"spa" - Suomenkielinen käännös

EN

"spa" suomeksi

volume_up
spa {subst.}
FI

"spa" englanniksi

volume_up
spa {subst.}
EN
EN

spa {substantiivi}

volume_up
spa
Acceptance of ICAP S.A. and Lince SpA as ECAF credit assessment systems
ICAP S.A. ja Lince SpA luottoluokituslähteiksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa
As regards the specific case of Spa-Francorchamps, the Commission is ascertaining whether Community competition law has been respected.
Komissio aikoo varmistaa, että Spa-Francorchampsin erityistapauksessa on noudatettu yhteisön kilpailulainsäädäntöä.
FI

spa {substantiivi}

volume_up
spa (myös: kylpylä)
ICAP S.A. ja Lince SpA luottoluokituslähteiksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa
Acceptance of ICAP S.A. and Lince SpA as ECAF credit assessment systems
Komissio aikoo varmistaa, että Spa-Francorchampsin erityistapauksessa on noudatettu yhteisön kilpailulainsäädäntöä.
As regards the specific case of Spa-Francorchamps, the Commission is ascertaining whether Community competition law has been respected.

Esimerkkejä "spa"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor example, the cost of spa cures is covered in some countries but not in others.
Esimerkiksi kylpylähoitojen kustannuksia ei korvata kaikissa maissa.
EnglishAcceptance of ICAP S.A. and Lince SpA as ECAF credit assessment systems
ICAP S.A. ja Lince SpA luottoluokituslähteiksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa
EnglishMr De Clercq made reference to the movement away from Spa of the Formula 1 championship race.
Jäsen De Clercq viittasi Formula 1 -kisan siirtymiseen pois Belgian Spasta.
EnglishI refer to Allianoi, a Roman spa centre which lies 18 kilometres from the town of Bergama.
Tarkoittamani paikka on Rooman aikainen kylpyläkeskus Allianoi 18 kilometrin päässä Bergaman kaupungista.
EnglishFinal designation and submission to the Commission of the altered SPA occurred last February.
Muutettu erityissuojelualue nimettiin lopullisesti ja sitä koskeva ehdotus jätettiin komissiolle viime helmikuussa.
EnglishIn July 1995, the Bosnian Serb army took control of the small spa town which had been declared as a UN ‘safe area’.
Bosnian serbiarmeija otti heinäkuussa 1995 haltuunsa pienen kylpyläkaupungin, joka oli julistettu YK:n suoja-alueeksi.
EnglishAs regards the specific case of Spa-Francorchamps, the Commission is ascertaining whether Community competition law has been respected.
Komissio aikoo varmistaa, että Spa-Francorchampsin erityistapauksessa on noudatettu yhteisön kilpailulainsäädäntöä.
EnglishCome to the North Sea spa of Cuxhaven, where I come from, which attracts a lot of visitors, not least because of duty-free.
Vierailkaapa Pohjanmerellä Cuxhavenin kylpylässä, tulen Cuxhavenista, monet pitävät sitä viehättävänä, juuri verovapauden vuoksi.
EnglishFinally, I support Parliament’s request to the European Commission that specific measures be proposed within the framework of protecting spa water.
Tuen parlamentin Euroopan komissiolle esittämää pyyntöä ehdottaa kylpylävesien suojeluun liittyviä erityistoimia.
EnglishBut I also think of Peter Zumthor's spa in Vals, where light and dark, in very gentle combinations, alter each other to define the space.
Mutta ajattelen myös Peter Zumthorin kylpylää Valsissa, jossa valo ja pimeys hienovaraisina yhdistelminä muokkaavat toisiaan ja määrittävät tilaa.
EnglishDoes the Commission intend to withdraw EU funding of such a project and prohibit any work which would seriously affect an SPA?
Aikooko komissio vetää EU:n rahoituksen pois tällaiselta hankkeelta ja kieltää kaiken sellaisen työn, joka voisi merkittävästi vaikuttaa erityissuojelualueeseen?
EnglishBy way of background: the 1999 proposal for extension followed a Commission request to the Irish authorities to enlarge the SPA.
Taustatietona kerrottakoon, että vuoden 1999 laajennusehdotus oli seurausta komission Irlannin viranomaisille antamasta pyynnöstä laajentaa erityissuojelualuetta.
EnglishSuch projects include the memorial to Mr Pöttering, a museum dedicated to the EU's short history, or converting Parliament's parking area into a spa and baths.
Niitä eivät ole Pötteringin muistomerkki, EU:n lyhyen historian museon perustaminen tai parlamentin paikoitustilojen muuttaminen kylpylätiloiksi.
EnglishWhile included in the 1999 proposal for extension of the SPA, the area in question was omitted when the extension was finally adopted at the end of 1999.
Vuoden 1999 ehdotuksessa alue oli osa erityissuojelualueen laajennusta, mutta alue jätettiin pois, kun laajennuksesta lopulta vuoden 1999 lopussa päätettiin.
EnglishIt also seems to me to be equally vital to take account of the local economic situation, for tourist, mountain or spa areas, where the activity is essentially seasonal.
Minusta on myös yhtä tärkeää ottaa huomioon paikallinen taloudellinen tilanne matkailu-, vuoristo- ja kylpyläalueilla, joilla toiminta on pitkälti kausiluonteista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "spa":

spa