"Spaniards" - Suomenkielinen käännös

EN

"Spaniards" suomeksi

EN

Spaniards {monikko}

volume_up
Are the French quicker, or the Germans or the Spaniards?
Ovatko ranskalaiset nopeampia, vai saksalaiset vai espanjalaiset?
Mr President, the Greeks and Spaniards talk of a labyrinth of nets.
Arvoisa puhemies, kreikkalaiset ja espanjalaiset puhuvat verkkojen labyrintista.
Millions of Spaniards directly or indirectly suffered from its tragic effects.
Miljoonat espanjalaiset kärsivät sen traagisista vaikutuksista joko välittömästi tai välillisesti.

Esimerkkejä "Spaniards"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Basques and the majority of Spaniards are tired of this policy of confrontation.
Baskit ja suurin osa espanjalaisista ovat väsyneitä tähän vastakkainasetteluun.
EnglishMr President, it is important that not only Spaniards take part in this debate.
Arvoisa puhemies, on tärkeää, että tähän keskusteluun ei osallistu vain espanjalaisia.
EnglishPlease allow me to say that we Spaniards fully understand the suffering of the victims.
Jos sallitte minun sanoa näin, me espanjalaiset ymmärrämme hyvin uhrien kärsimyksen.
EnglishMr President, the Greeks and Spaniards talk of a labyrinth of nets.
Arvoisa puhemies, kreikkalaiset ja espanjalaiset puhuvat verkkojen labyrintista.
EnglishSubject: Exclusion of unemployed Spaniards from the benefits of the new employment policies
Aihe: Espanjalaisten työttömien jättäminen uusien työllisyyspolitiikkojen ulkopuolelle
EnglishMillions of Spaniards directly or indirectly suffered from its tragic effects.
Miljoonat espanjalaiset kärsivät sen traagisista vaikutuksista joko välittömästi tai välillisesti.
EnglishEurope was the dream of generations, of many generations of Spaniards.
Eurooppa oli sukupolvien unelma, monien espanjalaissukupolvien unelma.
EnglishThat may be sad for Mr Barón Crespo, but it is good for Spaniards.
Se on ehkä ikävää jäsen Barón Crespon kannalta, mutta hyvä asia espanjalaisten kannalta.
EnglishThe Spaniards drove us hard - but they are allowed to do that and it is good that they did.
Espanjalaiset ovat todellakin yllyttäneet meitä eteenpäin - sen he osaavat, mutta hyvä niin.
EnglishThis has been thanks to the efforts of many Spaniards, of its workers and its enterprises.
Tämä on tapahtunut monien espanjalaisten, maan työntekijöiden ja yritysten tekemän työn ansiosta.
EnglishThe exasperated Greeks have taken the baton from the Spaniards.
Raivostuneet kreikkalaiset ovat saaneet viestikapulan espanjalaisilta.
EnglishWe Spaniards lived for over 20 years under a dictatorship directly supported by the United States.
Me espanjalaiset elimme yli 20 vuotta diktatuurissa, jolle Yhdysvallat antoi suoraa tukea.
EnglishThis pact amongst Europeans requires a pact amongst Spaniards.
Tämä eurooppalaisten välinen sopimus edellyttää kuitenkin espanjalaisten keskinäistä sopimusta.
EnglishIt should be the Spaniards themselves who put an end to bullfighting.
Espanjalaisten on itse tehtävä loppu härkätaisteluista.
EnglishLadies and gentlemen, it is a problem which not only affects the Basques or even all Spaniards.
Hyvät parlamentin jäsenet, tämä on ongelma, joka ei koske vain baskeja tai espanjalaisia kokonaisuutena.
EnglishAre the French quicker, or the Germans or the Spaniards?
Ovatko ranskalaiset nopeampia, vai saksalaiset vai espanjalaiset?
English‘Before 1936’, he said, ‘all of the Spaniards lived in Spain and in freedom.
Salvador de Madariaga sanoi vuonna 1954, että "Ennen vuotta 1936 kaikki espanjalaiset elivät Espanjassa ja vapaudessa.
EnglishFinally, I am proud to have dedicated part of my life to the security of all Spaniards.
Lopuksi totean olevani ylpeä siitä, että olen omistanut osan elämästäni kaikkien espanjalaisten turvallisuuden varmistamiselle.
EnglishAt the present time, Madam President, Italians in this House earn five times more than Spaniards.
Arvoisa puhemies, tällä hetkellä italialaiset parlamentin jäsenet ansaitsevat viisi kertaa enemmän kuin espanjalaiset.
EnglishNo discrimination against the Spaniards is intended here.
Tällä ei tarkoiteta espanjalaisten syrjimistä.