"to space out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to space out" suomeksi

EN

to space out {verbi}

volume_up
to space out
to space out (myös: to space)

Esimerkkejä "to space out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European Union is a space drawn out of liberty and political will.
Euroopan unioni on alue, joka muodostuu vapaudesta ja poliittisesta tahdosta.
EnglishThere were moments when he would actually space out for seconds at a time.
Oli hetkiä, jolloin hän kadotti itsensä muutamiksi sekunniksi kerrallaan.
EnglishEventually they would go out into space, and start colonizing and exploring the universe.
Ennen pitkää he menisivät avaruuteen ja aloittaisivat maailmankaikkeuden kansoittamisen ja tutkimisen.
EnglishHe makes the case for taking up less space, and lays out three rules for editing your life.
Hän selittää, miksi kannattaisi käyttää vähemmän tilaa ja esittelee kolme sääntöä elämän karsimiseen.
EnglishIf you change this setting and then run out of space on your hard drive, scheduled shows won't be recorded.
Jos muutat tätä asetusta ja kiintolevyn tila loppuu, niin ajoitettua ohjelmia ei tallenneta.
EnglishAnd there is about 1,000 square feet of hanging-out space inside.
Ja siinä on noin 93 neliömetriä ajanviettotilaa.
EnglishOn internal and external hard drives, older system images will be deleted when the drive runs out of space.
Vanhat järjestelmän näköistiedostot poistetaan sisäisistä ja ulkoisista asemista, kun niiden tila loppuu.
EnglishIt is true that in 2003, the foundations of a European space policy were set out by the EC-ESA framework agreement.
On totta, että Euroopan avaruuspolitiikan perusta luotiin vuonna 2003 EY:n ja ESA:n välisellä puitesopimuksella.
English7:07 Our only chance of long-term survival is not to remain lurking on planet Earth, but to spread out into space.
7:07 Ainoa mahdollisuutemme pitkäaikaista selviytymistä varten on olla jäämättä maapallolle, ja sen sijaan levittäytyä avaruuteen.
English0:57 As I was building this space, I thought to myself, "Surely I'm not the only guy to have to have carved out a space for his own."
0:57 Rakentaessani tätä tilaa ajattelin: "En varmastikaan ole ainoa mies, jonka on täytynyt kaivertaa oma tilansa."
EnglishSensitive agricultural sectors are protected, and the ACP now have time and space to work out how to reach full regional agreements.
Herkät maatalouden sektorit on suojattu, ja AKT-mailla on nyt aikaa ja tilaa selvittää, miten päästä täysimääräisiin alueellisiin sopimuksiin.
EnglishWould it not be possible to space it out a bit more and, in this context, to take into account the Court of Auditors' observation in this respect?
Eikö se voisi olla säännöllisempää ja eikö voitaisi kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen asiasta tekemiin huomautuksiin?
EnglishIf, for instance, we station Galileo or observation satellites in space to find out what is happening, it is done for the security of our citizens.
Jos me esimerkiksi lähetämme Galileon tai tarkkailusatelliitteja avaruuteen saadaksemme selville, mitä tapahtuu, näin tehdään kansalaistemme turvallisuuden takia.
EnglishAs we are now sending this EUR 3.5 billion of EU taxpayers' money out into space for Galileo, we must ensure that it achieves the desired results.
Koska olemme nyt Galileon myötä lähettämässä 3,5 miljardia euroa EU:n veronmaksajien rahaa avaruuteen, meidän on varmistettava, että sillä saavutetaan toivotut tulokset.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to space out" suomeksi

space substantiivi
out adverbi
out adjektiivi
out substantiivi
out prepositio
to come out verbi
to go out verbi
to turn out verbi
Finnish