"spam" - Suomenkielinen käännös

EN

"spam" suomeksi

volume_up
spam {subst.}
EN

spam {substantiivi}

volume_up
In your original proposal you said that spam equals unsolicited e-mails.
Totesitte alkuperäisessä esityksessänne, että roskaposti on sama asia kuin ei-toivottu sähköpostiviestintä.
There is one great myth that has gripped the Left and that is that spam is the same as unsolicited e-mail.
Vasemmiston keskuudessa on vallalla käsitys, että roskaposti olisi sama asia kuin ei-toivottu sähköpostiviestintä.
Madam President, this is important for all our citizens, but we have also experienced difficulties in our own work in Parliament as a result of spam mail.
Arvoisa puhemies, tämä asia on tärkeä kaikille kansalaisille, mutta roskaposti on vaikeuttanut myös meidän työtämme täällä parlamentissa.

Esimerkkejä "spam"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSometimes e-mail messages are incorrectly identified as spam by the service.
Palvelu saattaa toisinaan tunnistaa sähköpostiviestejä virheellisesti roskapostiksi.
EnglishSubject: Protecting consumers against spam, spyware and malicious software
Aihe: Kuluttajien suojeleminen roskapostilta, vakoiluohjelmilta ja haittaohjelmilta
EnglishThe Commission's proposals on opt-in will not stop one iota of spam whatsoever.
Komission opt in -vaihtoehtoa koskevat ehdotukset eivät vähennä roskapostia hitustakaan.
EnglishThe whole idea of opt-in has been put forward as the solution to end spam.
Koko opt out -ajatustahan esitettiin ratkaisuna roskapostin lopettamiseen.
EnglishThis provision is expected to become an important tool in the fight against spam in Europe.
Tästä säännöksestä odotetaan tulevan tärkeä keino roskapostin torjumiseen Euroopassa.
English4. in order to clean the Internet of spam and punish those who make it circulate;
4. jotta Internet voidaan puhdistaa roskapostista ja rangaista niitä, jotka laskevat sitä liikkeelle,
EnglishSending spam and deliberately creating disorder and malfunctions must be made punishable.
Roskapostien lähettäminen ja muiden häiriöiden tahallinen tuottaminen on tehtävä rangaistavaksi.
EnglishWe need an assessment of the way in which the spam programs operate if the protection is to be effective.
Roskapostiohjelmien toimintatavoista on laadittava arvio, jotta suoja olisi tehokas.
EnglishMy name has been put on various lists and the spam comes in.
Nimeni on pantu useaan luetteloon, jolloin roskapostia pääsee läpi.
EnglishIn your original proposal you said that spam equals unsolicited e-mails.
Totesitte alkuperäisessä esityksessänne, että roskaposti on sama asia kuin ei-toivottu sähköpostiviestintä.
EnglishIn fact, 80% of all e-mails are what are called spam.
Tosiasiassa 80 prosenttia sähköposteista on niin kutsuttua roskapostia.
Englishkeep your information private and keep ads at a bare minimum, the first-rate spam filters on Outlook.com
pitää tietosi yksityisinä ja mainokset minimissään, Outlook.comin
EnglishThis helps us prevent automated programs from creating large numbers of accounts and sending spam.
Näin automatisoituja ohjelmia voidaan estää luomasta suurta määrää tilejä ja lähettämästä roskapostia.
EnglishOn the matter of unsolicited commercial e-mail: not all UCE is spam.
Ei-toivotusta kaupallisesta sähköpostiviestinnästä sanoisin, ettei kaikki tällainen viestintä ole roskapostia.
EnglishMicrosoft blocks spam and manages the servers in the cloud
Microsoft estää roskapostit ja hallitsee palvelimia pilvessä
English'Spam' needs to be controlled - but it can only be controlled by global legislation and cooperation.
Mainospostia on valvottava, mutta sitä voidaan valvoa vain maailmanlaajuisten lakien ja yhteistyön avulla.
EnglishComputer viruses, spam mail, phishing and Trojans are real threats in a world of virtual data.
Tietokonevirukset, roskapostit, verkkourkinta ja troijalaiset ovat todellisia uhkia virtuaalisen tiedon maailmassa.
EnglishThat is why, in the coming weeks, we are going to present a communication on spam, spyware and malware.
Siksi aiomme lähiviikkoina julkistaa tiedonannon, joka käsittelee roskapostia ja vakoilu- ja haittaohjelmia.
EnglishWe are prepared to give special attention to this Trojan Horse problem and the way it creates spam.
Olen valmis kiinnittämään erityistä huomiota tähän "Troijan hevosen" aiheuttamaan ongelmaan roskapostin luojana.
EnglishAt the time almost half did not regard spam as a problem.
Äänestimme tässä salissa tästä jo viime vuonna: silloin miltei puolet ei pitänyt roskapostia ongelmallisena.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "spam":

spam