EN

soviet {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "soviet"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHalf a century later, the Soviet Union and the Communist regime also collapsed.
Puoli vuosisataa myöhemmin Neuvostoliitto ja kommunistinen järjestelmä hajosivat.
EnglishHe stepped out of his communist past; he stepped out of the Soviet world system.
Hän jätti kommunistisen menneisyytensä ja Neuvostoliiton maailmanjärjestyksen.
EnglishIt is about butter exports to the former Soviet Union at the beginning of the 90s.
Siinä on kysymyksessä voin vienti entiseen Neuvostoliittoon 1990-luvun alussa.
EnglishSince Soviet times they have been in a joint electricity supply network with Russia.
Neuvostoajoista lähtien ne ovat olleet liitettynä Venäjän sähkötoimitusverkkoon.
EnglishComparing today's Lithuania with the Soviet Union is simply incomprehensible.
Nyky-Liettuan vertaaminen Neuvostoliittoon on yksinkertaisesti käsittämätöntä.
EnglishWithout Soviet aid and Chinese countertrade the economy is in severe difficulty.
Ilman Venäjän apua ja Kiinan vastakauppaa talous on suurissa vaikeuksissa.
EnglishFollowing this invasion, Soviet troops shot at least 21 768 Polish citizens.
Miehityksen jälkeen neuvostojoukot ampuivat ainakin 21 768 Puolan kansalaista.
EnglishIt has happened in a country near my own, Finland, formerly the Soviet Union.
Se on tapahtunut kotimaani Suomen lähinaapurissa, entisessä Neuvostoliitossa.
EnglishTo consider them as forming part of a group would be to revert to Soviet logic.
Niiden käsittäminen osaksi jotain ryhmää merkitsisi paluuta neuvostologiikan käyttöön.
EnglishAs of 1941, our allies in the war against Germany included the Soviet Union.
Vuodesta 1941 myös Neuvostoliitto oli liittolaisemme sodassa Saksaa vastaan.
EnglishThese peoples have been in a bad way ever since the collapse of the Soviet Union.
Näillä kansoilla on mennyt huonosti Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.
EnglishFirstly, for Poland, it meant breaking free from the foreign Soviet model.
Ensinnäkin Puolalle se merkitsi murtautumista irti ulkoa tuodusta neuvostomallista.
EnglishThese difficulties have been significant in every country from the Soviet sphere.
Vaikeudet ovat olleet huomattavia kaikissa neuvostovallan alueen maissa.
English(ET) The Baltic States almost bloodlessly rid themselves of the Soviet occupation.
(ET) Baltian maat vapautuivat neuvostomiehityksestä miltei verettömästi.
EnglishIt was a feature of the Soviet Communist era, especially of the 1950’s.
Tällainen oli tyypillistä neuvostokommunismin aikana, erityisesti 1950-luvulla.
EnglishMoreover, these are mainly former countries of the Soviet Union and surrounding areas.
Kyseessä ovat muuten ennen kaikkea entisen Neuvostoliiton ja sen ympäristön valtiot.
EnglishAfter independence in 1958, firm ties were formed with the Soviet Union.
Itsenäistyttyään vuonna 1958 maa solmi läheiset suhteet Neuvostoliiton kanssa.
EnglishIn November, Soviet tanks appear on the streets of Budapest to putdown the protests.
Marraskuussa Neuvostoliiton tankit vyöryvät Budapestin kaduille tukahduttamaan kapinan.
EnglishThe Soviet Union responded to that disaster by entombing and isolating Chernobyl.
Venäjä reagoi silloin katastrofiin siten, että Tsernobyl peitettiin vaipalla, eristettiin.
EnglishLet us remember that Tajikistan is the poorest of the former Soviet republics.
Meidän on muistettava, että Tadžikistan on entisistä Neuvostoliiton tasavalloista köyhin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Soviet Union":

Soviet Union