"some of you" - Suomenkielinen käännös

EN

"some of you" suomeksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "some of you".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "some of you" suomeksi

some adverbi
some pronomini
some
of prepositio
Finnish
you pronomini
you
Finnish

Esimerkkejä "some of you"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI would like to address three key points which some of you have already mentioned.
Haluaisin ottaa esiin kolme keskeistä seikkaa, jotka osa teistä on jo maininnut.
EnglishAnd the Maldives, and I'm sure some of you have been there -- so here is home.
Malediiveillä, ja olen varma teistä joidenkin käyneen siellä-- tässä siis kotini.
EnglishSome of you mentioned co-financing, which is proposed in 11 of your amendments.
Jotkut teistä mainitsivat osarahoituksen, jota on ehdotettu 11 tarkistuksessa.
EnglishSome of you have asked me about the problems concerning flight cancellations.
Minulle on esitetty kysymyksiä lentojen peruuntumisen aiheuttamista ongelmista.
EnglishSome of you were concerned about the need for more investment in technology.
Jotkut teistä kiinnittivät huomiota tarpeeseen investoida enemmän teknologiaan.
EnglishI am pleased that some of you will also be able to be present in Copenhagen.
Olen iloinen, että eräillä teistä on mahdollisuus olla mukana Kööpenhaminassa.
EnglishAnd some of you may argue, well, don't today's cell phones do that already?
Jotkut teistä saattavat sanoa, että eivätkö nykyiset matkapuhelimet jo tee sen.
EnglishSome of you also mentioned the 'hidden work' that is being done by women on farms.
Jotkut teistä mainitsivat myös ”piilotyön”, jota naiset tekevät maatiloilla.
EnglishI know that some of you are concerned about the way in which we propose to proceed.
Tiedän, että jotkut teistä ovat huolissaan ehdottamastamme menettelytavasta.
EnglishI am well aware, however, that some of you find this directive insufficient.
Tiedän kuitenkin hyvin, että jotkut teistä pitävät tätä direktiiviä riittämättömänä.
EnglishIn some programs, you'll need to move the mouse pointer to the button you want to click.
Joissakin ohjelmissa osoitin on siirrettävä napsautettavan painikkeen kohdalle.
EnglishWhen you receive this message, please note that there are some tasks you must complete.
Sinun on suoritettava muutamia toimenpiteitä vielä tämän viestin saamisen jälkeen.
EnglishI would like to say a little more on the questions asked by some of you.
Haluaisin esittää vielä muutaman näkökohdan joistakin esittämistänne kysymyksistä.
EnglishSome of you will laugh at this, but that danger is closer than you think.
Toiset teistä nauravat tälle, mutta vaara on lähempänä kuin kuvittelettekaan.
EnglishSome of you have also raised the matter of the reform of the Commission.
Jotkut teistä ottivat myös esille komission uudistamista koskevan kysymyksen.
EnglishWe all remember - and some of you actually mentioned - the vote of 1 March 1995.
Me kaikki muistamme ja jotkut teistä mainitsivatkin 1. maaliskuuta 1995 käydyn äänestyksen.
EnglishSome of you mentioned the situation of the Roma families in the Trebca mines.
Jotkut teistä mainitsivat romaniperheiden tilanteen Trebcan kaivoksilla.
EnglishSome of you are consoling yourselves with Commissioner McCreevy's reassuring statement.
Jotkut teistä lohduttautuvat komission jäsenen McCreevyn rauhoittavalla lausunnolla.
EnglishSome of you raised the problem of security, not least Mrs Hennis-Plasschaert.
Jotkut teistä, esimerkiksi jäsen Hennis-Plasschaert, nostivat esiin turvallisuusongelman.
EnglishSome of you - such as Mrs Ayuso, amongst others - have said that today is an historic day.
Jotkut, esimerkiksi jäsen Ayuso, ovat sanoneet, että tämä päivä on historiallinen.

Muita sanoja

English
  • some of you

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.