"SOS" - Suomenkielinen käännös

EN

"SOS" suomeksi

volume_up
SOS {subst.}
FI
FI

"SOS" englanniksi

volume_up
SOS {subst.}
EN
EN

SOS {substantiivi}

volume_up
SOS
Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministry of Administration and Interior Sos.
Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministry of Administration and Interior Sos.
There is a need for SOS Democracy because democracy comes first.
Tarvitsemme SOS Demokrati -ryhmää, koska demokratia on kaikkein tärkein asia.
The SOS Democracy Intergroup has started a minority report.
SOS Democracy Intergroup on esittänyt vähemmistöön jääneen mielipiteen.
FI

SOS {substantiivi}

volume_up
SOS
Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministry of Administration and Interior Sos.
Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministry of Administration and Interior Sos.
Tarvitsemme SOS Demokrati -ryhmää, koska demokratia on kaikkein tärkein asia.
There is a need for SOS Democracy because democracy comes first.
SOS Democracy Intergroup on esittänyt vähemmistöön jääneen mielipiteen.
The SOS Democracy Intergroup has started a minority report.

Esimerkkejä "SOS"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMinisterul Administraţiei şi Internelor Ministry of Administration and Interior Sos.
Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministry of Administration and Interior Sos.
EnglishThere is a need for SOS Democracy because democracy comes first.
Tarvitsemme SOS Demokrati -ryhmää, koska demokratia on kaikkein tärkein asia.
EnglishIt is now necessary, more than ever before, to send out a cry of alarm, a "democracy SOS' .
On entistä välttämättömämpää huutaa apua, "SOS demokratian puolesta" .
EnglishThe SOS Democracy Intergroup has started a minority report.
SOS Democracy Intergroup on esittänyt vähemmistöön jääneen mielipiteen.
EnglishThis Parliament has increased the budget line for "SOS countryside" over the past six years.
Euroopan parlamentti on kuuden viime vuoden ajan lisännyt talousarvioon budjettikohdan "SOS-maaseutu".
EnglishThe call for a responsible approach towards the Arctic is an SOS and an issue of global governance.
Pyyntö suhtautua arktiseen alueeseen vastuullisesti on hätähuuto ja liittyy globaaliin hallintotapaan.
EnglishThat is the reason why we are launching the 'SOS Democracy' appeal.
EnglishA further elaboration is provided in the ten-point explanation of vote submitted in writing by SOS Democracy.
Asiaa on käsitelty laajemmin sosiaalidemokraattiryhmän 10-kohtaisessa kirjallisessa äänestysselityksessä.
EnglishSOS Democracy has sketched out a thirteen-point alternative which we should like to discuss with you.
SOS-Demokrati-ryhmä on luonnostellut 13 kohtaa sisältävän vaihtoehdon, josta keskustelisimme mielellään kanssanne.
EnglishI am making an SOS appeal on behalf of the Romanian people.
EnglishThis is why the SOS Democracy Members have submitted a minority opinion which is attached to the report.
Tämän vuoksi sosiaalidemokraattisen puolueen edustajat ovat jättäneet vähemmistöön jääneen mielipiteen, joka on liitetty mietintöön.
EnglishJoin us in SOS Democracy.
Liittykää "SOS Demokrati"-ryhmään, arvoisa puhemies.
EnglishThe planet is sending us an SOS message.
EnglishIn some cases (SOS AIDS or SOS Battered Wives for example), it is vital that the anonymity of the caller is protected.
Joissakin tapauksissa (esimerkiksi hätäkutsut, aids, pahoinpideltyjen naisten hätäkutsut) linjan salassa pysyminen on olennaisen tärkeää.
EnglishThe major political groups of this House seem even to lack the courage to use our advisory role strategically, as argued by S.O.S Europe.
Parlamentin suuret ryhmät ovat pelkureita jopa tällaisen strategisen neuvontatoimen käytön suhteen, jota S.O.S. Eurooppa vaati.
EnglishWe call the initiative SOS Democracy - "SOS" because it is a matter of urgency and "Democracy" because that is the heart of the problem.
Kutsumme aloitetta nimellä "SOS Demokrati" (Demokratian hätähuuto). "SOS", koska asialla on kiire, "demokrati", koska se on ongelman ydin.
EnglishI described how this could be done in a report submitted to the Intergroup SOS Democracy, which will be assessed at the next Convention.
Olen esitellyt kaikki keinot yksityiskohtaisesti SOS Démocratie -yhteysryhmälle esitetyssä mietinnössä, jota aiomme hyödyntää tulevassa valmistelukunnassa.
EnglishThe critics of the EU in my group and in the intergroup, SOS Democracy, are prepared to engage in debate both at the European School and in community centres.
Oman ryhmäni ja SOS Demokrati -ryhmän EU:n arvostelijat ovat valmiita käymään keskusteluja sekä Eurooppa-koulussa että seuraintaloilla.
EnglishThat is why, Mr President, the MEPs of the Mouvement pour la France group, along with the Members of the SOS Démocratie group, will vote against the B3-500 budget line.
Arvoisa puhemies, tästä syystä Mouvement pour la France -ryhmän jäsenet ja SOS Demokratia -ryhmän jäsenet äänestävät budjettikohtaa B3-500 vastaan.
EnglishI do not have time now to elaborate a full list of these areas, although I have done so in a paper published by the SOS Democracy Intergroup.
Minulla ei ole nyt aikaa esittää seikkaperäistä luetteloa näistä aloista, vaikka olen laatinut sellaisen sen erääseen SOS Democracy -laajennetun työryhmän julkaisemaan lehteen.
Muita sanoja