EN

sovereignty {substantiivi}

volume_up
sovereignty
But it is quite another thing to confer sovereignty on private interests.
Aivan toinen asia on uhrata suvereniteetti yksityisten etujen vuoksi.
For centuries, Morocco has exercised a certain form of sovereignty over that territory.
Marokolla on jo vuosisatojen ajan ollut tietynlainen suvereniteetti tällä alueella.
Obviously, national sovereignty still counts for more than international cooperation.
Kansallinen suvereniteetti painaa vaa'assa ilmeisesti enemmän kuin kansainvälinen yhteistyö.
sovereignty
France invented parliamentary sovereignty back in 1791, supplanting popular sovereignty.
Ranskassa kehitettiin vuonna 1791 parlamentaarinen suvereenisuus, joka korvasi kansan suvereenisuuden.
The number is not enough here - all that counts is the sovereignty of a State.
Määrä ei tässä asiassa ole tärkeää vaan ainoastaan valtion suvereenisuus.
Long live the sovereignty of the world's nations!
Eläköön maailman kansojen suvereenisuus!
sovereignty (myös: autocracy)
sovereignty
sovereignty (myös: autonomy)
The sovereignty of a parliament is shorthand for the sovereignty of the people.
Parlamentin itsemääräämisoikeus tarkoittaa kansan itsemääräämisoikeutta.
We know that sovereignty has been an important objective over the course of history.
Tiedämme, että itsemääräämisoikeus oli tärkeä päämäärä historian kehityksessä.
However, the sovereignty of the Member States must be retained.
Jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeus on kuitenkin säilytettävä.

Esimerkkejä "sovereignty"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIndeed, it is one of the core areas of the Member States' national sovereignty.
Se onkin yksi niistä keskeisistä alueista, joilla jäsenvaltioilla on ylin valta.
EnglishIf we accept the country of origin principle, we give up national sovereignty.
Jos hyväksymme alkuperämaaperiaatteen, luovumme kansallisesta suvereniteetista.
EnglishHe did of course promote the importance of national sovereignty here in Parliament.
Hän tietenkin korosti kansallisen suvereeniuden merkitystä täällä parlamentissa.
EnglishI am one of those who believes that sovereignty resides in the hands of the people.
Minä olen yksi niistä, jotka uskovat, että suvereniteetti on kansalaisten käsissä.
EnglishOnly then can we ease the hesitation surrounding the transfer of sovereignty.
Vain siten voimme lievittää suvereniteetin siirtämisen herättämiä epäilyksiä.
EnglishThis is one area where pooled sovereignty is going to help to solve the problem.
Tämä on sellainen alue, jossa yhteisvoima auttaa ongelman ratkaisemisessa.
EnglishBut when will what remains of our national sovereignty stop shrinking away?
Milloin tämä kansalliseen suvereniteettiin kuuluvien alojen supistaminen päättyy?
EnglishWe know that sovereignty has been an important objective over the course of history.
Tiedämme, että itsemääräämisoikeus oli tärkeä päämäärä historian kehityksessä.
EnglishThe area of border control is a very sensitive one for national sovereignty.
Rajavalvonta on kansallisen suvereniteetin kannalta varsin arkaluonteinen kysymys.
EnglishI would therefore like to say that European sovereignty is not being respected.
Haluankin todeta, että eurooppalaista suvereniteettia ei ole kunnioitettu.
EnglishIndeed Member States are extremely protective of their sovereignty in this area.
Jäsenvaltiot pitävät todellakin tällä alalla tiukasti kiinni itsemääräämisoikeudestaan.
EnglishThis newly found sovereignty only has any meaning if it is put to some use.
Tässä uudelleen löydetyssä täysivaltaisuudessa ei ole järkeä, jos sitä ei käytetä.
EnglishWe have learned to be creative with the heritage of sovereignty and symbols.
Olemme oppineet suhtautumaan luovasti itsemääräämisoikeuden ja symbolien perintöön.
EnglishThis would erode the fiscal sovereignty and general sovereignty of the Member States.
Tämä heikentäisi jäsenvaltioiden suvereniteettia verotuksen alalla ja yleensä.
EnglishBut, Japan, in contrast to India and China, maintained its national sovereignty.
Mutta Japani, toisin kuin Intia ja Kiina, säilytti kansallisen itsemääräämisoikeutensa.
EnglishI do not accept the notion of an independent state with limited sovereignty.
En hyväksy käsitettä itsenäinen valtio, jonka täysivaltaisuus on rajallinen.
EnglishThey represent the 15 national sovereignties and not a European sovereignty.
He edustavat 15: tä itsenäistä kansallista valtiota eivät yhtä itsenäistä Eurooppaa.
EnglishThat is true, but this constitution violates the sovereignty of other states.
Se pitää paikkansa, mutta tämä perustuslaki rikkoo muiden valtioiden suvereniteettia.
EnglishRussia has to respect the sovereignty and territorial integrity of its neighbours.
Venäjän on kunnioitettava naapureidensa suvereeniutta ja alueellista koskemattomuutta.
EnglishOf course, we deal with the transition back to Chinese sovereignty of Hong Kong.
Tietysti käsittelemme Hongkongin siirtymistä takaisin Kiinan hallintaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sovereignty":

sovereignty
English