"Spaniard" - Suomenkielinen käännös

EN

"Spaniard" suomeksi

EN

Spaniard {substantiivi}

volume_up
Spaniard (myös: Spanish)
Ignacio is a Spaniard who was the victim of a car accident during a trip to Germany.
Espanjalainen Ignacio joutui liikenneonnettomuuteen matkallaan Saksassa.
Working conditions are so hard and so deplorable that no Spaniard will accept them.
Työolosuhteet ovat niin vaikeita ja alentavia, ettei kukaan espanjalainen niitä hyväksy.
I, as an Aragonese Member, and you, as a Spaniard like myself, know that I am talking about Vignemal.
Minä Aragonian edustajana ja te, joka olette espanjalainen kuten minäkin, tiedämme, että puhun Vignemalista.

Esimerkkejä "Spaniard"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWorking conditions are so hard and so deplorable that no Spaniard will accept them.
Työolosuhteet ovat niin vaikeita ja alentavia, ettei kukaan espanjalainen niitä hyväksy.
EnglishAs a Spaniard and, what is more, a Galician, I am very aware of that.
Espanjalaisena ja varsinkin galicialaisena olen siitä hyvin selkeästi tietoinen.
EnglishIgnacio is a Spaniard who was the victim of a car accident during a trip to Germany.
Espanjalainen Ignacio joutui liikenneonnettomuuteen matkallaan Saksassa.
EnglishLadies and gentlemen, I feel happy today as a Basque, as a Spaniard and as a European.
Hyvät parlamentin jäsenet, olen iloinen sekä baskina, espanjalaisena että eurooppalaisena.
EnglishConsequently, also as a Spaniard, I welcome Romania's historic accession.
Näin ollen suhtaudun myös Espanjan kansalaisena myönteisesti Romanian historialliseen jäsenyyteen.
EnglishMadam President, I was born in Germany, educated in Sweden and married to a Spaniard.
Arvoisa puhemies, synnyin Saksassa, kävin kouluni Ruotsissa ja menin naimisiin espanjalaisen kanssa.
EnglishI, as an Aragonese Member, and you, as a Spaniard like myself, know that I am talking about Vignemal.
Minä Aragonian edustajana ja te, joka olette espanjalainen kuten minäkin, tiedämme, että puhun Vignemalista.
EnglishInstead, now I have seen, as I had first thought, that you are a Spaniard who speaks very good French.
Nyt kuitenkin saatoin nähdä, kuten alun perin ajattelin, että olette espanjalainen, joka puhuu hyvää ranskaa.
EnglishThe Basques have killed a Basque; the Spanish have killed a Spaniard; Europeans have killed a European.
Baskit ovat tappaneet baskin; espanjalaiset ovat tappaneet espanjalaisen; eurooppalaiset ovat tappaneet eurooppalaisen.
EnglishAs well as the Spaniard Egiluz and the Colombian priest Mazo, two journalists have been murdered in recent days.
Espanjalaisen Egiluzin ja kolumbialaisen papin, Mazon lisäksi viime päivien aikana on murhattu kaksi toimittajaa.
EnglishWhen I then said to them, 'and they talk about the cruel Spaniard', they said, 'that is a football problem'.
Kun totesin heille sen jälkeen, että "he puhuvat raa'asta espanjalaisesta", he totesivat, että se on jalkapallon ongelmia.
EnglishI am more one of those who, no doubt out of modesty, like a good Spaniard, do not externalise their feelings.
Minä kuulun lähinnä niihin, jotka aitoon espanjalaiseen tapaan eivät - epäilemättä vaatimattomuuttaan - näytä tunteitaan.
EnglishAnd as a Spaniard I must mention Charles I, who wanted to unify the European currencies on the basis of the Cologne mark.
Espanjalaisena en jätä mainitsematta Kaarle I:stä, joka halusi yhdistää Euroopan valuutat Kölnin markan ympärille.
EnglishAs a Basque, a Spaniard and a European, I wish to denounce and condemn the appalling attitude of the dictator Hugo Chávez.
Baskina, espanjalaisena ja eurooppalaisena paheksun diktaattori Hugo Chávezin kauhistuttavaa asennetta ja tuomitsen sen.
EnglishYes, the two Spains of Larra and Machado were returning, and one of the two Spains froze the heart of each Spaniard.
Kyllä vain, Larran ja Machadon Espanjat syntyivät uudelleen, ja toinen näistä Espanjoista kylmäsi jokaisen espanjalaisen sydäntä.
English   Mr President, please believe that as a Spaniard and as a Valencian, I was extremely apprehensive about this report.
   Arvoisa puhemies, haluan teidän tietävän, että espanjalaisena ja valencialaisena olen erittäin tyytyväinen tähän mietintöön.
English   Madam President, please allow me firstly, as a Spaniard, to thank all the honourable Members who have expressed their solidarity.
   Arvoisa puhemies, espanjalaisena haluan aluksi kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat ilmaisseet osanottonsa.
EnglishI would ask you, as a Vice-President and a Spaniard, to try to do something to ensure that this does not happen again in the future.
Pyydän, että te varapuhemiehenä ja espanjalaisena yrittäisitte tehdä jotain varmistaaksenne, ettei näin enää jatkossa kävisi.
EnglishBut please allow me, ladies and gentlemen, to end by making a comment in my capacity not just as a European, but as a Basque and a Spaniard.
Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin lopuksi esittää erään huomion paitsi eurooppalaisena, niin erityisesti myös baskilaisena ja espanjalaisena.
EnglishHowever, as a Spaniard and a Galician in particular, I must mention a matter which has cast a shadow over our relations - namely, fishing.
Koska minä olen espanjalainen ja erityisesti galicialainen, minun on kuitenkin puututtava erääseen suhteitamme varjostaneeseen asiaan: kalastukseen.