"soulless" - Suomenkielinen käännös

EN

"soulless" suomeksi

EN

soulless {adjektiivi}

volume_up
soulless
To that end, the soulless and borderless Europe of Brussels must first be replaced by a Europe of sovereign nations.
Alkajaisiksi sieluton ja rajaton Bryssel-johtoinen Eurooppa on siis korvattava itsenäisten kansakuntien Euroopalla.

Esimerkkejä "soulless"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAll this being promoted in the name of some sort of soulless common state with a single government.
Kaikkea tätä edistetään jonkinlaisen sieluttoman yhteisvaltion ja yhden hallituksen nimissä.
EnglishTo that end, the soulless and borderless Europe of Brussels must first be replaced by a Europe of sovereign nations.
Alkajaisiksi sieluton ja rajaton Bryssel-johtoinen Eurooppa on siis korvattava itsenäisten kansakuntien Euroopalla.
English"Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions.
"Uskonto on ahdistetun luontokappaleen huokaus, sydämettömän maailman sydän aivan kuten se on hengettömien olosuhteiden henki.
EnglishThat might be what you want, but we are rejecting it because Europe and the Europeans deserve better than this soulless superstate.
Se voi olla sitä, mitä te haluatte, mutta me emme hyväksy sitä, koska Eurooppa ja eurooppalaiset ansaitsevat parempaa kuin sieluttoman supervaltion.
EnglishWe are dealing with a floating dump, with dangerous goods, with an opaque network of the interests of soulless businessmen that we should untangle and condemn.
Kyseessä on vaarallisia aineita kuljettava kelluva kaatopaikka ja siihen liittyvä häikäilemättömien liikemiesten hämäräperäinen etuverkosto, joka meidän pitäisi selvittää ja tuomita.
EnglishI can understand the frustration of the shipyard workers who have a sense of what they are due historically and who, as they say, are confronted with soulless bureaucracy.
Voin ymmärtää turhautuneita telakkatyöläisiä, jotka ovat tietoisia historiallisesta oikeutuksestaan ja jotka ovat omien sanojensa mukaan joutuneet vastakkain kovan byrokratian kanssa.