"solid ground" - Suomenkielinen käännös

EN

"solid ground" suomeksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "solid ground".

Esimerkkejä "solid ground"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe law is solid ground, or at least more solid than morality, where subjectivity and passions are to be feared.
Laki ja oikeus muodostavat kestävän pohjan, ainakin kestävämmän kuin moraali, jonka kohdalla vaarana ovat subjektiivisuus ja kiihkoilu.
EnglishThis probably cannot be a solid legal ground for immediately building our own minority rights concept in the acquis communautaire.
Tämä ei luultavasti anna riittävän vankkaa oikeusperustaa sille, että perustaisimme omat vähemmistöjen oikeuksia koskevat käsityksemme yhteisön oikeuteen.
EnglishWe are constructing buildings not because they are on strong and solid ground but because by building them, we will eventually make the ground stronger.
Emme rakenna siksi, että rakennukset nousisivat vahvalle ja vakaalle maaperälle, vaan siksi, että rakentamalla niitä teemme lopulta maaperästä vahvan.
EnglishIf there is a well-considered vision on the foundation of European cooperation, the European House will be on more solid ground and will be able to brave the bad weather.
Jos kuitenkin on olemassa harkittu näkemys eurooppalaisen yhteistyön perustasta, eurooppalainen talo on vankempi ja kestää myös huonoa säätä.
EnglishSo I am on the solid ground of what Parliament has consistently argued for over time in this and I would hope that the PPE-DE Group would rethink its position before we vote in half an hour's time.
Olen siis varma, että parlamentin esittämät väitteet ovat perusteltuja, ja toivon PPE-DE-ryhmän harkitsevan uudelleen kantaansa ennen puolen tunnin kuluttua toimitettavaa äänestystä.

Muita sanoja

English
  • solid ground

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.