"special terms" - Suomenkielinen käännös

EN

"special terms" suomeksi

EN

special terms {monikko}

volume_up

Esimerkkejä "special terms"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt should also be possible to reserve frequencies for services useful to society on special terms.
Taajuuksia on myös erityisehdoin pystyttävä varaamaan yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä palveluja varten.
EnglishIn economic terms, special attention will be paid to continuing work on a joint study and the promotion of the trans-Atlantic market place.
Talouden alalla kiinnitetään erityistä huomiota transatlanttisten markkinoiden yhteiseen tutkimiseen ja edistämiseen.
EnglishIn some organisations of the market, we have at least managed to grant special terms to newly established farmers or young farmers.
Muutamissa markkinajärjestelyissä me loimme ainakin mahdollisuuden myöntää erityisehtoja toiminnan uudelleen aloittaville tai nuorille viljelijöille.
EnglishElderly people need special conditions in terms of both medical services and arranging suitable facilities for them in buildings and on public transport.
Ikääntyneillä ihmisillä on erityistarpeita niin terveydenhoitopalvelujen, heille soveltuvien rakennusten ja julkisen liikenteen aloilla.
EnglishIn addition to cultural importance, every language has special significance in terms of nation-building and also in social and economic terms.
Kaikilla kielillä on kulttuurisen merkityksen lisäksi myös erityinen merkitys kansakunnan rakentamisessa sekä kansakunnan yhteiskunnassa ja taloudessa.
EnglishNor can we allow some Member States to be singled out by the United States for different treatment in terms of special demands and requirements.
Emme voi myöskään sallia Yhdysvaltojen erotella joitakin jäsenvaltioita muista ja kohdella niitä poikkeavasti esittämällä erityisiä vaatimuksia ja pyyntöjä.
EnglishSmall and medium-sized businesses make up 90% of European industry and they require special attention in terms of their access to funding and transfer of research.
Pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat yli 90 prosenttia Euroopan teollisuudesta, ja ne tarvitsevat erityistä huomiota saadakseen rahoitusta ja siirtääkseen tutkimusta.
EnglishIt also requires a special effort in terms of the teaching and training of young people, which must be based on tolerance, since young people are the future of these nations.
Erityisponnisteluja edellyttävät myös opetus ja nuorten koulutus, joiden pitää perustua suvaitsevaisuuteen, koska näiden kansakuntien tulevaisuus perustuu niihin.
EnglishIf you have special needs in terms of accommodation, seating, assistance, or if you need to bring medical equipment, tell the ticket seller when you make the reservation.
Jos sinulla on majoitukseen, istumapaikkaan tai avunsaantiin liittyviä erityistarpeita tai jos kuljetat mukanasi lääkinnällisiä laitteita, kerro asiasta lipunmyyjälle matkaa varatessasi.
EnglishGiven the fact that energy consumption in the Member States is set to increase by 50 % in the next 20 years, we need to make an extra special effort in terms of energy efficiency.
Kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioissa käytettävän energian määrän pitäisi kasvaa 50 % 20 seuraavana vuonna, on tarpeen ponnistella aivan erityisesti energiatehokkuuden osalta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "special terms" suomeksi

terms substantiivi
special adjektiivi
special substantiivi
special relativity substantiivi
contradiction in terms substantiivi
special offer substantiivi
special condition substantiivi