EN

solidity {substantiivi}

volume_up
solidity (myös: solvency)

Esimerkkejä "solidity"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe solidity of our currency also calls for closer coordination of economic policies.
Valuuttamme vakaus edellyttää lisäksi talouspolitiikkojemme tiiviimpää koordinointia.
EnglishThe euro has been introduced in a very short time, but has proven its solidity and stability.
Euro on otettu käyttöön hyvin lyhyen ajan sisällä, mutta se on osoittanut lujuutensa ja vakautensa.
EnglishHowever, every day now the solidity of the European project is being put to the test in many other dimensions.
Eurooppa-hankkeen vakautta koetellaan kuitenkin nyt päivittäin monella muulla tavalla.
EnglishIn 2009, monetary instability could have weakened the political solidity of the European Union.
Vuonna 2009 valuutta-alan epävakaus olisi voinut heikentää Euroopan unionin poliittista solidaarisuutta.
EnglishThey are the condition for the solidity of our currency, the euro.
EnglishSolidarity goes hand in hand with solidity in the emotionally charged context of sovereign debt markets.
Solidaarisuus kulkee käsi kädessä vakauden kanssa valtionvelkamarkkinoiden emotionaalisesti latautuneessa yhteydessä.
EnglishTo invigorate Europe – as Europe seems to need such – all twenty-five of us must strive vigorously for solidity.
Euroopan elvyttäminen, koska sitä Eurooppa näyttää tarvitsevan, edellyttää, että kaikki 25 jäsenvaltiota tavoittelevat määrätietoisesti vakautta.
EnglishIts solidity and duration are guaranteed if we are able to make progress on our Agenda for reform and create a stable framework that favours growth.
Se on vakaata ja kestävää, jos pystymme etenemään uudistusaikataulussamme ja luomaan kasvulle vakaat ja suotuisat puitteet.
EnglishThe Germans have got everything under control again, but the stability of the euro will depend on the solidarity and solidity of the larger Member States.
Nyt Saksa on saanut taas tilanteen hallintaan, mutta euron vakaus riippuu suurten jäsenvaltioiden solidaarisuudesta ja vakaudesta.
EnglishWe welcome the solidity of the euro, which has been developed to give coherence and stability to the monetary environment of the European countries.
Olemme iloisia euron kestävyydestä, eurosta, joka luotiin antamaan johdonmukaisuutta ja vakautta unionin maiden rahapoliittiselle ympäristölle.
EnglishObviously, this solidity and credibility are the result of complying with the stability and growth pacts, which it is absolutely crucial to pursue and abide by.
On ilmeistä, että tämä lujuus ja uskottavuus ovat tulosta vakaus- ja kasvusopimusten noudattamisesta, joiden mukaisesti toimiminen ja joiden noudattaminen on aivan välttämätöntä.
EnglishThe assessment of the solidity and possible deficiencies of this process certainly provides points for discussion and I will try to comment on some of these.
Vakautus- ja assosiaatioprosessin tiiviyden ja sen mahdollisten puutteiden arviointi antaa varmasti miettimisen aihetta, ja yritänkin kommentoida muutamia näistä mietinnön antamista aiheista.
EnglishAnd it depends on whether we can succeed in striking a new balance between the necessary flexibility in a larger Union and the necessary greater solidity in an expanded European Union.
Tämä riippuu siitä, onnistummeko luomaan uuden tasapainon entistä suuremmassa Euroopan unionissa tarvittavan joustavuuden ja nykyistä vankemman kestävyyden välille.
EnglishHowever, we should not only be concentrating on the more positive aspects; we should also be taking note of the fragility of continued growth and solidity in the European economy.
Tehtävänämme ei kuitenkaan ole kiinnittää huomiota ainoastaan myönteisiin asioihin vaan myös tarkastella sitä, miten vaikeaa on ylläpitää Euroopan talouden kasvua ja vakautta.
EnglishThe solidity of monetary union, along with its credibility in the eyes of the financial markets and the public, depends upon the transparency and rigour with which key decisions are made.
Rahaliiton vahvuus samoin kuin sen uskottavuus rahamarkkinoilla ja yleisön keskuudessa riippuvat myös siitä, miten avoimesti ja tiukasti nämä tärkeimmät päätökset tehdään.
EnglishAnyway, these two cases demonstrate how essential it is to be mindful of all the factors relating to the finances and solidity of a country, and not only structured public debt.
Nämä molemmat tapaukset osoittavat joka tapauksessa, miten tärkeää on ottaa huomioon kaikki maan talouteen ja vakauteen liittyvät tekijät, eikä pelkästään rakenteellista valtionvelkaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "solidity":

solidity
English
solid