"sole" - Suomenkielinen käännös

EN

"sole" suomeksi

volume_up
sole {subst.}

EN sole
volume_up
{substantiivi}

sole (myös: base, bed, bottom, floor)
volume_up
pohja {subst.}
sole (myös: pad)
volume_up
antura {subst.}
sole (myös: track)
sole

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sole":

sole

Esimerkkejä "sole"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTheir sole objective is to speed up liberalisation and create a level playing field.
Heidän ainoana tavoitteenaan on nopeuttaa vapauttamista ja luoda laaja pelivara.
EnglishThe Commission, in its proposal, wanted to have sole authority to change the rules.
Komissio halusi ehdotuksessaan saada kaikki toimivaltuudet muuttaa sääntelyä.
EnglishOften these reforms are the sole responsibility of a few select civil servants.
Nämä uudistukset ovat usein harvojen ja valittujen virkamiesten vastuulla.
EnglishBut this is still substantial for private partnerships and sole proprietorships.
Tämä on silti merkittävä summa yksityisille kumppanuuksille ja elinkeinonharjoittajille.
EnglishQuantitative water policy is and must remain the sole preserve of sovereign states.
Määrään liittyvä vesipolitiikka on ja pysyy ainoastaan itsenäisten valtioiden asiana.
EnglishThe ΕU and other imperialist centres bear almost sole responsibility for this situation.
Tilanteesta ovat vastuussa lähes yksinomaan EU ja muut imperialismin keskukset.
EnglishWe cannot accept the premise that it is the sole responsibility of those Member States.
Mielestämme on väärä lähtökohta, että vain kyseiset jäsenvaltiot ovat vastuullisia.
EnglishPlanning must not become the sole preserve of those who have an academic qualification.
Kaavoituksesta ei saa tulla akateemisen tutkinnon suorittaneiden yksinoikeus.
EnglishIt must have only one objective, one sole concern: the people, the children of Haiti.
Sillä on oltava vain yksi tavoite, yksi ainut huolenaihe: Haitin kansa ja sen lapset.
EnglishThis decision is the sole responsibility of the French and Italian authorities.
Päätös kuuluu yksinomaan Ranskan ja Italian viranomaisten toimivaltaan.
EnglishMaintaining the quota system is the sole guarantee of market and price stability.
Markkinoiden ja hintojen vakaus voidaan taata yksinomaan säilyttämällä kiintiöjärjestelmä.
EnglishWith that sole proviso, all projects will be announced on our website.
Tällä yhdellä ainoalla ehdolla kaikista hankkeista voi lukea Internet-sivuillamme.
EnglishThe summit must be for debate and must not concentrate on that sole or principal topic.
Huippukokouksessa täytyy käydä keskustelua eikä keskittyä tähän yhteen ainoaan asiaan.
EnglishIt is unacceptable for fishermen to have to suffer extra for sole and plaice.
Emme voi hyväksyä sitä, että kalastajien on kärsittävä myös kieli- ja punakampelan vuoksi.
EnglishI simply want to refute that our sole aim would be to disturb proceedings.
Tahdon ainoastaan kumota väitteen, että pyrkimyksemme olisi työskentelyn häiritseminen.
EnglishOther countries do not dare to ask their citizens, who are the sole subjects of democracy.
Muualla ei uskalleta kysyä kansalaisilta, jotka ovat ainoita demokratian subjekteja.
EnglishHowever, let us not keep the current structure as the sole reference.
Älkäämme kuitenkaan perustako toimintaamme pelkästään nykyiseen rakenteeseen.
EnglishNO — You don't have to, if the sole purpose of your stay is to study.
EI — Rekisteröinti ei ole tarpeen, jos oleskelet maassa vain opiskelun takia.
EnglishHowever, strict rules laid down for the deficits and the debt cannot be our sole response.
Tiukat säännöt alijäämistä ja velasta eivät saa jäädä ainoaksi vastaukseksi.
EnglishThe extremist Belgrade leadership bears sole responsibility for the situation that has arisen.
Syntyneestä tilanteesta on vastuussa yksinomaan äärikansallinen Belgradin johto.