EN

somebody {pronomini}

volume_up
somebody (myös: anyone, someone, anybody)
The issue is who tidies up afterwards - the person who causes it or somebody else?
Kyse onkin siitä, kuka siivoaa jäljet - vahinkojen aiheuttaja vai joku muu?
As if it were written by somebody wearing rose-tinted spectacles.
Aivan kuin sen olisi kirjoittanut joku, jolla on ruusunpunaiset silmälasit.
As somebody else said, all that seems to be on offer at the moment is the crumbs.
Kuten joku muu sanoi, tällä hetkellä on tarjolla ainoastaan murusia.

Esimerkkejä "somebody"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSomebody had put a bed across the bathroom door and so she could not get in.
Joku oli laittanut vuoteen kylpyhuoneen oven eteen, eikä hän siis päässyt sisään.
EnglishSomebody referred to the situation in America where exclusivity periods are shorter.
Joku viittasi Yhdysvaltojen tilanteeseen, jossa yksinoikeusjaksot ovat lyhyempiä.
EnglishIt is essential that somebody of your standing should refute those denials.
On hyvin tärkeää, että joku teidän asemassanne oleva kiistää kyseiset väitteet.
EnglishThe issue is who tidies up afterwards - the person who causes it or somebody else?
Kyse onkin siitä, kuka siivoaa jäljet - vahinkojen aiheuttaja vai joku muu?
EnglishWe must remember a significant fact: every minute somebody falls victim to a firearm.
On tärkeää muistaa, että joka minuutti yksi ihminen joutuu tuliaseen uhriksi.
EnglishSomebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.
Joku sanoi kerran: kun kuulen sanan "kulttuuri", tavoittelen revolveriani.
EnglishWhat really matters is that you spent it on somebody else rather than on yourself.
Merkitsevää oli se, että se käytettiin jonkun toisen hyväksi itsen sijaan.
EnglishThink, "This is somebody who is incredibly vulnerable and in need of love."
Ajatelkaa: "Tuo henkilö on erittäin haavoittuvainen ja tarvitsee rakkautta."
EnglishGiven the complexity of the issue, I believe that somebody should explain this request.
Koska aihe on moniulotteinen, jonkun on mielestäni selvitettävä tätä pyyntöä.
EnglishIf somebody can be tracked without their knowing it, that has very serious implications.
Jos käyttäjä voidaan paikantaa tämän tietämättä, sillä on hyvin vakavia seurauksia.
EnglishNow, whenever somebody tells me that, I think, you want to see spirituality move something?
Kun tällaista kerrotaan, haluatte varmaan nähdä henkisyyden liikuttavan jotakin?
EnglishIf somebody is ill, they should be given the possibility of receiving medical care abroad.
Jos joku sairastuu, hänellä on oltava mahdollisuus saada lääkärinhoitoa ulkomailla.
EnglishAs somebody else said, all that seems to be on offer at the moment is the crumbs.
Kuten joku muu sanoi, tällä hetkellä on tarjolla ainoastaan murusia.
EnglishFor somebody to write that the finishing line has been crossed is a total falsehood.
On ehdottomasti väärin, että joku kirjoittaa, että yhdenmukaistaminen on saatettu loppuun.
EnglishToo many authorities are involved, and somebody needs to take the lead.
Asiasta vastaavia viranomaisia on liikaa, ja jonkun on otettava johtoasema.
EnglishSomebody called it a 'breakthrough', and I think that is just the right word.
Joku nimitti sitä läpimurroksi, jota pidän täysin oikeana ilmaisuna.
EnglishIn the past somebody said to me I have been defending the decisions the Commission makes.
Menneinä vuosina joku sanoi minulle, että olen puolustanut komission tekemiä päätöksiä.
EnglishWe hear a lot about a Marshall Plan: somebody even called it an Ashton Plan.
Puhumme paljon Marshall-avusta: joku jopa kutsui sitä Ashton-avuksi.
EnglishThe first time somebody jumped up and down and the lift started again.
Ensimmäisellä kerralla joku hypähti ylös ja alas, ja hissi lähti uudestaan liikkeelle.
EnglishTheir own photos are getting tagged with meta-data that somebody else entered.
Heidän omiin kuviinsa liitetään metatietoa, jonka joku muu syötti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "somebody":

somebody