EN

sow {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "sow"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd that recognition will sow fear -- recognizing the seriousness of the situation.
Ja tämä tunnustaminen kylvää vihaa -- tämän tilanteen vakavuuden tunnustaminen.
EnglishThe mighty, through their arrogance, invariably sow the seeds of their own downfall.
Hallitsevien tahojen ylimielisyys käy aina niiden oman lankeemuksen edellä!
EnglishWe must be very serious in our conclusions, for we shall surely reap what we sow.
Meidän on oltava hyvin vakavia päätelmissämme, koska me varmasti niitämme sitä mitä kylvämme.
EnglishThis is nothing more than the right of farmers to raise their livestock and to sow their seed.
Kyse on vain maanviljelijöiden oikeudesta kasvattaa karjaansa ja kylvää viljaansa.
EnglishIt must not, however, encourage or sow the seeds of new injustices.
Sillä ei kuitenkaan saa edistää tai aiheuttaa uusia epäoikeudenmukaisuuksia.
EnglishIt strengthens farms' liquidity, enabling them to buy in feedingstuffs and sow new crops.
Se vahvistaa maanviljelijöiden maksukykyä, jotta nämä voivat ostaa rehua ja uutta viljaa.
EnglishYou must speak to us and sow and tend the crop, as well as harvesting it.
Puhukaa kanssamme, kylväkää ja viljelkää sadon korjaamisen lisäksi.
EnglishIf we fail, we will sow the seeds of continuing injustice, division and instability.
Epäonnistuessamme kylvämme pysyvän epäoikeudenmukaisuuden, jakautumisen ja epävakauden siemeniä.
EnglishThen, however, the extremes on both sides saw another chance to sow the seeds of hatred.
Sitten kuitenkin kummankin puolen ääriryhmät näkivät uuden tilaisuuden kylvää vihan siemeniä.
EnglishWhere others sow the seeds of discord, we have shown solidarity.
Muut ovat kylväneet riitaa, mutta me olemme toimineet solidaarisesti.
EnglishIn fact, flouting our own Rules of Procedure to such an extent is to sow the seeds of latent totalitarianism.
Työjärjestyksemme pilkkaaminen tällä tavalla kylvää piilevän totalitarismin siemeniä.
EnglishThese are the things that sow frustration and tension in relations between the developing world and the West.
Näissä ongelmissa kytee länsimaihin kohdistuvan turhautuneisuuden ja jännitteen siemen.
EnglishWith regard to land-based food chains, we have to sow and breed as well as harvest and process.
Maalla olevissa elintarvikeketjuissa meidän täytyy kylvää ja kasvattaa sekä korjata sato ja käsitellä.
EnglishBut, of course, it is not sufficient to reap the harvest, but we must also sow seeds and tend the crop.
Ei kuitenkaan pidä ainoastaan korjata satoa, vaan sen lisäksi on myös kylvettävä ja viljeltävä.
EnglishThe currency which ought to be a powerful symbol of European integration, nevertheless threatens to sow division.
Raha, jonka pitäisi olla Euroopan yhdentymisen vahva symboli, uhkaa kuitenkin aiheuttaa eripuraisuutta.
EnglishThe rampant, widespread corruption and the smuggling of weapons and drugs sow unrest in the region.
Maassa rehottava ja laajalle levinnyt korruptio sekä aseiden ja huumeiden salakuljetus kylvävät levottomuutta alueella.
EnglishThe Bible says that if you sow to the flesh, of the flesh you will reap corruption; and that is a fact that has to be faced.
Raamatussa sanotaan, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää; tämä on tosiasia, joka on kohdattava.
EnglishLanguages must be the link between the citizens of Europe, not the weapon used to create divisions and to sow discord.
Kielten on oltava Euroopan kansalaisia yhdistävä tekijä, ei ase, jolla luodaan hajaannusta ja kylvetään epäsopua.
EnglishLike everyone else in this House, I hope and expect that the sow stalls proposal will go through on Thursday.
Kuten kaikki muutkin parlamentissa, minä toivon ja odotan, että emakkojen karsinoita koskeva ehdotus hyväksytään torstaina.
EnglishThe crucial thing now is to take a quick initial decision to enable farmers to sow their crops as soon as possible.
Nyt on tärkeintä tehdä pikaisesti ensimmäinen päätös, jotta maanviljelijät voivat kylvää kasveja jo tänä markkinointivuonna.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sow":

sow