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Näillä muutoksilla pystyttiin parantamaan järjestelmän käytettävyyttä ja nopeutta.
EnglishWhat do you intend to do to speed up the introduction of the European arrest warrant?
Mitä aiotte tehdä eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöönoton nopeuttamiseksi?
EnglishI do not believe in a miniature Europe, nor in a multi-speed, divided Europe.
En usko miniatyyriunioniin enkä monien eri nopeuksien jakautuneeseen unioniin.
EnglishTo speed up the preparations, meetings of technical experts have also begun.
Valmistelujen vauhdittamiseksi on ryhdytty myös teknisiin asiantuntijakokouksiin.
EnglishIn Tehran, ultimatums and threats only serve to speed up the nuclear arms race.
Teheranissa uhkavaatimukset ja uhkailut vain kiihdyttävät ydinasevarustelua.
EnglishAll the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
Kaikki viittaa siihen, että tämän nopean kuljetusmuodon kysyntä ylittää sen tarjonnan.
EnglishKorea built the first nationwide high-speed information network in the world.
Korea rakensi ensimmäisenä maailmassa maanlaajuisen huippunopean tietoverkon.
EnglishThe development of high-speed trains has to be welcomed; it should not be stopped.
Suurnopeusjunien kehittämiseen on suhtauduttava myönteisesti; sitä ei saa pysäyttää.