"Sophia" - Suomenkielinen käännös

EN

"Sophia" suomeksi

volume_up
Sophia {erisnimi}
FI
EN

Sophia {erisnimi}

volume_up
Sophia (myös: Sofia)

Esimerkkejä "Sophia"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd last year I was holding her and I said, "Sophia, I love you more than anything in the universe."
Viime vuonna hän oli sylissäni ja sanoin: "Sophia, rakastan sinua eniten universumissa."
EnglishI now come to the point that Sophia in 't Veld touched upon.
Näin pääsenkin Sophia in 't Veldin esiin ottamaan asiaan.
EnglishI agree totally with Sophia in 't Veld.
Olen täysin samaa mieltä Sophia in 't Veldin kanssa.
EnglishBut Sophia in 't Veld is right: we need to do more to evaluate the effects of state aid, whether it makes sense and how.
Sophia in 't Veld on silti oikeassa: meidän on entistä tehokkaammin arvioitava valtionavun vaikutuksia ja sitä, onko se järkevää ja jos on, niin miten.
EnglishThat means involving all the stakeholders - Parliament as well as the outside world - and taking into account the point touched upon by Sophia in 't Veld.
Se tarkoittaa kaikkien sidosryhmien - parlamentin ja ulkomaailman - mukaan ottamista sekä Sophia in 't Veldin esiin ottaman seikan huomioimista.
EnglishThe next item is the report by Sophia in 't Veld, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Policy, on competition policy 2008 -
(EL) Esityslistalla on seuraavana Sophia in 't Veldin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2008 -.
EnglishI would say to my good friend Sophia in 't Veld that of course I agree with her, but I believe that the issue of the Roma, privacy and homophobia are already covered.
Haluan sanoa hyvälle ystävälleni Sophia in 't Veldille, että olen tietenkin samaa mieltä hänen kanssaan, mutta mielestäni asia on jo käsitelty romanien, yksityisyyden ja homofobian osalta.