EN

someone {pronomini}

volume_up
someone (myös: anyone, somebody, anybody)
Someone has known about the scandal for a very long time, and someone has wished to conceal it.
Joku on ollut tietoinen skandaalista jo hyvin pitkään, ja joku on halunnut salata sen.
'Better a foreigner in the United States than in Europe', as someone once put it.
Joku on joskus todennut, että ?mieluummin ulkomaalaisena Yhdysvalloissa kuin Euroopassa?.
I hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.
Toivon, että joku onnistuu siihen mennessä välittämään parlamentin viestin heille.

Esimerkkejä "someone"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs someone stated, it has taken quite a while to get 27 Member States to ratify.
Kuten joku sanoi, 27 jäsenvaltion saaminen ratifioimaan on kestänyt sangen kauan.
EnglishSomeone said during this debate that the European Union's response has been hasty.
Joku sanoi tässä keskustelussa, että Euroopan unionin vastaus on ollut hätäinen.
EnglishIn this affair, we are the imaginary actors in a play written by someone else.
Olemme tässä jutussa muiden kirjoittaman näytelmän kuvitteellisia näyttelijöitä.
EnglishThere is no point in waging a conflict of competence at someone else's expense.
Nyt ei voida ratkaista toimivaltaa koskevaa kiistaa jonkun muun kustannuksella.
EnglishI hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.
Toivon, että joku onnistuu siihen mennessä välittämään parlamentin viestin heille.
EnglishFamilies should have the option of bringing someone in to do some domestic work.
Perheillä olisi oltava mahdollisuus antaa kotityöt jonkun muun hoidettavaksi.
EnglishThe punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
Vitsin huippukohta oli, kun joku neuvoi teitä hyppäämään helikopterista alas.
EnglishThat way, we can verify that the email address doesn't belong to someone else.
Tällä tavoin voimme vahvistaa, että kyseessä ei ole jonkun muun sähköpostiosoite.
EnglishCould someone, either Mr Bourlanges or yourself, give us some information on this?
Voiko joku selittää tämän meille, joko jäsen Bourlanges tai te, arvoisa puhemies?
EnglishSpending someone else's without their permission is not budgeting, it is theft.
Jonkun muun rahojen käyttäminen ilman lupaa ei ole budjetointia vaan varastamista.
EnglishI say this as someone who comes from the Alps, where forests are very important.
Sanon tämän itse alppiseudulta kotoisin olevana, missä metsä on hyvin tärkeä.
EnglishThe truth is that a terrorist is someone who thinks that an end justifies any means.
Totuus on, että terroristi on henkilö, jonka mielestä tarkoitus pyhittää keinot.
EnglishWhy would someone leave their home to go for a brisk walk in a toxic neighborhood?
Miksi lähteä kodista ja mennä ripeälle kävelylenkille myrkyllisellä asuinalueella?
EnglishIf someone is on a list for the wrong reasons, how can he be taken off the list?
Jos joku on kirjattu luetteloon vääristä syistä, kuinka hänet voidaan poistaa siitä?
EnglishFor someone to share control of your computer, you must give the person permission.
Jotta joku muu voi jakaa tietokoneesi hallinnan, sinun on annettava hänelle lupa.
EnglishI will refer to only one case, because it concerns someone I knew personally.
Kerron tästä tapauksesta, koska se koskee erästä henkilöä, johon olin yhteydessä.
EnglishNo one can vote in his own place and in someone else's and do it accidentally!
Kukaan ei voi äänestää vahingossa omalla paikallaan ja jonkun toisen paikalla!
EnglishWe were told by someone who was sent out that we had all been made redundant.
Paikalle lähetettiin joku, joka kertoi meille, että meidät kaikki oli irtisanottu.
EnglishI have already asked someone to speak in favour, in accordance with the Rules.
Olen kysynyt työjärjestyksen mukaisesti, löytyykö puhujaa esityksen puolesta.
EnglishToday, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
Tänään puhumme kuitenkin maasta, jolle timantit saattavat koitua kiroukseksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "someone":

someone