EN

spark {substantiivi}

volume_up
spark (myös: glimmer)
The spark is not even passing into the Chamber here - just look around you.
Kipinä ei välity edes tänne istuntosaliin, katsokaapa ympärillenne.
If the spark flies, there may be nothing left to save.
Jos kipinä kuitenkin syttyy, ei ehkä ole enää mitään pelastettavissa.
Sooner or later, a stray spark will set the pile ablaze like a bonfire.
Sen voisi jossain vaiheessa täysin kontrolloimattomasti jokin kipinä sytyttää tuleen kuin rovion.

Esimerkkejä "spark"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishVery real challenges lie ahead, but Annapolis has created a new spark of hope.
Olemme todellisten haasteiden edessä, mutta Annapolis on virittänyt uuden toivon kipinän.
EnglishThe least thing can spark off violence, and caricature is never far away.
Pieninkin asia voi laukaista väkivallan, ja karikatyyri ei ole koskaan liian kaukana.
EnglishThat would spark off debate in Iran, and the debate would be a serious one.
Tämä käynnistäisi keskustelun Iranissa, ja se olisi vakava keskustelu.
EnglishWe need to breathe life into the roles, then the spark will once again be passed on.
Meidän on puhallettava henkeä rooleihin, jolloin kipinä voidaan jälleen välittää eteenpäin.
EnglishThe Turkish population fears, with good reason, that this will spark another spiral of violence.
Turkkilaiset pelkäävät syystäkin, että tämä käynnistää uuden väkivallan kierteen.
EnglishNow, the heart of the region can give the Northern Dimension its vital spark.
Nyt pohjoinen ulottuvuus voi ammentaa elinvoimaa alueen sydämestä.
EnglishThe spark is not even passing into the Chamber here - just look around you.
Kipinä ei välity edes tänne istuntosaliin, katsokaapa ympärillenne.
EnglishThe ideas of young researchers at universities and research institutes provide the vital spark.
Yliopistoissa ja laitoksissa työskentelevät nuoret tutkijat edistävät innostavia ideoita.
EnglishSooner or later, a stray spark will set the pile ablaze like a bonfire.
Sen voisi jossain vaiheessa täysin kontrolloimattomasti jokin kipinä sytyttää tuleen kuin rovion.
EnglishAnd it doesn't matter if what they teach them is old, because what you're doing is you're lighting the spark.
Ei haittaa, vaikka heidän opettamansa asia olisi vanhaa, sillä he sytyttävät kipinän.
EnglishWe can and must fan that spark into a blaze of confidence, action and tangible results.
Voimme ja meidän täytyy lietsoa tuo kipinä luottamuksen roihuksi, toiminnaksi ja konkreettisiksi tuloksiksi.
EnglishIf the spark flies, there may be nothing left to save.
Jos kipinä kuitenkin syttyy, ei ehkä ole enää mitään pelastettavissa.
EnglishIt is an age-old story: Kosovo is the spark for a fire which is spreading throughout the Balkans.
Vanhan, historiallisen säännön mukaan Kosovo on kipinä, joka saattaa sytyttää koko Balkanin alueen tuleen.
EnglishIn spite of the efforts of both the Commission and Parliament, this matter continues to spark controversy.
Sekä komission että parlamentin ponnisteluista huolimatta tämä asia aiheuttaa edelleen ristiriitoja.
EnglishThe successes of populist parties across Europe demonstrate that the spark can all of a sudden ignite.
Populististen puolueiden menestyminen kaikkialla Euroopassa osoittaa, että liekki voi leimahtaa yhtäkkiä.
EnglishI truly hope that the Pakistani Government does not spark off any new disturbances as a result of this amendment.
Toivon todellakin, että Pakistanin hallitus ei aloita uusia levottomuuksia tämän lisäyksen vuoksi.
EnglishA small spark in this area can lead to an explosion.
EnglishIn each camp, extremists are only waiting for a mistake to be made or for an opportunity to spark things off.
Kaikilla puolilla on ääriaineksia, jotka eivät muuta odota kuin jotakin virhettä tai tilaisuutta aloittaa välienselvittely.
EnglishIf sensible steps are not taken to monitor it, globalisation will spark further demonstrations and more social conflict.
Globalisaatio ilman järkeviä liitännäistoimenpiteitä yllyttää uusiin mielenosoituksiin ja sosiaalisiin ristiriitoihin.
EnglishThis crisis, one among many, one too many, will, we hope, be the long-awaited spark that will fire the creation of a social Europe.
Tämä kriisi, tulee olemaan toivottavasti se viimeinen pisara, jota sosiaalinen Eurooppa on pitkään odottanut.