"spectator" - Suomenkielinen käännös

EN

"spectator" suomeksi

FI
EN

spectator {substantiivi}

volume_up
spectator (myös: looker, viewer)
Europe cannot afford to only be a spectator at international negotiations on climate protection.
EU:lla ei ole varaa olla vain katsoja ilmastonsuojelua koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa.
Instead of being a decisive player, the EU was a confused spectator.
Sen sijaan, että EU olisi ollut ratkaiseva toimija, siitä tuli hämmentynyt katsoja.
We now need to ensure that the EU is no longer just a spectator, allowing things to happen as they will.
Meidän on varmistettava, ettei EU ole enää pelkkä katsoja, joka antaa asiohin kulkea omaa rataansa.

Esimerkkejä "spectator"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is relevant also to point out that we are not just a passive spectator of the scene.
On myös asiallista huomauttaa, että emme vain seuraa tilannetta passiivisesti.
EnglishThe Crisis Committee was completely unaware and Europe is a mere spectator.
Kriisivaliokunta ei tiennyt siitä mitään, ja EU on vain sivustakatsoja.
EnglishInstead of being a decisive player, the EU was a confused spectator.
Sen sijaan, että EU olisi ollut ratkaiseva toimija, siitä tuli hämmentynyt katsoja.
EnglishThey are an opportunity for the House to become involved, and cease to be a mere spectator.
Nyt meillä on tilaisuus olla pääosassa eikä jäädä sivustakatsojiksi.
EnglishCommissioner, on behalf of our sole but very attentive spectator, I thank you very much.
Arvoisa komission jäsen, kiitän teitä lämpimästi ainoan mutta tarkkaavaisen kuulijamme puolesta.
EnglishThe place of Parliament, for its part, is not that of a spectator watching from the stands.
Se on pikemminkin työpaja, jossa edistetään keskinäistä ymmärrystä.
EnglishSport is not only a form of entertainment for the spectator.
Urheilu ja liikunta eivät ole ainoastaan katselijoiden ajanvietettä.
EnglishEurope cannot afford to only be a spectator at international negotiations on climate protection.
EU:lla ei ole varaa olla vain katsoja ilmastonsuojelua koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa.
EnglishI have repeated that democracy is not just a spectator sport.
Olen jatkuvasti toistanut, ettei demokratia ole penkkiurheilua.
EnglishThe second is to say that democracy is no spectator sport.
Toiseksi haluan todeta, ettei demokratia ole penkkiurheilulaji.
EnglishWe now need to ensure that the EU is no longer just a spectator, allowing things to happen as they will.
Meidän on varmistettava, ettei EU ole enää pelkkä katsoja, joka antaa asiohin kulkea omaa rataansa.
EnglishYou are not a spectator; you said, 'I am a facilitator'.
Ette ole tarkkailija, vaan omien sanojenne mukaan välittäjä.
EnglishThe Commission will not be a spectator throughout that period.
Komissio ei aio jäädä sivustakatsojaksi tuona aikana.
English(EL) Mr President, all my life I have absolutely loved sport, both as a participant and as a spectator.
(EL) Arvoisa puhemies, koko ikäni olen ollut suorastaan hulluna urheiluun sekä osallistujana että katsojana.
EnglishMeanwhile, Turkey opposes NATO, and the US is the power in retreat and acts like a spectator.
Samaan aikaan Turkki vastustaa Natoa ja Yhdysvallat on syrjään vetäytynyt voimahahmo, joka toimii kuin sivustakatsoja.
EnglishI would add that Parliament cannot and must not be a spectator in the management of structural expenditure.
Sallinette minun lisätä, että parlamentti ei voi eikä sen pidä seurata vierestä, miten rakennevaroja käytetään.
EnglishToo often we are left with the impression of a Commission that is a spectator rather than a powerful actor.
Saamme aivan liian usein sen käsityksen, että komissio tarkkailee asioita sivusta sen sijaan, että se toimisi aktiivisesti.
English(NL) Mr President, whilst Europe should not, where paid football is concerned, be the referee, it should be more than a mere spectator.
(NL) Arvoisa puhemies, vaikka Euroopan unionin ei pidäkään toimia erotuomarina jalkapallossa, sen pitäisi olla enemmän kuin pelkkä katsoja.
EnglishThe Wine Spectator has published a study showing that, in 2010, the USA will be the biggest consumer of quality and expensive wines.
Wine Spectator -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa on arvioitu, että vuonna 2010 Yhdysvallat on suurin laatuviinien ja kalliiden viinien kuluttaja.
EnglishMr President, I had the good fortune to be present as a spectator at the Munich Olympic Games the day before the tragic assassinations of athletes took place.
(EN) Arvoisa puhemies, minulla oli onni osallistua katsojana Münchenin olympialaisiin päivää ennen urheilijoiden traagisia murhia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "spectator":

spectator