"sore" - Suomenkielinen käännös

EN

"sore" suomeksi

volume_up
sore {subst.}
FI
FI
EN

sore {substantiivi}

volume_up
sore (myös: cut, gash, wound)
(EN) Darfur on ollut avoin vuotava haava jo aivan liian pitkään.
Irak on edelleen kuin märkivä haava.
Terrorism is a running sore, which may flare up if moves are made without the backing of the Security Council.
Terrorismi on vuotava haava, joka saattaa tulehtua, jos toimiin ryhdytään ilman turvallisuusneuvoston tukea.
sore (myös: inflammation)
sore (myös: laceration)

Esimerkkejä "sore"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishUnresolved conflicts have become the sore point in the Black Sea region.
Ratkaisemattomista konflikteista on tullut Mustanmeren alueen kipupiste.
EnglishIt seems to be the case that most colleagues have sore throats in Strasbourg this week.
Näyttää siltä, että useimmilla kollegoilla on kurkku kipeänä Strasbourgissa tällä viikolla.
EnglishI am not a doctor, but I gather that many comments in it put the finger on the sore spot.
En ole lääkäri, mutta olen ymmärtänyt, että useissa mietinnön kohdissa osutaan arkaan paikkaan.
EnglishOf course, it also touches on a sore point, namely, the area where improvements are needed.
Se osuu luonnollisesti myös kipeisiin kohtiin, nimittäin asioihin, joihin tarvitaan parannusta.
EnglishLet me identify what could be regarded as our 'sore points'.
Esitän seuraavassa seikkoja, joita voitaisiin pitää ”arkoina kohtinamme”.
EnglishIf that touches a sore point for you, then that is your problem, and if it does not, then good for you.
Jos tämä sattuu arkaan kohtaan, se on teidän ongelmanne; jos ei, hyvä niin.
EnglishThis is exactly what he said - my head is still sore from the memory - and he explained why.
Niin hän todellakin sanoi itse asiassa päätäni särkee vieläkin ja selitti, miksi hän niin sanoi.
English   Mrs Maes, you have raised some very sore points, and I will give you a very clear reply.
   Hyvä jäsen� Maes, mainitsitte muutamia hyvin arkoja asioita, ja vastaan teille hyvin selvästi.
EnglishIt is when sore points like this come up that the Directive on European Works Councils comes in.
Tähän arkaan kohtaan liittyy eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevan direktiivin alkutaival.
EnglishChechnya is a running sore and the grossly manipulated elections did nothing to heal it.
Tšetšenian tilanne on arka asia, eivätkä törkeästi manipuloidut vaalit parantaneet tilannetta mitenkään.
EnglishFor many in this Chamber, soil protection is a sore point.
Maaperän suojeleminen on herkkä asia monelle Euroopan parlamentissa.
EnglishBy touching on sore points, Mr Söderman has done the right thing.
Söderman puuttui arkoihin aiheisiin, ja teki siinä oikein.
EnglishThe report is right to put its finger on the sore spot in a number of countries, Uzbekistan, in particular.
Mietinnössä korostetaan perustellusti tiettyjen maiden ja erityisesti Uzbekistanin epäkohtia.
EnglishNow, mascarpone is not even an effective treatment for sore throats.
Mascarponenhan ei pidä olla kuuri angiinaa vastaan.
EnglishWe have the same difficulties there... sore eyes... there is a problem.
EnglishMr President, this report from Mrs Marinucci touches on the sore points that women still have.
Arvoisa puhemies, tämä Marinuccin mietintö paljastaa ne epäkohdat, joista naiset edelleen joutuvat kärsimään.
EnglishThe discharge for 1999 highlighted a number of very sore points in the Commission' s administration.
Varainhoitovuoden 1999 vastuuvapausmenettely toi esille monta komission hallintoon liittyvää arkaa paikkaa.
EnglishThird sore point: the cooperation between Member States.
Sitten kolmas ongelma: jäsenvaltioiden välinen yhteistyö.
EnglishDarfur has been a running sore for far too long.
(EN) Darfur on ollut avoin vuotava haava jo aivan liian pitkään.
EnglishI have to tell you once again this evening: twenty years on, that wound is still open and sore.
Minun on kerrottava teille jälleen kerran tänä iltana, että vielä 20 vuoden kuluttua tämä arpi on avoin ja kipeä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sore":

sore
soreness
cold sore
sore throat