"sometimes" - Suomenkielinen käännös

EN

"sometimes" suomeksi

FI
EN

sometimes {adverbi}

volume_up
Sometimes people get killed, and sometimes people set themselves on fire to protest.
Joskus ihmisiä tapetaan ja joskus ihmiset sytyttävät itsensä tuleen protestoidakseen.
Sometimes, there is human error and sometimes nature springs a surprise.
Joskus on kysymys inhimillisestä erehdyksestä ja joskus luonto aiheuttaa yllätyksiä.
Sometimes, pacifism paves the way for horror. Sometimes, it is a sign of courage.
Joskus pasifismi tasoittaa tietä kauheudelle ja joskus se on rohkeuden symboli!
Sometimes this is entirely apposite, but sometimes it is devoid of any sense.
Toisinaan se on täysin tarkoituksenmukaista ja toisinaan täysin järjetöntä.
Sometimes you boost trust through action, and sometimes by non-action.
Toisinaan luottamusta lisätään toimilla, toisinaan olemalla toimimatta.
Sometimes we find a solution, and sometimes we continue to disagree.
Toisinaan pääsemme ratkaisuun, toisinaan erimielisyys jatkuu.

Esimerkkejä "sometimes"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey are doing sterling work, although they have sometimes come under criticism.
He tekevät erinomaista työtä, vaikka joutuvat joskus kestämään kovaa kritiikkiä.
EnglishWe need sometimes to temper Utopian environmental demands with business reality.
Utopistisia ympäristövaatimuksia on joskus hillittävä liiketoiminnan totuuksilla.
EnglishBut they are sometimes the only vehicle by which inequalities can be ameliorated.
Joskus se on kuitenkin ainoa väline, jonka avulla epätasa-arvoa voidaan parantaa.
EnglishNevertheless, the application of the preventive arm has sometimes been uneven.
Tästä huolimatta ennaltaehkäisevää osiota on toisinaan sovellettu epätasaisesti.
EnglishI sometimes say that, in the Committee on Petitions, 'all human life is there'.
Sanon joskus, että vetoomusvaliokunnassa "mikään inhimillinen ei ole vierasta".
EnglishSometimes, pacifism paves the way for horror. Sometimes, it is a sign of courage.
Joskus pasifismi tasoittaa tietä kauheudelle ja joskus se on rohkeuden symboli!
EnglishNevertheless, you sometimes wonder whether the glass is half full or half empty.
Siitä huolimatta sitä joskus miettii, onko lasi puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä.
EnglishSometimes you even have to resort to coercion, if the usual arguments do not work.
Joskus on turvauduttava jopa pakottamiseen, jos tavanomaiset keinot eivät riitä.
EnglishBecause sometimes, Mr Santer, you have to lose a battle in order to win the war.
Koska joskus, arvoisa puhemies, on hävittävä jokunen taistelu sodan voittamiseksi.
EnglishSometimes, he was almost completely paralysed and had difficulty moving them.
Joskus hän oli lähes halvaantunut ja hänellä oli vaikeuksia liikuttaa raajojaan.
EnglishThis is sometimes misunderstood as recipe for a lowest-common-denominator Europe.
Tämä ymmärretään toisinaan väärin ratkaisuna pienimmän yhteisen nimittäjän EU:lle.
EnglishVisas often limit the number of working hours to 20 per week, sometimes even less.
Viisumeilla työaika usein rajataan 20 tuntiin viikossa, joskus jopa vähemmäksi.
EnglishI am sometimes asked if this was really the right time to submit this proposal.
Minulta kysytään välillä, esitettiinkö tämä ehdotus todellakin oikeaan aikaan.
EnglishThe seeds of human rights violations lie in history, sometimes in distant history.
Ihmisoikeusrikkomusten siemenet ovat historiassa, joskus kaukaisessa historiassa.
EnglishIts people are subject to arbitrary and sometimes violent treatment by officials.
Virkamiehet kohtelevat sen kansalaisia mielivaltaisesti ja joskus väkivaltaisesti.
EnglishBut one gets the feeling that some people sometimes are not doing their stuff.
Vaikutelma on kuitenkin se, että jotkut ihmiset eivät ehkä aina hoida tehtäviään.
EnglishBut sometimes we ourselves should also make more of an effort to be credible.
Mutta joskus meidän on myös nähtävä hieman enemmän vaivaa uskottavuutemme eteen.
EnglishSometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Joskus asiasta täytyy tietää jonkin verran, jotta pääsee kiinni ongelman ytimeen.
EnglishThey will feel less like discarded waste than they are sometimes made to feel.
He itse tuntisivat olonsa vähemmän "romuksi" kuin silloin, kun heitä ei kuunnella.
EnglishMaybe sometimes the issue is speed – not everything is being done at the same time.
Joskus tärkeintä voi olla nopeus, mutta kaikkea ei voida tehdä samanaikaisesti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sometime":

sometime