"Somaliland" - Suomenkielinen käännös

EN

"Somaliland" suomeksi

EN

Somaliland {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Somaliland
Ever since then, Somaliland has been the only cohesive and functional polity in Somalia.
Siitä lähtien Somalimaa on ollut ainoa yhtenäinen ja toimiva hallintojärjestelmä Somaliassa.
. - Mr President, in 1960, British and Italian Somaliland looked forward to their dream of independence.
. - (EN) Arvoisa puhemies, brittiläinen ja italialainen Somalimaa odottivat vuonna 1960 toiveikkaana itsenäisyysunelmansa toteutumista.
An independent Somaliland, supported by the West, could be a force for stability and progress in an otherwise hopeless and chaotic region.
Länsimaiden tukema itsenäinen Somalimaa voisi olla vakautta ja edistystä tarjoava voima muuten toivottamalla ja kaoottisella alueella.

Esimerkkejä "Somaliland"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSomaliland still has a degree of independence and stability, as does Puntland.
Somalimaalla on edelleen jonkinlainen itsenäisyys ja vakaus niin kuin Puntmaallakin.
EnglishEver since then, Somaliland has been the only cohesive and functional polity in Somalia.
Siitä lähtien Somalimaa on ollut ainoa yhtenäinen ja toimiva hallintojärjestelmä Somaliassa.
EnglishNearby, the people of Somaliland do not have that opportunity.
Vieressä sijaitsevan Somalimaan kansalla ei ole tätä onnea.
EnglishThat was because of the tradition of people from British Somaliland serving in the British Merchant Navy.
Se oli seurausta brittiläisen Somalimaan ihmisten perinteestä palvella Britannian kauppalaivastossa.
EnglishThe people of Somaliland benefit from a relatively benign government and progressive institutions.
Somalimaan kansalaiset voivat nauttia kohtalaisen hyväntahtoisesta hallituksesta ja edistyksellisistä toimielimistä.
EnglishAs a result of that I learnt a lot about Somalia and Somaliland and I particularly learned what a complex area it is.
Tämän tuloksena opin paljon Somaliasta ja Somalimaasta ja opin erityisesti, miten monimutkainen alue se on.
EnglishThe one oasis of optimism, in my view, is in the region of Somaliland, which was formerly a British Protectorate.
Mielestäni yksi toivon lähde on Somalimaan alueella, joka on entinen Yhdistyneen kuningaskunnan protektoraatti.
English. - Mr President, in 1960, British and Italian Somaliland looked forward to their dream of independence.
esittelijä. - (EN) Arvoisa puhemies, brittiläinen ja italialainen Somalimaa odottivat vuonna 1960 toiveikkaana itsenäisyysunelmansa toteutumista.
EnglishAn independent Somaliland, supported by the West, could be a force for stability and progress in an otherwise hopeless and chaotic region.
Länsimaiden tukema itsenäinen Somalimaa voisi olla vakautta ja edistystä tarjoava voima muuten toivottamalla ja kaoottisella alueella.
English. - Madam President, for many generations people from Somaliland and Somalia have been coming to my constituency of London.
päätöslauselmaesityksen esittäjä. - (EN) Arvoisa puhemies, monien sukupolvien ajan Somalimaasta ja Somaliasta on tullut ihmisiä minun vaalipiiriini Lontoossa.
EnglishOnly in the north, in the former British colony of Somaliland, does a kind of state exist, but this state is not recognised internationally.
Vain pohjoisessa, Britannian entisessä siirtomaassa Somalimaassa, on olemassa jonkinlainen valtio, mutta tätä valtiota ei ole tunnustettu kansainvälisesti.
EnglishIt is made up of provinces that are divided into two autonomous regions, Somaliland and Puntland, which have strategic ports along their coastlines.
Se koostuu provinsseista, jotka ovat jakautuneet kahteen itsehallintoalueeseen, Somalimaahan ja Puntlandiin, joilla on strategisia satamia rannoillaan.
EnglishWe must also remember that areas like Somaliland have voted twice now - in the 1960s and again in 2001 - in a referendum to have independence.
Meidän on myös muistettava, että Somalimaan kaltaiset alueet ovat äänestäneet nyt kaksi kertaa - 1960-luvulla ja uudelleen vuonna 2001 - kansanäänestyksessä itsenäisyyden puolesta.
EnglishThere were plenty of older disputes to resolve that were worthier of the EU's efforts: Kashmir, for example, or Taiwan, or even Somaliland in the Horn of Africa.
Ratkaistavana oli paljon vanhempia kiistoja, jotka olisivat olleet EU:n ponnistelujen arvoisia. Esimerkiksi Kashmir tai Taiwan tai jopa Somalimaa Afrikan sarvessa.
EnglishWe should not forget the progress that is being made in Somaliland: charity maternity hospitals are being built and opened, and there is a nurse training school.
Meidän ei pitäisi unohtaa edistystä, jota Somalimaassa saavutetaan: hyväntekeväisyysvaroista rahoitettuja synnytyssairaaloita rakennetaan ja avataan, ja maassa toimii sairaanhoitajakoulu.
EnglishAs things stand at present, I see absolutely no sense whatever in foreign military intervention in Somalia, within which there are certain regions that are stable; Somaliland is one of them.
Tämänhetkisen tilanteen perusteella en näe mitään järkeä siinä, että ulkomaalaiset joukot puuttuisivat asioihin Somaliassa, jossa on joitakin vakaita alueita, esimerkiksi Somalimaa.