"somewhere" - Suomenkielinen käännös

EN

"somewhere" suomeksi

EN

somewhere {adverbi}

volume_up
somewhere
Somewhere there is a point where the errors, costs and risks meet.
Jossakin on olemassa piste, jossa virheet, kustannukset ja riskit kohtaavat.
This device exists somewhere in Milan or southern Italy.
Tämä laite sijaitsee jossakin päin Milanoa tai Etelä-Italiaa.
We will introduce the idea somewhere else - the idea of task forces and sharing best practice.
Esitämme ajatuksen työryhmistä ja parhaiden käytäntöjen vaihdosta jossakin muussa yhteydessä.
somewhere
You can view digital pictures that are on your computer or stored somewhere else.
Voit katsella digitaalisia kuvia, jotka on tallennettu omaan tietokoneeseesi tai johonkin muuhun sijaintiin.
Should they be thrown overboard or taken somewhere?
Pitäisikö ne heittää yli laidan vai viedä johonkin?
If they hid these offices somewhere inside the parliamentary maze we would probably rebel.
Mikäli ne piilotettaisiin johonkin parlamentin labyrintin uumenissa olevaan toimistoon, nousisimme varmaankin kapinaan.
somewhere
I get the impression that it has been left behind in a drawer somewhere.
Minusta vaikuttaa siltä, että toimenpide on unohdettu jonnekin laatikon pohjalle.
And let's put it back into the deck, somewhere in the middle, and let's get started.
Laitetaas se takaisin pakkaan, jonnekin keskelle, ja aloitetaan.
As for the stolen cards, they are flown to somewhere in Asia.
Varastetut kortit lennätetään puolestaan jonnekin Aasiaan.

Esimerkkejä "somewhere"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNevertheless, the measures aimed at combating tax evasion need to start somewhere.
Veropetosten torjumiseen tarkoitetut toimenpiteet on kuitenkin aloitettava jostakin.
EnglishEven so, names do need to be named, and then, perhaps, we might get somewhere.
Joka tapauksessa nimet on lausuttava ääneen, ja sitten voimme kenties edetä.
EnglishDoes it include when we meet in the corridor or on the bus or somewhere else?
Kun kohtaamme käytävällä, bussissa tai jossain muualla, onko se tapaaminen?
EnglishThe vote will take place during the next part-session, somewhere in Europe.
Äänestys toimitetaan seuraavan istuntojakson aikana jossakin päin Eurooppaa.
EnglishNothing is, however, so bad that there is not some good in it somewhere.
Mikään ei kuitenkaan ole niin huonosti, ettei siitä voisi löytää jotain hyvääkin.
EnglishI get the impression that it has been left behind in a drawer somewhere.
Minusta vaikuttaa siltä, että toimenpide on unohdettu jonnekin laatikon pohjalle.
EnglishEuropean citizens will also have somewhere to submit complaints about any abuses.
Euroopan kansalaiset voisivat myös kannella kyseiselle viranomaiselle väärinkäytöksistä.
EnglishEvery minute a woman dies somewhere in the world as a result of pregnancy or childbirth.
Joka minuutti jossain päin maailmaa kuolee nainen raskauden tai synnytyksen takia.
EnglishSomeone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
Joku pärjää jossain oikein hyvin, mutta se ei ole todellakaan tuottaja.
EnglishNobody disputes the fact that Armenia has to obtain its power from somewhere.
On luonnollisesti kiistatonta, että Armenian on saatava jostain energiaa.
EnglishTherefore the new EU model should be somewhere between these extremes.
Siksi EU:n uuden mallin olisi sijoituttava näiden kahden ääripään välimaastoon.
EnglishI know that it is not a solution, but you have to start somewhere in addressing the issues.
Teidän, ettei se ole ratkaisu, mutta asioiden käsittely on aloitettava jostakin.
EnglishIt is not possible, it is a complex ethical problem, but we must start somewhere.
Se ei ole mahdollista, se on monimutkainen eettinen ongelma, mutta jostakin on aloitettava.
EnglishIf we have to, let us set standards somewhere down the road longer-term.
Jos meidän on asetettava standardeja, ne on asetettava pitkällä aikavälillä.
EnglishIt is our policy and we will continue with it until we get somewhere.
Se on politiikkamme, ja me noudatamme sitä edelleen, kunnes pääsemme eteenpäin.
EnglishIf we have to use military troops, then we have gone wrong somewhere.
Jos joudumme käyttämään sotilaallisia joukkoja, olemme epäonnistuneet jossakin.
EnglishI should like to bid Bulgaria welcome to somewhere it should have been for many years.
Toivotan Bulgarian tervetulleeksi yhteisöön, johon sen olisi pitänyt kuulua jo vuosia.
EnglishThe framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
Puitedirektiivi valmistuu syksyn 2010 ja kevään 2011 välisenä aikana.
EnglishA person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
Joka sekunti yksi ihminen jossain päin maailmaa saa tuberkuloositartunnan.
EnglishThe level of tax fraud in the European Union is somewhere between EUR 200 and 250 billion.
Veropetoksia tehdään Euroopan unionissa noin 200-250 miljardin euron edestä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "somewhere":

somewhere
English