"solar energy" - Suomenkielinen käännös

EN

"solar energy" suomeksi

EN

solar energy {substantiivi}

volume_up
solar energy
This motion for a resolution rightly makes specific mention of solar energy.
Tässä päätöslauselmaesityksessä mainitaan perustellusti erityisesti aurinkoenergia.
Technological breakthroughs are needed in relation to solar energy, hydrogen cells and so on.
Aurinkoenergia, vetypolttokennot ja niin edelleen edellyttävät teknisiä läpimurtoja.
Solar energy and wind power will be a very marginal energy source in the near future.
Aurinkoenergia ja tuulivoima ovat lähitulevaisuudessa todella marginaalisia energialähteitä.

Esimerkkejä "solar energy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.
Neljänneksi: meidän on tutkittava aurinkoenergiaa huomattavasti aiempaa enemmän.
EnglishIt is also very important to stress the importance of solar and biomass energy.
Hyvin tärkeää on myös se, että korostetaan aurinko- ja biomassaenergian merkitystä.
EnglishThis motion for a resolution rightly makes specific mention of solar energy.
Tässä päätöslauselmaesityksessä mainitaan perustellusti erityisesti aurinkoenergia.
EnglishI believe in solar thermal energy but we addressed the most urgent needs.
Uskon aurinkolämpöenergiaan, mutta keskityimme nyt kiireellisimpiin tarpeisiin.
EnglishResearch to improve and further develop solar energy must also be encouraged.
On myös edistettävä aurinkoenergian parantamista ja jatkokehitystä koskevaa tutkimusta.
EnglishThe various solar energy projects, in particular, would have deserved to receive financing.
Erityisesti erilaiset aurinkoenergiaprojektit olisivat rahoituksensa ansainneet.
EnglishBio-energy, solar power and wind power must form the backbone of this.
Bioenergian, aurinkoenergian ja tuulivoiman pitää olla suunnitelman perusta.
EnglishShell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
Esimerkiksi Shell investoi miljardi guldenia uuteen aurinkoenergiaosastoon.
EnglishTechnological breakthroughs are needed in relation to solar energy, hydrogen cells and so on.
Aurinkoenergia, vetypolttokennot ja niin edelleen edellyttävät teknisiä läpimurtoja.
EnglishSolar energy and wind power will be a very marginal energy source in the near future.
Aurinkoenergia ja tuulivoima ovat lähitulevaisuudessa todella marginaalisia energialähteitä.
EnglishWind, solar energy, photovoltaic energy etc. only account for 5%!
Tuuli, aurinkoenergia, aurinkokennot ja niin edelleen muodostavat vain 5 prosenttia!
EnglishWe need to develop renewable energy production - solar thermal and other.
Meidän on rakennettava suurjännitteisen tasavirran jakelukapasiteettia älykkään verkon avulla.
EnglishThis is valid not only for hydroelectric power stations but also tidal, solar and wind energy.
Tämä koskee vesivoimaa, mutta myös vuorovesi-, aurinko- ja tuulienergiaa.
EnglishIn Africa, the production of solar energy destined to meet our needs has to be suitably rewarded.
Euroopalle aurinkovoimaa tuottavien Afrikan valtioiden on saatava asianmukainen korvaus.
EnglishOver the next few years, electricity produced from solar energy will become significantly cheaper.
Aurinkoenergialla tuotettu sähkö on seuraavien vuosien aikana huomattavasti edullisempaa.
EnglishWe could use solar energy to heat our houses, if we so wished.
Taloja voitaisiin lämmittää aurinkoenergialla, jos niin haluttaisiin.
EnglishShell is following British Petroleum (BP), which already has a separate division for solar energy.
Näin ollen Shell seuraa British Petroleumia (BP), jolla on jo erillinen aurinkoenergiaosasto.
EnglishWe talk about alternative energy sources and yet solar energy and wind energy are hardly being promoted.
Puhumme vaihtoehtoisista energiamuodoista ja aurinkoenergiasta, tuulivoimaa ei juurikaan tueta.
EnglishSolar energy and wind power must not be exchanged for nuclear power.
EnglishThere remains one problem: supporting solar energy.
On vielä yksi ongelma, ja se on aurinkoenergian tukeminen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "solar energy":

solar energy

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "solar energy" suomeksi

solar adjektiivi
energy substantiivi
kinetic energy substantiivi
solar flare substantiivi
solar panel substantiivi
atomic energy substantiivi
binding energy substantiivi
solar day substantiivi
activation energy substantiivi
alternative energy substantiivi
bond energy substantiivi
electrical energy substantiivi
free energy substantiivi
geothermal energy substantiivi
heat energy substantiivi