"sound card" - Suomenkielinen käännös

EN

"sound card" suomeksi

EN

sound card {substantiivi}

volume_up
sound card
If the sound card has a yellow question mark next to it, the sound card might not be working.
Jos äänikortin kohdalla on keltainen kysymysmerkki, äänikortti ei ehkä toimi.
A duplex sound card is a sound card capable of both playing and recording sounds at the same time.
Kaksisuuntainen äänikortti voi sekä toistaa että äänittää ääntä samanaikaisesti.
If the sound card appears twice in the list, you might have a ghost device.
Jos äänikortti on luettelossa kahdesti, kyseessä saattaa olla haamu.

Esimerkkejä "sound card"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese jacks directly connect to your computer's sound card or sound processor.
Nämä liitännät ovat suorassa yhteydessä tietokoneen äänikorttiin tai äänipiiriin.
EnglishMake sure that your sound card is properly installed and the drivers are updated.
Varmista, että äänikortti on asennettu oikein ja että ohjaimet on päivitetty.
EnglishMost new desktop computers come with a built-in sound card that you can replace.
Uusissa tietokoneissa on useimmiten sisäinen äänikortti, jonka käyttäjä voi vaihtaa.
EnglishBefore installing a sound card, be sure to consult the documentation that came with it.
Tutustu äänikortin mukana toimitettuihin ohjeisiin ennen äänikortin asentamista.
EnglishMake sure your sound card is recognized and that you have the latest driver installed.
Varmista, että äänikortti on tunnistettu ja että sen uusin ohjain on asennettuna.
EnglishPlug your speakers, and microphone if applicable, into your new sound card.
Kiinnitä mahdollisesti käytössä olevat kaiuttimet ja mikrofoni uuteen äänikorttiin.
EnglishSoftware from the manufacturer might also include other programs for your sound card.
Valmistajan ohjelmisto voi sisältää myös muita äänikortille tarkoitettuja ohjelmia.
EnglishIf you don't have a sound card installed, you'll have to get one for Narrator to work.
Jos tietokoneessasi ei ole äänikorttia, hanki sellainen, jotta voit käyttää Narratoria.
EnglishCheck to make sure your PC has a sound card, or sound processor, and it's working properly.
Tarkista, että tietokoneessasi on äänikortti tai äänipiiri ja että se toimii oikein.
EnglishIf your sound card came with a disc containing software, install that now.
Jos äänikortin mukana on tullut ohjelmistolevy, asenna ohjelmisto nyt.
EnglishIf the sound card has a yellow question mark next to it, the sound card might not be working.
Jos äänikortin kohdalla on keltainen kysymysmerkki, äänikortti ei ehkä toimi.
EnglishYou might need to connect the sound card in your computer directly to your speakers.
Sinun täytyy ehkä kytkeä tietokoneen äänikortti suoraan kaiuttimiin.
EnglishIf your sound card came with a disc containing software, install that now.
Jos äänikortin mukana on toimitettu ohjelmistolevy, asenna ohjelmisto.
EnglishIf the sound card appears twice in the list, you might have a ghost device.
Jos äänikortti on luettelossa kahdesti, kyseessä saattaa olla haamu.
EnglishIf there should be a sound card installed, you'll need to install one.
Jos tietokoneessa pitäisi olla äänikortti asennettuna, se täytyy asentaa.
EnglishA duplex sound card is a sound card capable of both playing and recording sounds at the same time.
Kaksisuuntainen äänikortti voi sekä toistaa että äänittää ääntä samanaikaisesti.
EnglishIf there's a problem, you might need a new driver for your sound card.
Jos ongelma on ilmennyt, äänikorttia varten voidaan tarvita uusi ohjain.
EnglishPlug your speakers into your new sound card and, if applicable, plug your microphone in too.
Liitä kaiuttimet uuteen äänikorttiin ja liitä tarvittaessa myös mikrofoni.
EnglishRead the information that came with your existing sound card to learn how to remove it.
Lue vanhan äänikortin mukana toimitetuista tiedoista lisätietoja äänikortin irrottamisesta.
EnglishRight-click the name of the sound card and then click Properties.
Napsauta äänikortin nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sound card" suomeksi

card substantiivi
sound substantiivi
sound adjektiivi
ID card substantiivi
green card substantiivi
sound barrier substantiivi
to card verbi
Finnish
debit card substantiivi
picture card substantiivi
report card substantiivi
Finnish