"to sort out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to sort out" suomeksi

EN to sort out
volume_up
{verbi}

We in the Committee on Petitions have noticed how often we are able to sort out things which should have been sorted out at a national, or even sometimes a regional, level.
Olemme vetoomusvaliokunnassa huomanneet, kuinka usein onnistumme järjestämään asioita, jotka olisi pitänyt järjestää kansallisella ja joskus jopa alueellisella tasolla.
to sort out (myös: to isolate)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to sort out" suomeksi

sort substantiivi
to sort verbi
out substantiivi
out adjektiivi
out adverbi
out prepositio
to out verbi
Finnish

Esimerkkejä "to sort out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishPerhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
Voitte kenties käsitellä asiaa myöhemmin keskustelussa komission jäsenen kanssa.
EnglishI really hope that, between now and Thursday, we will be able to sort things out.
Toivon kaikesta sydämestäni, että saamme asian selvitettyä torstaihin mennessä.
EnglishWe did, after all, also sort out the BSE problem here in the European Parliament!
Me haluamme valvoa sitä, me korjasimme BSE-ongelmankin Euroopan parlamentissa!
EnglishI have the feeling that they hope and believe that we can sort things out together.
Minusta tuntuu, että he toivovat ja uskovat, että voimme ratkaista asiat yhdessä.
EnglishThis is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.
Tämä liittyy merkintöihin; tutkitaan asiaa ja katsotaan, mitä voidaan tehdä.
EnglishNow, at long last, we have to sort out the problem with the accounting systems.
Meidän on nyt vihdoin ratkaistava kirjanpitojärjestelmiin liittyvä ongelma.
EnglishI ask you to take a long-term approach to this problem, and to sort it out.
Pyydän teitä tarkastelemaan tätä ongelmaa kaukonäköisesti ja selvittämään sen.
EnglishOutside intervention serves no purpose: they must sort things out for themselves.
Ulkopuolinen puuttuminen ei auta. Heidän on ratkaistava asia keskenään.
EnglishBut, since we do have to include these matters, we have to try and sort them all out.
Koska nämä asiat on kuitenkin otettava mukaan, ne on vain yritettävä kaikki ratkaista.
EnglishWe cannot create social problems for the next generation to sort out for us.
Emme voi luoda sosiaalisia ongelmia, jotka seuraavat sukupolvet selvittävät puolestamme.
EnglishWe need to be able to sort out this problem and look at it very practically.
On tärkeää, että selvitämme tämän ongelman ja tarkastelemme sitä hyvin käytännöllisesti.
EnglishI saw many unused opportunities and shortcomings that I wanted to sort out.
Huomasin monia hyödyntämättä jääneitä tilaisuuksia ja puutteita, jotka halusin korjata.
EnglishAll this is a very difficult area and it is important that we try to sort it out.
Kaikessa tässä on hyvin mutkikas kokonaisuus, josta meidän on tärkeää yrittää saada selvää.
EnglishTherefore, we said there is a problem, let us look into it and see how we can sort it out.
Siksi sanoin, että meillä on ongelma. Tutkikaamme, miten voimme ratkaista sen.
EnglishI shall leave it to you to sort that out within your group to your own satisfaction.
Saatte ratkaista asian ryhmänne kanssa parhaaksi näkemällänne tavalla.
EnglishI would have thought that if we can sort out divorce we can sort out deaths.
Olisin luullut, että jos voimme selvittää avioerot, voimme selvittää kuolemantapauksetkin.
EnglishIt was not easy, since it is so difficult to sort out the problems on one's own doorstep.
Se ei ollut itsestään selvää, niin vaikeaa on sovitella omien mielipiteitä.
EnglishUnless we can sort out the environmental and energy problems we cannot guarantee peace.
Ellemme pysty järjestämään ympäristö- ja energiakysymyksiä, emme pysty takaamaan rauhaa.
EnglishThere are another two points that we will have to sort out with Mr Barroso.
On vielä kaksi muutakin asiaa, jotka meidän on selvitettävä puheenjohtaja Barroson kanssa.
EnglishI certainly hope that in the next few weeks we can sort this thing out.
Toivon todellakin, että voimme selvittää tämän kysymyksen seuraavien viikkojen aikana.