"speech recognition" - Suomenkielinen käännös

EN

"speech recognition" suomeksi

EN

speech recognition {substantiivi}

volume_up
1. ATK
speech recognition (myös: voice recognition)
The following table describes the options on the Speech Recognition tab.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu Puheentunnistus-välilehdessä olevat asetukset.
Speech Recognition listens and responds to your spoken commands.
Puheentunnistus kuuntelee lausumiasi komentoja ja reagoi niihin.
Speech Recognition listens and responds to your spoken commands.
Puheentunnistus kuuntelee puhumiasi komentoja ja reagoi niihin.

Esimerkkejä "speech recognition"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe following table describes the options on the Speech Recognition tab.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu Puheentunnistus-välilehdessä olevat asetukset.
EnglishThe speech recognition rate is directly related to the quality of the microphone you use.
Puheentunnistuksen nopeus määräytyy suoraan käyttämäsi mikrofonin laadun mukaan.
EnglishWhen you're ready to use Speech Recognition, you need to speak in simple, short commands.
Kun puheentunnistus on käyttövalmis, lausu sille yksinkertaisia ja lyhyitä komentoja.
EnglishYou can print this topic for quick reference while you're using Windows Speech Recognition.
Voit tulostaa tämän aiheen pikaohjeeksi Windowsin puheentunnistuksen käyttöä varten.
EnglishThe success of speech recognition is directly related to the quality of the microphone you use.
Puheentunnistuksen onnistuminen määräytyy paljon käyttämäsi mikrofonin laadusta.
EnglishAllows you to set a preferred audio device, such as input for speech recognition.
Tässä ikkunassa voit määrittää ensisijaisen äänilaitteen, esimerkiksi puheentunnistuksen tulon.
EnglishYou can use Speech Recognition to run programs and interact with Windows.
Puheentunnistuksen avulla voit suorittaa ohjelmia ja käyttää Windowsia.
EnglishFor more information about dictating text, see Dictate text using Speech Recognition.
Lisätietoja tekstin sanelusta on ohjeaiheessa Tekstin saneleminen puheentunnistusta käyttämällä.
EnglishThe following table shows commands for using Speech Recognition to work with text.
Seuraavassa taulukossa on esitetty puheentunnistuksen kanssa käytettävät tekstin käsittelykomennot.
EnglishThe following table shows some of the most commonly used commands in Speech Recognition.
Seuraavassa taulukossa on esitetty puheentunnistuksen kanssa käytettäviä yleisimpiä komentoja.
EnglishFor more information about setting up Speech Recognition, see Set up Speech Recognition.
Lisätietoja puheentunnistuksen määrittämisestä on ohjeaiheessa Puheentunnistuksen määrittäminen
EnglishYou can also use Speech Recognition to edit text on your computer.
Puheentunnistuksen avulla voit lisäksi muokata tekstiä tietokoneessa.
EnglishFor more information about dictating text, see Dictate text using Speech Recognition.
Lisätietoja tekstin sanelemisesta on ohjeaiheessa Tekstin saneleminen puheentunnistusta käyttämällä.
EnglishThe following table shows commands for using Speech Recognition to press keyboard keys.
Seuraavassa taulukossa on esitetty puheentunnistuksen kanssa käytettävät näppäinten painamiskomennot.
EnglishAllows you to set a preferred audio device, such as an audio input for Speech Recognition.
Tässä ikkunassa voit määrittää ensisijaisen äänilaitteen, esimerkiksi puheentunnistuksen äänitulon.
EnglishSets Speech Recognition to run when you start your computer.
Asettaa puheentunnistuksen käynnistymään, kun käynnistät tietokoneen.
EnglishSpeech Recognition listens and responds to your spoken commands.
Puheentunnistus kuuntelee lausumiasi komentoja ja reagoi niihin.
EnglishThe two most common types of microphones for Speech Recognition are headset microphones and desktop microphones.
Puheentunnistuksen kanssa käytetään yleisimmin kuuloke- ja työpöytämikrofoneja.
EnglishAllow computer to review your documents and mail to improve speech recognition accuracy
Salli tietokoneelle asiakirjojen ja sähköpostin tarkistaminen puheentunnistuksen tarkkuuden parantamiseksi
EnglishSpeech Recognition listens and responds to your spoken commands.
Puheentunnistus kuuntelee puhumiasi komentoja ja reagoi niihin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "speech recognition" suomeksi

speech substantiivi
Finnish
recognition substantiivi
voice recognition substantiivi
speech bubble substantiivi
Finnish