EN

solved {adjektiivi}

volume_up
But the problems have not been solved. On the contrary, they have multiplied.
Ongelmia ei kuitenkaan ole ratkaistu, vaan ne ovat päinvastoin pahentuneet.
We know that this question of taxation of newspapers is not solved.
Tiedämme, että tätä sanomalehtien verotusta koskevaa kysymystä ei ole ratkaistu.
This makes us aware that the problem of terrorism in Europe has not yet been solved.
Ymmärrämme tästä, ettei terrorismin ongelmaa Euroopassa ole vielä ratkaistu.

Esimerkkejä "solved"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Menneisyyden ongelmat on ratkaistava, mikäli haluamme edistää asiaa tehokkaammin.
EnglishWith the new Regulation this problem will be solved in the interests of children.
Uuden asetuksen ansiosta tämä ongelma saadaan ratkaistua lasten etujen mukaisesti.
EnglishThe Chinese Government knows that this conflict cannot be solved with violence.
Kiinan hallitus tietää, että tätä konfliktia ei voida ratkaista väkivallalla.
EnglishBut we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Mutta näemme virheellisesti nämä yksittäisinä ratkaisua kaipaavina ongelmina.
EnglishAnd the problem will not be solved by a few meetings, however regular they may be.
Ongelmaa ei tietenkään ratkaista muutamalla, vaikkakin säännöllisellä tapaamisella.
EnglishThat is the only way the problems in the energy-intensive industries will be solved.
Tämä on ainoa tapa ratkaista energiaintensiivisten teollisuudenalojen ongelmat.
EnglishIn any case, the European Union has already solved quite different problems.
Joka tapauksessa Euroopan unioni on jo ratkaissut aivan toisenlaisia ongelmia.
EnglishSuch problems cannot be solved without effective international cooperation.
Tällaisia ongelmia ei voida ratkaista ilman tehokasta kansainvälistä yhteistyötä.
EnglishUnfortunately, I cannot promise that this will be solved before the referendum.
Valitettavasti en voi luvata, että asia ratkaistaan ennen kansanäänestystä.
EnglishThat is indeed a problem, and it cannot be solved by removing the pressure.
Tämä on todellakin ongelma, eikä sitä voida ratkaista poistamisella painostuksen.
EnglishWe think that because we have voted by a majority in the Council, everything is solved.
Luullaan, että kaikki on kunnossa, koska neuvoston enemmistö kannattaa päätöstä.
EnglishI believe it should be moved back to 9 pm, and then the problem would be solved.
Mielestäni kyselytunti tulisi siirtää takaisin kello 21: een, mikä ratkaisisi ongelman.
EnglishNational problems can only be solved jointly, that is on a European scale.
Kansalliset ongelmat on ratkaistava yhteisesti, toisin sanoen eurooppalaisittain.
EnglishIt is important that the problems in these areas should be solved as soon as possible.
On tärkeää, että näiden alueiden ongelmat ratkaistaan mahdollisimman nopeasti.
EnglishTransport problems can only be solved on the basis of a European consensus.
Liikenneongelmat voidaan ratkaista vain, jos niistä sovitaan yhteisesti Euroopassa.
EnglishBut the problems have not been solved. On the contrary, they have multiplied.
Ongelmia ei kuitenkaan ole ratkaistu, vaan ne ovat päinvastoin pahentuneet.
EnglishWe have not solved the banking crisis, nor will we by being faint-hearted.
Emme ole ratkaisseet pankkikriisiä, emmekä tule sitä tekemään, jos arkailemme.
EnglishIf we look at the labour market, the problem cannot be solved through immigration.
Jos katsomme työmarkkinoita, ei maahanmuutto voi ratkaista näitä ongelmia puolestamme.
EnglishIn the long run, problems can only be solved at the point where they actually occur.
Pitkällä aikavälillä ongelmat voidaan ratkaista vain siellä, missä ne myös syntyvät.
EnglishThe problem that has to be solved is an enormous, complex and extremely difficult one.
Ongelma, joka pitäisi ratkaista, on valtava, monitahoinen ja erittäin hankala.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "solved":

solved
English