"to speak out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to speak out" suomeksi

EN

to speak out {verbi}

volume_up
The European Parliament needs to speak out on a matter of such importance.
Euroopan parlamentin on syytä ottaa kantaa näin tärkeään kysymykseen.
Judicial authorities do not usually dare speak out against the government.
Oikeusviranomaiset eivät yleensä uskalla ottaa kantaa hallitusta vastaan.
The European Union ought to speak out on that aspect of the crisis too.
Euroopan unionin pitäisi ottaa kantaa myös kriisin tähän näkökohtaan!

Esimerkkejä "to speak out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe believe that a democratic Turkey must be able to speak out about this itself.
Mielestämme demokraattisen Turkin pitäisi itse voida ilmaista mielipiteensä tästä.
EnglishI believe that Parliament needs to speak out loud and clear, ladies and gentlemen.
Hyvät kollegat, minusta parlamentin on esitettävä tuomionsa julkisesti ja selvästi.
EnglishWe need to be very determined about this and speak out about it loud and clear.
Asiaan on puututtava tiukasti, ja siitä on puhuttava ääneen selvin sanoin.
EnglishIt is worrying that the groups often do not dare speak out on this issue.
On huolestuttavaa, etteivät ryhmät useinkaan uskalla puhua tästä kysymyksestä.
EnglishIt is important for a Parliament to speak out in public on this kind of matter.
On tärkeää, että parlamentti puhuu julkisesti tämäntyyppisistä asioista.
EnglishIt is tragic to see that, like the Council, Parliament too has decided not to speak out.
On järkyttävää todeta, että neuvoston tavoin myös parlamentti on päättänyt vaieta.
EnglishIt is also important to speak out on their behalf in the international arena.
On niin ikään tärkeää puhua heidän puolestaan kansainvälisillä kentillä.
EnglishI want to speak out against the death penalty being used against juveniles.
Haluan ilmoittaa vastustavani nuorille määrättäviä kuolemanrangaistuksia.
EnglishVictims are often unable to speak out on account of the illegal situation they are in.
Uhrit eivät pysty useinkaan puhumaan puolestaan laittoman asemansa vuoksi.
EnglishAs Europeans, we must have the courage to speak out against such practices.
Eurooppalaisina meillä täytyy olla rohkeutta puhua ääneen tällaisia käytäntöjä vastaan.
EnglishWe should, rather, have the courage to speak out and not fear confronting populism.
Meillä olisi oltava rohkeutta puhua suoraan ja olla pelkäämättä populismin vastustamista.
EnglishJudicial authorities do not usually dare speak out against the government.
Oikeusviranomaiset eivät yleensä uskalla ottaa kantaa hallitusta vastaan.
EnglishWe should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
Meidän tulisi myös puoltaa sitä, että vauvanruoassa ei saa käyttää mitään uuselintarvikkeita.
EnglishUnfortunately, the Dutch people were not able to speak out in that way.
Alankomaiden kansalaiset eivät valitettavasti saaneet tähän mahdollisuutta.
EnglishThere is every reason to speak out openly that not all is well yet, not by a long shot.
On paljonkin syytä todeta suoraan ja avoimesti, ettei kaikki ole vielä läheskään hyvin.
EnglishIt is not enough to speak out against these wrongs or to fight against these scourges.
Näiden vääryyksien ja ongelmien julki tuominen tai torjuminen ei riitä.
EnglishIf one Member State is being blackmailed by a supplier, it should speak out.
Jos jokin toimittaja kiristää jotakin jäsenvaltiota, sen olisi puhuttava asiasta avoimesti.
EnglishI believe we must also assume our responsibility here and speak out.
Uskon myös, että asiasta on nyt kannettava vastuuta ja sanottava tämä ääneen.
EnglishThis means that we must speak out when human rights are violated.
Tarkoitan sitä, että meidän on kohotettava äänemme, jos ihmisoikeuksia loukataan.
EnglishThis is our only opportunity this week to speak out about the military coup in Thailand.
Tämä on tällä viikolla ainoa mahdollisuutemme puhua Thaimaan sotilasvallankaappauksesta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to speak out" suomeksi

out adverbi
out adjektiivi
out substantiivi
out prepositio
to come out verbi
to go out verbi
to turn out verbi
to knock out verbi
Finnish
to cut out verbi
Finnish
to hang out verbi
Finnish