"speeches" - Suomenkielinen käännös

EN

"speeches" suomeksi

FI
FI
EN

speeches {monikko}

volume_up
speeches
Putting on this garment made more of an impact on me than any number of speeches.
Minulle pukeutuminen tähän vaatteeseen kertoo enemmän kuin kaikki maailman puheet.
This is evidenced by the speeches of its Director in this Parliament.
Sen johtajan Euroopan parlamentissa pitämät puheet todistavat tämän.
Speeches about action do not guarantee that the action will be effective.
Puheet toiminnasta eivät takaa toiminnan tehokkuutta.

Esimerkkejä "speeches"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
Luulenpa äskeisen olleen yksi pisimpiä komission jäsenen täällä pitämiä puheita.
EnglishThe second issue I wish to refer to was also raised in some of the speeches made.
Toinen seikka, johon haluan viitata, mainittiin myös joissakin puheenvuoroissa.
EnglishMr President, if the speeches are becoming repetitive, that is a very good thing.
Arvoisa puhemies, jos puheissa aletaan toistaa samoja asioita, se on vain hyvä.
EnglishThere are problems here, to which many of the Members referred in their speeches.
Tähän liittyy ongelmia, kuten monet jäsenet ovat puheenvuoroissaan huomauttaneet.
EnglishIn addition, the debate opens with speeches by the political group spokesmen.
Keskustelu sitä paitsi aloitetaan puolueryhmien puheenjohtajien puheenvuoroilla.
EnglishIt seems to me that this has been somewhat confused in the previous speeches.
Minusta vaikuttaa siltä, että tämä asia on sekoitettu aiemmissa puheenvuoroissa.
EnglishMr President, allow me to comment briefly on some of the speeches and amendments.
Arvoisa puhemies, haluan kommentoida lyhyesti osaa puheista ja tarkistuksista.
EnglishWith that in mind, I encourage you to carry on from where your last speeches began.
Näin ollen kehotan teitä jatkamaan aiheesta, jolla aloititte viimeiset puheenne.
English. – Ladies and gentlemen, I would like to thank you all for your speeches.
   . Hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä kaikkia puheenvuoroistanne.
EnglishPutting on this garment made more of an impact on me than any number of speeches.
Minulle pukeutuminen tähän vaatteeseen kertoo enemmän kuin kaikki maailman puheet.
EnglishIt made grand speeches at the end of last year setting itself high standards.
Viime vuoden lopun suurissa puheissaan se asetti itselleen korkeita vaatimuksia.
EnglishI should like to say that, on the whole, the speeches have been very constructive.
Haluaisin todeta, että puheenvuorot olivat kokonaisuudessaan hyvin rakentavia.
EnglishIn their speeches, several Members have also talked about the environmental issue.
Useat jäsenet ovat puheenvuoroissaan ottaneet esille myös ympäristökysymyksen.
EnglishSome speeches focused attention on the status of nationals of third countries.
Puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota kolmansien maiden kansalaisten asemaan.
EnglishThis morning, I have heard so many speeches exalting the virtues of the euro.
Olen kuullut tänä aamuna kovin monta euron hyviä puolia ylistävää puheenvuoroa.
EnglishWe shall now proceed to the speeches, which must not last longer than one minute.
(IT) Esityslistalla ovat seuraavana enintään minuutin pituiset puheenvuorot.
EnglishWe will cut your speeches off after one minute, because 13 people are on the list.
Keskeytämme puheenvuoronne minuutin jälkeen, koska luettelossa on 13 ihmistä.
EnglishMr President, I would like to thank all my fellow Members for their speeches.
Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani heidän puheenvuoroistaan.
EnglishI am not accepting any more speeches; I am sorry, but we are in the middle of voting.
En hyväksy enää muita puheenvuoroja. Olen pahoillani, mutta äänestys on kesken.
EnglishWe now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
(EN) Jatkamme nyt minuutin puheenvuoroja poliittisesti tärkeistä asioista.