EN

South African {adjektiivi}

volume_up
It is being implemented by Soul City, a South-African NGO.
Ohjelmaa toteuttaa eteläafrikkalainen kansalaisjärjestö Soul City.
Tämä valkoinen eteläafrikkalainen rouva kenties järkyttää meitä kaikkia.
There was the South African, the Brazilian, the Indian, the Chinese, then Mr Obama, and on top of that, the eight Europeans.
Siellä oli eteläafrikkalainen, brasilialainen, intialainen, kiinalainen sitten Obama ja kaiken lisäksi kahdeksan eurooppalaista.

Esimerkkejä "South African"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission has funded two programmes to support the South African police force.
Komissio on rahoittanut kahta ohjelmaa Etelä-Afrikan poliisivoimien tukemiseksi.
EnglishFor example, I am very familiar with the South African Human Rights Foundation.
Minä esimerkiksi olen erittäin hyvin perehtynyt Etelä-Afrikan ihmisoikeussäätiöön.
EnglishThe South African economy accounts for 50% of the GDP of Sub-Saharan Africa.
Etelä-Afrikan talous vastaa 50:tä prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan BKT:stä.
EnglishA delegation from the South African Parliament is seated in the official visitors' gallery.
(IT) Etelä-Afrikan parlamentin valtuuskunta on saapunut viralliselle lehterille.
EnglishThe motto of the South African Museum, the premier museum in our country, says in Latin: ''.
Maamme johtavan museon, Etelä-Afrikan museon, latinankielinen tunnuslause on "".
EnglishEUR 98 million is not an insignificant sum of money in South African terms.
98 miljoonaa euroa ei ole Etelä-Afrikan näkökulmasta merkityksetön summa.
EnglishThe South African delegation is headed by Mr Obed Bapela, President of the House.
Etelä-Afrikan valtuuskuntaa johtaa parlamentin puhemies Obed Bapela.
EnglishThe whole thing was set up by bribing the South African government.
Tämän kaiken sai lisäksi alulle lahjontaskandaali Etelä-Afrikan hallituksessa.
EnglishThe Council's rejection sends the wrong signal to the South African people.
Neuvosto antaa nimittäin näin huonon signaalin Etelä-Afrikan kansalle.
EnglishTo hold it up now would be a serious blow to our South African partners.
Sopimuksen viivyttäminen olisi ankara isku Etelä-Afrikan kumppaneillemme.
EnglishBecause it depends much more on the South African authorities than the Community authorities.
Sillä asia riippuu paljon enemmän Etelä-Afrikan kuin yhteisön viranomaisista.
EnglishThe comment made by the South African Zindaka Sibeko during the ICASA conference was telling.
Eteläafrikkalaisen Zindaka Sibekon ICASA-konferenssissa esittämä huomautus oli osuva.
EnglishSo why then are we not allowing South African products full access to the European market?
Miksi sitten eteläafrikkalaisilla tuotteilla ei ole täyttä pääsyä Euroopan markkinoille?
EnglishTo what extent does this drawback apply to South African products too?
Missä määrin tämä ongelma koskee myös Etelä-Afrikasta tulevia tuotteita?
EnglishSouth Africa and other African countries must intensify the pressure against Robert Mugabe.
Etelä-Afrikan ja muiden Afrikan valtioiden on painostettava Robert Mugabea voimakkaammin.
EnglishAs regards fisheries, nowadays there is no access for European boats to South African waters.
Mitä tulee kalastukseen, eurooppalaiset alukset eivät nykyään pääse Etelä-Afrikan vesille.
EnglishIt is essential for another mediator to support, if not replace, the South African president.
On olennaista, että toinen sovittelija tukee, jollei jopa korvaa, Etelä-Afrikan presidenttiä.
English75% of South African agricultural products will benefit from facilitated access to the European market.
75 % Etelä-Afrikan maataloustuotteista pääsee Euroopan markkinoille aiempaa helpommin.
EnglishI saw that insofar as the South African negotiations were concerned.
Havaitsin tämän Etelä-Afrikan käymien neuvottelujen kohdalla.
EnglishThe South African President’s ‘silent diplomacy’ amounts to complicity with Mugabe’s regime.
Etelä-Afrikan presidentin "hiljainen diplomatia" on käytännössä Mugaben hallinnon rikoskumppanuutta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "South African" suomeksi

south substantiivi
Finnish
south adjektiivi
Finnish
south temperate zone substantiivi